Riskbedömning av ensamarbete | EcoOnline

Riskbedömning av ensamarbete

Published 21 maj, 2024

1 minute read

 

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB . Samtidigt är inte alla arbetsgivare medvetna om de risker och faror som är kopplat till ensamarbetande personal. 

Läs vidare för att få nya insikter: 

Branschen med flest ensamma arbete

Inom handels, specifikt i kiosker och mindre servicebutiker är det väldigt vanligt att anställda får arbeta ensamma. Det kan vara allt från några timmar upp till ibland dagar utan närvarande kollegor eller arbetsgivare.

 


Ökade risker 

Ensamarbete kommer ofta med högre risker för exempelvis våld, trakasserier eller rån. Personal som arbetar ensamma inom handel vittnar om en otrygghet. Speciellt situationer som är kopplat till kassahantering, exempelvis måste den som arbetar ensam bedöma en situation som: "Kan jag lämna kassan en kort stund för att gå på toaletten?"

Vanliga problem: 
•    Jag blir stressad på grund av för hög arbetsbelastning.
•    Jag kan inte ta korta pauser (till exempel för toalettbesök). 
•    Jag känner oro för att inte kunna få hjälp om jag skadar mig.
•    Jag har ingen att fråga om hjälp vid besvärliga situationer.

Arbetsgivare skall alltid göra riskbedömning vid ensamarbete (Välja kampanj)

 

Arbete hemifrån - distansarbete

37% av svenskarna jobbar helt eller delvis på distans 2023 enligt en undersökning från Great Place to Work. Trots att många föredrar att arbeta hemifrån finns det utmaningar, exempelvis

  • risk för understimulans,
  • nedstämdhet och ensamhet,
  • svårare att förhålla sig arbetstider,
  • svårt för yngre och nya anställda att förstå vad som förväntas av dem.

SE Image riskbedömning av ensamarbete

 

Hur kan jag identifiera mina ensamarbetare?

 

Det är inte helt lätt att upptäcka alla sina ensamarbetare. Vissa ensamarbetare jobbar nämligen inte alltid ensamma. Så vad definieras då som ensamarbete? 

En anställd som inte kan få kontakt med kollegor utan att använda telefon/radio eller via dator under hela eller delar av arbetsdagen anses vara en ensamarbetare. Även om den anställda har människor omkring sig kan den anses som ensamarbetare. Då den anställda inte kan räkna med hjälp vid en kritisk situation.

Ett konkret exempel är en servicetekniker som är på väg till en kunds fastighet och sitter många timmar i bilen. Tar pauser och även lunch på vägen där det finns andra personer men om det inte är direkta kollegor som kollegan träffar är detta ensamarbete.

 

Ensamarbetare som är enkla att missa är

•    De som arbetar på samma plats men kan inte kontakta sina kollegor fysiskt.
•    Kollegor som arbetar ensamma i olika delar av en byggnad.
•    Anställda som lämnas ensamma under en längre tid medan en kollega tar rast.
•    En enskild anställd som arbetar sent efter att alla andra har lämnat arbetsplatsen.
•    Någon som arbetar ensam men tillsammans med allmänheten eller på offentliga platser.
•    Personal som reser ensam under arbetstid.

 

Skydda dina ensamarbetare


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...