7 vigtige facts om bæredygtighed relateret til arbejdsmiljø

7 vigtige facts om bæredygtighed relateret til arbejdsmiljø

Published 9 juni, 2022

4 minute read

Vores samfund har gjort store fremskridt i det sidste århundrede, både økonomisk, teknologisk og socialt. Men disse fremskridt har også ført til skader på vores miljø. En aldring af vores arbejdsstyrke betyder, at folk kommer til at være på arbejdsmarkedet i længere tid. Så hvordan sikrer vi, at medarbejdere har sundheden til de mange år på arbejdsmarkedet?

I denne artikel gennemgår vi syv facts om bæredygtighed med en kemisk og fysisk arbejdsmiljøvinkel, som alle bør kende til.

Hent vores guide 'ESG i praksis' her >

 

#1

13 millioner hektar skov går tabt hvert år

Kilde: National Geographic

Mellem 1990 og 2016 mistede verden 1,3 millioner kvadratkilometer skov - et område større end
Sydafrika. Skove er altafgørende i kampen mod klimaforandringer, da de opfanger kuldioxid.

Derudover er skovene hjemsted for mere end 80 procent af landlevende dyr, planter og insekter, som uddør med alarmerende hast. De største årsager til skovrydning er behovet for områder til landbrug, husdyr, minedrift og boring. Skovhugst, der leverer verdens træ og papirprodukter, fører også store mængder skovrydning med sig.

Digital håndtering af dokumenter bidrager til et mindre behov for papir og er med til at bevare vores
skove. Tidligere oprettede man tunge ringbind med sikkerhedsdatablade til at holde styr på kemiske
sikkerhedsoplysninger. Et digitalt og moderne system som EcoOnlines Chemical Manager
mindsker dit behov for papirbaseret dokumentation, da du håndterer dokumentationen af dine farlige kemikalier digitalt. Hvis du skifter til et digitalt system, kan du altså bidrage til mindre skovrydning.

 

#2

Kun 50% af verdens vand kan drikkes

Kilde: FN

Kun 3% af verdens vand er ferskvand. Ud af de 3%, så har 83,33% af ferskvandet form af is på Antarktis, Arktis og i gletsjere. Så det er afgørende, at vi beskytter de sidste 16,66%, som vi mennesker er afhængige af som drikkevand.

Du tænker måske, at vi i Europa altid vil have masser af drikkevand, men der er stigende tendens til, at vandknaphed og tørke forekommer i Europa.

Vores moderne livsstil og produktionsmetoder gør, at vi i større stil forurener ferskvandet i floder og søer hurtigere, end naturen kan genanvende og rense det. Problemet er især, at industrien og landbruget lækker kemikalier ud i vandet og jorden, som på den måde ender i grundvandet. Denne afstrømning kan ofte indeholde gødning, pesticider og herbicider samt giftige kemikalier fra veje og industrier.

Bidrager din virksomhed til dette problem?

 

#3

Produktionen af miljøskadelige kemikalier er steget de seneste år

Kilde: EU Kommissionen

Du fristes måske til at tro, at samfundets øgede fokus på bæredygtighed betyder, at vi bevæger os i
den rigtige retning. Det er dog ikke tilfældet, når det gælder produktionen af miljøskadelige kemikalier.

Fra 2010 til 2015 var der et konstant fald i produktionen af miljøskadelige kemikalier, som
indikerede en positiv udvikling. Men fra 2015 til 2017 var der en kraftig stigning, der dog
stabiliserede sig i 2018 (nyeste data) til samme niveau som i 2017.

Kemikalier med ”betydelig akut miljøfare” bidrager markant til denne tendens, hvor produktionen af
disse særligt skadelige kemikalier steg med hele 342% fra 2004 til 2018.

Producerer, importerer eller anvender din virksomhed miljøskadelige kemikalier? Så er I ifølge
loven forpligtet til at undersøge, om de kan erstattes med mindre skadelige alternativer. EcoOnlines substitutionsværktøj gør det nemt at sammenligne forskellige kemiske produkter på din arbejdsplads, så du let kan vælge det mindst skadelige alternativ.

 

#4

3 ud af 5 arbejdstagere i EU har muskelskeletsygdomme

Kilde: EU OSHA

Et arbejde med gentagne hånd- og armbevægelser er den største årsag til muskuloskeletale lidelser
(MSD) på arbejdspladsen.

Disse sygdomme kan være vanskelige at behandle, når de først er opstået, og kan resultere i kronisk
smerte og sågar handicap for arbejdstageren og omkostninger for arbejdsgiveren.

Udover at have indflydelse på arbejdstagernes produktivitet, så kan MSD-relaterede problemer
også resultere i langvarigt fravær og endda førtidspensionering. En tredjedel af arbejdstagere med MSD- og andre sundhedslidelser mener ikke, de vil være i stand til at udføre deres nuværende
arbejde i en alder af 60 år.

Hvis vi ønsker bæredygtige arbejdsmetoder, der holder folk længere tid i deres job, er det nødvendigt at mindske mængden af belastende arbejde, der forårsager MSD’er.

EcoOnlines HSE-software hjælper dig med at udføre revisioner og ændre eller forbedre alle arbejdsmetoder, der kan føre til MSD i din virksomhed. Det er gratis at prøve i en begrænset
periode.

Læs mere om EcoOnline EHS >

 

#5

52% af arbejdsrelaterede dødsfald skyldes kræft 

Kilde: EU OSHA 

Man kunne måske tro, at fald fra højder eller ulykker med maskiner er de hyppigste årsager til arbejdsrelaterede dødsfald. Forskning fra FN peger dog på, at mere end halvdelen af dødsfaldene kan tilskrives kræft.

Eksponering for farlige stoffer og kemikalier er den helt store skurk og forårsager en stor del af de samlede erhvervssygdomme. Ved at undgå eksponering for kendte kræftfremkaldende stoffer, som for eksempel benzen, cadmium og formaldehyd bidrager du til at reducere antallet af arbejdsrelaterede kræfttilfælde.

I tråd med FN’s mål om bæredygtig udvikling nr. 3: ”Godt helbred og velvære” er det vigtigt, at vi forsøger at mindske årsagerne til kræft på arbejdspladsen, så alle arbejdstagere kan leve et langt og sundt liv.

Det første du bør gøre, er at lave en kemisk risikovurdering, hvor du især tager stilling til, om skadelige, kræftfremkaldende stoffer kan substitueres med sikrere og mindre skadelige alternativer.

 

#6

Test for reproduktionstoksicitet er ikke påkrævet for kemiske stoffer, der markedsføres under 10 ton om året i EU

Kilde: EU OSHA

Reproduktiv sundhed er et vigtigt bæredygtigheds-spørgsmål, hvis vores børn skal fødes sunde i fremtiden. Det viser sig nemlig, at mange kemikalier har skadelige virkninger på både
mænd og kvinders seksuelle funktion samt på udviklingen af afkom.

Forskere mangler generelt viden om reproduktionstoksicitet. For eksempel er bly et stof, som mange stadig er udsat for på jobbet, og det er velkendt, at det er giftigt for den reproduktive sundhed. Blyets erhvervsmæssige eksponeringsniveau diskuteres dog stadig, fordi forbindelsen mellem niveauet og varigheden af en erhvervsmæssig eksponering og dets sundhedseffekter stadig ikke er veldokumenteret. Især hvad angår de langsigtede virkninger på tværs af generationer.

Dette understreger, hvorfor du skal være grundig, når du laver din kemiske risikovurdering. Gør gerne
mere, end hvad loven kræver, fordi der kan være mange kemiske stoffer, der er farligere, end vi ved. Forskningen er der bare ikke til at bevise det endnu.

EcoOnlines software til kemisk håndtering og dokumentation gør det meget lettere for dig at få et
overblik over de farlige stoffer i din virksomhed, så du kan foretage en grundig risikovurdering.

 

#7

93% af verdens 250 største virksomheder rapporterer om bæredygtighed

Kilde: FN

Bæredygtighed handler om at sikre vores ressourcer og sundhed i de kommende generationer. Men
med en voksende befolkning og en stigende materiel levestandard, så har vi brug for næsten tre eksemplarer af Jorden for at tilvejebringe de naturlige ressourcer, der er nødvendige for at
opretholde vores nuværende livsstil. Samtidig er vi nødt til at forbedre vores arbejdsstyrkes
sundhed, så folk er i stand til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

FNs mål om bæredygtig udvikling nr. 12.6 er: “Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.”.

Læs også om, hvordan du kan sammenflette ESG (Environmental, Social and Governance) og EHS (Environment, Helath and Safety) i din virksomhed >

Vil du også bidrage til, at verden udvikler sig i den rigtige retning? Så brug punkterne i denne artikel som en vejledning til, hvordan du forbedrer dig på selv små områder, som i sidste ende får en
positiv, varig effekt.

 

New call-to-action


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
ESRS i en nøddeskal

Omkring 50.000 virksomheder og organisationer i EU står i de kommende år over for nogle betydelige ændringer, når det...

| Arbejdsmiljø / EHS
Sådan undgår du at miste penge på dårligt arbejdsmiljø

I dette indlæg kigger vi først på, hvor meget medarbejderes fravær på arbejdspladsen egentlig koster. Derefter dykker...

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...