Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia

Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia

Julkaistu joulukuuta 5, 2017

Lukuaika 2 min

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta – toiminnan laajuudesta riippumatta.

Testaa itsesi: Tunnistatko nämä 10 terveydelle haitallista kemikaalia? 

Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia – varmista yritystoimintasi jatkuvuus oikeilla työkaluilla!

 

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta. Vaatimus suojella esimerkiksi työntekijöiden terveyttä koskee yrityksiä ja muita tahoja toiminnan laajuudesta riippumatta, eikä työnantajan tietämättömyys vapauta säädöksien noudattamisesta tai vastuusta.

Kemikaaliturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen kannattaakin etsiä palveleva yhteistyökumppani ja työkalut, joilla vaarallisten kemikaalien tietoja voidaan käsitellä luotettavasti ja sujuvasti.

Suomessa suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä ja niistä edelleen voimakas enemmistö alle 10 työntekijän mikroyrityksiä. Pienillä toimijoilla on usein vaikeuksia lainsäädännön seuraamisessa ja suojelutoimien toteuttamisessa joko tietämyksen tai tahdon puutteen vuoksi erityisesti silloin, kun kemikaalit eivät ole yrityksen ydinliiketoimintaa.

Yrityksistä ei välttämättä löydy henkilöitä, jotka ymmärtäisivät lainsäädännön asettamat velvoitteet, seuraisivat muutoksia ja osaisivat viedä kemikaalien vaaroja ilmaisevat tiedot käytäntöön riskienhallintaan ja työntekijöiden suojeluun. Toisinaan yrityksissä ei edes ymmärretä, että toiminnassa käytetään vaarallisia kemikaaleja, jolloin myös onnettomuuksien ehkäiseminen on useimmiten heikolla tolalla.

Terveydelle haitalliset kemikaalit - onko teillä näitä terveydelle haitallisia kemikaaleja työpaikalla? Katso listalta.

Yritys on yhtä kuin työntekijänsä ja ilman työkykyistä henkilökuntaa toiminta pysähtyy. Vaarallisista kemikaaleista toimitusketjussa jaettavan tiedon avulla työntekijöiden terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen on siten osa toiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistamista.

Yksittäisellä työntekijällä saattaa etenkin pienissä yrityksissä olla kriittinen rooli tietotaidon keskittyessä voimakkaasti. Tällöin yksikin työtapaturma tai ennakoimaton työkyvyn heikentyminen kroonistuneiden oireiden vuoksi voi johtaa jopa prosessien tai tuotannon keskeytymiseen. Mahdollisesti pitkällekin koulutettu ja kokenut työntekijä on työkyvyttömyyden osuessa myös kallis korvattava.

Henkilövahinkojen lisäksi välinpitämättömyys velvoitteita ja suojelutoimia kohtaan saattaa johtaa esimerkiksi mainevahinkoihin, sakkoihinvankeusrangaistuksiin ja toiminnan keskeytymiseen. Yrityksen huono maine ja toiminnan vastuuttomuus vaikeuttavat myös hyvien työntekijöiden palkkaamista ja sitouttamista.

Laadukkaat palveluratkaisut auttavat velvoitteiden täyttämisessä ja turvallisuuskulttuurin luomisessa

Käyttöturvallisuustiedote on perustietolähde, jolla vaarallisia kemikaaleja koskevaa tietoa välitetään toimitusketjussa ja jonka avulla toiminnanharjoittajan tulee lain nojalla tunnistaa ja kirjallisesti arvioida kemikaalin käytöstä aiheutuvat vaarat ja riskit sekä suunnitella ja toteuttaa sopivat riskinhallintatoimet.

Riskinarvioinnin lisäksi vähimmäisvaatimuksina on muun muassa kemikaalien tietojen pitäminen ajan tasalla, kemikaaliluettelon ylläpito sekä vaaratietojen ja suojautumisohjeiden jakaminen työntekijöille heille ymmärrettävässä muodossa.

Terveydelle haitalliset kemikaalit työpaikalla

Käytännössä muutaman kymmenenkin vaarallisen kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteiden ja tietojen päivittäminen ja hyödyntäminen toiminnassa ilman kustannustehokasta työkalua on niin epäkäytännöllistä ja aikaa vievää, että se monesti jää lopulta tekemättä.

Erityisesti pienten yritysten kannattaa keskittyä ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaa kemikaalien tietojen hallinnointi ja ajantasaisuudesta huolehtiminen luotettavalle taholle.

Kemikaalien käyttäjille tarkoitettu EcoOnlinen Chemical Manager -kemikaalirekisteri on nykyaikainen selainpohjainen palveluratkaisu, joka luonnollisesti helpottaa lainsäädännön velvoitteiden täyttämistä ja viranomaisten kanssa toimimista, mutta ominaisuuksillaan mahdollistaa myös vahvan turvallisuuskulttuurin luomisen yritykseen sekä toiminnan kehittymisen seuraamisen.

Lue artikkelimme kaikkia toimialoja koskevasta työperäisen syövän torjunnasta >

Työturvallisuuden kehittäminen lähtee lopulta aina ihmisistä. Jotta ihmiset voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kuitenkin laadukasta ja merkityksellistä tietoa oikeaan paikkaan. Ensiluokkaiset työkalut kemikaalitiedon hallintaan ovatkin paras investointi toiminnan jatkuvuuteen.

Olisiko teidän yrityksenne kemikaaliturvallisuudessa vielä parantamisen varaa?

New call-to-action

Lähteet:

Aluehallintovirasto, Rakennuslehti, Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (Tukes)

 

Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...