Regler for kemisk APV fra Arbejdstilsynet

Regler for kemisk APV fra Arbejdstilsynet

Published 13 januar, 2021

3 minute read

Den 1. juli 2019 ophævede Arbejdstilsynet kravet om de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Nu skal du i stedet forholde dig til den kemiske APV også kaldet kemisk risikovurdering. Bliv klogere på ændringer herunder.

Gratis skabelon: Udfør den kemiske risikovurdering  – uden at skulle opfinde din egen metode

 

APB'en samlede støv på hylderne. Den kemiske APV kan faktisk anvendes.


Den skriftlige arbejdspladsbrugsanvisning samlede for meget støv ude på kontorhylderne uden at blive brugt til at informere ordentligt om kemisk sikkerhed. Den er nu erstattet af den kemiske risikovurdering (kemisk APV), som i langt højere grad er anvendelig i den virkelige verden.

Til forskel fra APB´en, kan den kemiske APV nemlig anvendes til instruktion, fordi du nu skal risikovurdere hele arbejdsprocessen rundt om et kemikalie - ikke kun selve kemikaliet eller stoffet.

APB'en tog ikke højde for arbejdsprocessen og fortalte derfor kun den halve sandhed om risiciene ved brug af stoffer på din arbejdsplads.

 

Kemisk APV skal laves og dokumenteres i alle virksomheder, der håndterer kemi

Kemisk risikovurdering er en del af din generelle kemikaliestyring og skal laves på alle arbejdspladser, som håndterer, opbevarer, eller producerer farlige kemiske stoffer og produkter, eller hvor produkterne bliver farlige gennem måden, de anvendes på. Dette kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Lovændringen fra APB til kemisk APV har ikke ændret på dokumentationskravet; din virksomhed har stadig dokumentationskrav på alle farlige kemikalier. 

Læs også: Kemisk arbejdsmiljø: Få styr på det basale, du skal vide >

 

skabelon til kemisk apv / risikovurdering

 

Målet er at klæde medarbejderne bedre på til at håndtere farlige stoffer

Baggrunden for lovændringen er, at du skal tænke i hele arbejdsprocesser i stedet for enkelte kemikalier. Der er nemlig mange faktorer, der afgør, om et kemikalie eller stof er farligt. Kun ved at tænke på selve arbejdsprocesserne omkring farlige produkter, kan du minimere sandsynligheden for ulykker og nærved-ulykker.

Arbejdstilsynet har vurderet, at manglende instruktion ofte er grunden til usunde og skadelige arbejdsprocesser. Den kemiske risikovurdering giver derfor god mening, fordi den tænker ud over det enkelt stof og tænker konteksten ind, så du rent faktisk kan bruge den til at oplære og instruere på en meningsfuld måde.

 

Reglerne for sikkerhedsdatablade gælder fortsat

Arbejdstilsynet er ansvarlige for at håndhæve reglerne i den Europæiske REACH-forordning. Og her gælder følgende fortsat:

 • Du skal have alle sikkerhedsdatabladene for dine kemiske produkter tilgængelige for dine medarbejdere;

 • sikkerhedsdatabladene skal holdes opdaterede;

 • og du skal stadig gemme dem i 10 år efter endt brug, så myndighederne kan overvåge skadelige langtidseffekter.

Alle disse funktioner kan du gøre nemmere med EcoOnlines Chemical Manager.

Sikkerhedsdatabladene lægger derudover grundstenen til den lovpligtige kemiske APV.

 

Hvad er kemisk APV? 
Og hvordan er den forskellig fra de gamle  Arbejdspladsbrugsanvisninger?


Den kemiske APV er en del af din
almindelige APV (arbejdspladsvurdering). Den beskriver kemisk risiko og sikkerhed på arbejdspladsen og er med til at sikre, at din virksomhed kan arbejde med stoffer og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Kemisk APV minder meget om en APB'en. Du skal stadig tage højde for:

 • hvordan stoffer bliver brugt,
 • hvilke farer det indebærer
 • og redegøre for forebyggende foranstaltninger og personlige værnemidler.

Men en af de store forskelle er selve risikovurderingen. I skal som arbejdsplads nu også tage stilling til eksponeringsvarighed og -hyppighed ved jeres kemiske risikovurderinger og på den måde sætte en risikovurdering på dem. 

 

Øget fokus på instruktion

Ifølge de nye regler vil arbejdstilsynet fremover fokusere mere på, at medarbejdere bliver instrueret ordentligt i sikker håndtering af farlige stoffer og materialer.


Ifølge bekendtgørelsen skal de ansatte modtage tilstrækkelig instruktion i sikker brug af kemi

Kilde: Retsinformation.dk


Vil du undgå anmærkninger, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor vigtigt at du har styr på to ting:

 1. At du har sørget for en grundig, både mundtlig og skriftlig, instruktion i sikker anvendelse.
 2. At alle medarbejdere har adgang til sikkerhedsoplysningerne på skrift efter instruktionen.

 

Sådan udarbejder du den kemiske APV


I en kemisk APV skal du som arbejdsmiljøansvarlig for din arbejdsplads gennemgå og vurdere følgende spørgsmål:

 • Hvilke stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
 • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
 • Hvordan bruger vi materialerne, f.eks. blanding og påføringsmetoder?
 • Hvilke forebyggende foranstaltninger, f.eks. afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal vi træffe?
 • Du skal derudover lave en liste over alle de produkter, I bruger i virksomheden.

Ved at besvare disse spørgsmål udarbejder du altså den kemiske APV, som også kaldes "kemisk risikovurdering". Hvis du ved udarbejdelsen af den kemiske APV finder kemiske risici på din arbejdsplads, skal du tage dem med i handlingsplanen for den almindelige APV. Den kemiske APV skal være skriftlig og gøres tilgængelig for de ansatte.

 

New call-to-action

 

 

Førhen skulle du lave en arbejdspladsbrugsanvisning på hvert enkelt faremærket kemisk produkt (Læs om CLP mærkning af kemikalier her). I stedet anbefaler Arbejdstilsynet nu, at du foretager den kemiske risikovurdering ud fra en bestemt arbejdsproces.

I én arbejdsproces kan du f.eks. rutinemæssigt bruge tre forskellige kemiske produkter. For at forenkle arbejdet og samtidig gøre det lettere for medarbejderen at overskue, bør du nu lave en kemisk risikovurdering, hvor du tager højde for alle tre produkter, og hvordan de anvendes.

Her er det vigtigt, at du overvejer ALLE kilder til eksponering. To ufarlige produkter kan f.eks. reagere kemisk med hinanden og producere et farligt stof i en arbejdsproces. Et eksempel på dette er når kemikalier sammenblandes og danner en giftig gas. Farlige eksponeringer kan også skabes som direkte produkt af arbejdsprocessen, som f.eks. ved svejserøg.

Efter en grundig risikovurdering bør du så anbefale foranstaltninger og personlige værnemidler ud fra de farligste kemikalier i arbejdsprocessen. Husk at dette skal være skriftligt og gøres tilgængeligt for medarbejderne.

Se også vores kemiske risikovurdering eksempel her >

 


 

Effektivisér og simplificér din kemiske håndtering med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager kan du holde du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation.

Du kan blandt andet:

 • Finde dine SDS'er i Nordens største SDS database (500.000+ SDS'er på 29 sprog)
 • Løbende holde dine SDS'er opdaterede
 • Oprette kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablade
 • Dokumentere compliance

Chemical Manager lever selvfølgelig op til de gældende lovkrav, så du sikrer, at du (altid) overholder reglerne - og kan dokumentere det. 

 

Chemical Manager | EcoOnline

 


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
ESRS i en nøddeskal

Omkring 50.000 virksomheder og organisationer i EU står i de kommende år over for nogle betydelige ændringer, når det...

| Arbejdsmiljø / EHS
Sådan undgår du at miste penge på dårligt arbejdsmiljø

I dette indlæg kigger vi først på, hvor meget medarbejderes fravær på arbejdspladsen egentlig koster. Derefter dykker...

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...