Kundcase - Svenska Skogsplantor
Skog-something
KUNDCASE

Svenska Skogsplantor

Läs om hur Svenska Skogsplantor tog ett nytt grepp kring sin kemikaliehantering och hur de samverkar internt genom att använda Chemical Manager för att koppla ihop kemikaliesäkerhet med övriga arbetsmiljöfrågor.

Fokus: Att få till en större kemikaliesäkerhet i arbetsrutinerna och i vardagen

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor har alltid varit aktuellt och företaget har exempelvis de senaste åren uppdaterat sin maskinpark med nya maskiner där rörliga delar har tagits bort eller täckts in för att undvika klämskador. Även elhydraulik har installerats för att minska bullernivån.

Pusselbiten som saknades var hur kemikaliesäkerheten kunde bli en naturlig del i arbetsvardagen och man ville ta ett ännu större helhetsgrepp kring arbetsmiljön.

Här valde Svenska Skogsplantor att införa Chemical Manager som systemstöd.  

Foto: Svenska SkogsplantorPhoto Svea Skog_to added as text next to this photo

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog med plantskolor över hela Sverige: Bålsta, Kalmar, Borlänge, Sollefteå, Kumla och Lagan.  En central samordnare finns för EcoOnlines Chemical Manager och på de sex enheterna finns det en eller två ansvariga lokala, administratörer för kemikaliehanteringssystemet.

En av anledningarna att införa ett digitalt kemikaliehanteringssystem var att få en mer samlad helhetsbild. Sedan tidigare hade varje plantskola egna kemikalielistor och instruktioner enligt de krav som både Svenska Skogsplantor och myndigheter har.

Införandet av ett digitalt kemikaliehanteringssystem har bland annat påverkat arbetsinstruktioner ute i verksamheten, på de olika enskilda arbetsplatserna. Exempelvis att vid nya arbetsmoment skannar man den QR-kod som finns i den specifika lokalen för att få information om de kemiska produkter man kan komma i kontakt med.
- På så sätt får medarbetaren veta vilka kemikalier som finns i just det specifika området. Detta är ett steg att få in kemikaliesäkerhet i de dagliga rutinerna. Vi vill att detta ska bli naturligt att ta upp sin mobiltelefon och skanna för att snabbt och enkelt få tillgång till information, i det här fallet få tillgång till säkerhetsdatablad, säger Maja Bjuringer. Hon arbetar som processutvecklare på Svenska Skogsplantor och är central samordnare av affärsområdets kemikaliehantering.

Höja medvetenheten hos medarbetare

Vid ett gemensamt informationsmöte har Svenska Skogsplantor spritt kunskap om kemikalie-hantering, att det är en del av en säker arbetsmiljö. De lokala administratörerna har också deltagit i specifika utbildningar om kemiska riskbedömningar som hållits av EcoOnlines expert.

Som komplement finns även posters uppsatta i lokalerna för att informera anställda om de kemiska varningssymbolerna (farosymboler).

Påverkar inköpen

- En positiv effekt är att vi ser att personalen tänker till vid inköp av kemikalier: behöver vi verkligen köpa in den här kemikalien? Mycket bra både för arbetsmiljön och miljön, berättar Maja.

 

“Genom att använda QR-koder är det enkelt och snabbt att få tillgång till de senaste uppdaterade säkerhetsdatabladen för alla i personalen”. 

 

Maja Bjuringer, Processutvecklare på Svenska Skogsplantor

Nyckel till framgång: samordning centralt med lokala administratörer

Som central samordnare ska man vara medveten om att de lokala administratörerna har andra operativa uppgifter, vilket innebär att samarbete om en rimlig tidsplan är  en viktig aspekt. Med en gemensam plan har exempelvis riskbedömningar genomförts. Detta gjordes till största del digitalt men ett tips från Maja är att försöka vara på plats för att snabbare komma i gång:
- Som central samordnare eller "super-admin" i systemet Chemical Manager kan jag numera gå in och stötta enheterna även i deras arbetsvardag. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att hålla instruktioner uppdaterade utan att jag behöver resa för att exempelvis uppdatera ett papper (säkerhetsdatablad) i en pärm. Med QR-koder på plats kan jag känna mig trygg att alla har tillgång uppdaterade säkerhetsdatablad.

Nästa steg: minska antal kemikalier och substitution

Nästa steg för Svenska Skogsplantor är att minska antalet kemikalier och arbeta med substitution. Som central samordnare är det enklare att få ordning och reda med ett bra systemstöd och kunna märka upp i kategorier:
- Vi vill kunna ge enheterna bättre rekommendationer kring inköp och även minska kemikalieanvändningen, säger Maja Bjuringer.

“Vi ser en större medvetenhet kring kemikaliehantering hos personalen genom bl a färre inköp av kemikalier”. 

 

Maja Bjuringer, Processutvecklare på Svenska Skogsplantor

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager, EcoOnline

ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger