Hvad er ESG?

Hvad er ESG?

Published 31 marts, 2023

1 minute read

I dette indlæg forklarer vi, hvad ESG er og tager et kort kig på, hvilke krav, der er til ESG-rapportering ifølge Corporate Sustainability Reporting Direktivet.

Hent vores guide 'ESG i praksis' her >

 

Hvad står ’ESG’ for, og hvad betyder det?

Forkortelsen ’ESG’ står for Environment, Social & Governance. På dansk betyder ESG miljø, sociale forhold og ledelse. Det hele relaterer sig til organisationer/virksomheder og arbejdspladser.

ESG

ESG er en måde at bedømme en virksomhed på ud fra andre ting end økonomiske resultater. Det kan fx være dens politikker vedrørende miljøet, og hvor glade og tilfredse dens medarbejdere er

Vi har de seneste år set, at flere og flere virksomheder har et stigende fokus på ’den tredobbelte bundlinje’, hvilket vil sige, at de medtager sociale og miljømæssige faktorer i den økonomiske bundlinje.

På den måde er ESG som fokusområde ikke helt nyt. Vi har i mange år set stigende fokus på både det sociale og miljømæssige område – herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt bæredygtighed – men nu er der kommet mere definerede krav til ESG.

New call-to-action

 

Hvilke krav er der til ESG?

Europa-Parlamentet bekendtgjorde i 2022 CSR-direktivet om rapportering om virksomheders bæredygtighed. CSR står for ’Corporate Sustainability Reporting’. Den nye forordning om ESG-rapportering (miljømæssig, social og ledelsesmæssig rapportering) kræver, at alle store virksomheder i EU skal offentliggøre data om virkningerne af deres bæredygtighedsrisici og -aktiviteter.

Mere konkret er der tale om, at virksomheder med over 250 ansatte de kommende år skal begynde at imødekomme krav til rapportering af ESG, når det nye CSR-direktiv træder i kraft fra 2024 og frem.

Læs mere om kravene til ESG-rapportering her >

 

ESG og FN’s Verdensmål (SDG)

ESG og FN’s verdensmål er ikke det samme, men de kan godt relatere sig til hinanden.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Du er muligvis faldet over forkortelsen ’SDG’, som står for ’Sustainable Development Goals’, hvilket er FN’s verdensmål på engelsk.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som bl.a. forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Flere og flere virksomheder verden over tager aktivt imod verdensmålene grundet de langsigtede fordele ved at reducere risiciene vedrørende klimaændringer, energiforbrug, mangfoldighed og arbejdsforhold.

Verdensmålene kan være et godt startsted for dig, der vil arbejde mere målrettet med bæredygtighed, miljø og sociale faktorer.

ESG


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...

| Arbejdsmiljø / EHS
Bæredygtig håndtering af kemikalier

Den bæredygtige udvikling er i fuld gang, og den skal understøttes på så mange leder og kanter som muligt. Det gælder...

| Arbejdsmiljø / EHS
Flyt din kemihåndtering fra Excel til en digital løsning

I dette indlæg får du 7 trin du med fordel kan følge, når du skal vurdere kemiske risici og skabe høj kemisk sikkerhed...