Din guide til APV / arbejdspladsvurdering | EcoOnline

APV: Alt du skal vide om arbejdspladsvurdering
[+ gratis APV-skabelon]


I dette indlæg lærer du alt, du skal vide om APV'en. Vi kommer ind på både regler for APV og værktøjer til at udføre APV'en i praksis, så du er klædt på til at øge trivslen på din arbejdsplads. God læselyst.

Hent vores APV-skabelon med konkrete eksempler på spørgsmål >

shutterstock_650396473 (3)
Kapitel 1

Hvad er en APV?

En APV - som er forkortelsen for "arbejdspladsvurdering" – er et værktøj inden for arbejdsmiljøarbejde og EHS (Environment, Health & Safety), der kan bidrage til at identificere udfordringer i arbejdsmiljøet i din virksomhed.

APV'en er et centralt redskab for arbejdsmiljøgrupperne. Den kan virke overvældende og bureaukratisk, men det behøver den ikke at være, hvis bare I vælger den metode, der passer til jer og jeres forhold i virksomheden.

 

Download gratis APV-skema til inspiration her >

En APV er en form for undersøgelse og kortlægning af risici i arbejdsmiljøet. Ifølge Arbejdstilsynet er en APV ”virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet”, og alle virksomheder, der har ansatte skal udarbejde en skriftlig APV.

Det er en proces, hvor du systematisk vurderer medarbejdernes vilkår at arbejde under ud fra en lang række punkter som tilfredshed, arbejdsvilkår, sundheds- og sikkerhedsrisici osv.

Læs mere om, hvad en APV er her >

 

Hvorfor APV?

Hvorfor skal du lave en APV? Hvad er formålet?

Formålet med en APV er at give medarbejderne mulighed for at beskrive, hvordan de oplever arbejdspladsen og arbejdsmiljøet – både ift. fysiske og psykiske rammer. APV’en giver din virksomhed mulighed for at arbejde systematisk og struktureret med arbejdsmiljøet, så I hele tiden kan forbedre det.

En arbejdspladsvurdering er ikke umiddelbart det samme som en risikovurdering, selvom mange tror det – og det er ganske forståeligt, for begge metoder handler om at kortlægge og minimere risici.

Forskellen på en risikovurdering og en arbejdspladsvurdering ligger i tilgangen til processen; hvor en risikovurdering er en mere objektiv vurdering, spørger vi i en APV medarbejderne, hvordan de oplever forhold.

Men fælles for både APV og risikovurdering er, at følgende skal klarlægges:

 • Er der problemer i arbejdsmiljøet?
 • Hvor findes de?
 • Hvordan løses de?
 • Hvem har ansvaret?
 • Hvornår vil der blive fulgt op?

Læs med i kapitlerne nedenfor og lær mere om APV-regler og krav, samt hvordan og hvor ofte du skal udføre APV'en.

 

Kapitel 2

Hvorfor forbedre arbejdsmiljøet (med en APV)?

Mange virksomheder opnår øget trivsel og effektivitet blandt medarbejderne som følge af en større bevidsthed om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen.

APV’en kan være med til at identificere, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der f.eks. fører til højt sygefravær eller mistrivsel på arbejdspladsen, og ved at identificere dem, kan din virksomhed begynde at forebygge og forbedre dem.

Vil du gerne læne dig tilbage og lære mere om APV'en? Så se vores webinar "Skab værdi med APV-processen" med EcoOnlines HSE Instructor, Henriette Nielsen. OBS: Webinaret er en optagelse af et live-webinar fra d. 22 april 2021.

Læs også indlægget ”Sikkerhed på arbejdspladsen: Derfor betaler det sig” for flere gode grunde til at forbedre arbejdsmiljø og -sikkerhed >

 

Kapitel 3

APV regler og lovgivning

Det er ifølge Arbejdsmiljøloven et krav, at alle virksomheder med ansatte (uanset antallet af ansatte) skal udarbejde en APV, der omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

Din APV skal ikke godkendes, men Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at den gennemføres efter lovens krav. Hvis du ikke overholder kravene og reglerne for APV'en, kan din virksomhed risikere at få en bøde.

Regler og krav til din APV:

Ifølge Arbejdstilsynet skal din APV leve op til følgende krav:

 • Det er dit ansvar som arbejdsgiver, at din virksomhed udarbejder en APV, og at dine medarbejdere bliver inddraget

 • APV’en skal være skriftlig og tilgængelig for både ledelse og medarbejdere

 • Din virksomheds ledelse og medarbejdere skal samarbejde igennem hele APV-processen

 • Det skal tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens APV-handlingsplan

 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – og ellers som minimum hvert 3. år (vi anbefaler dog, at du følger op på dit arbejdsmiljøarbejde noget oftere)

Vil du vide mere om kravene til en kemisk arbejdspladsvurdering? Læs artiklen ”Regler for kemisk APV fra Arbejdstilsynet” >

Du kan også læse mere om de generelle regler for arbejdsmiljø i indlægget: Arbejdsmiljø - lær alt, du skal vide, på ti minutter >

 

Kapitel 4

Sådan udfører du en APV-undersøgelse

APV´en handler om at afdække arbejdsmiljøet i din virksomhed, kortlægge de områder, hvor der er behov for en forbedrende indsats, samt lægge en handlingsplan for, hvordan I vil gå til arbejdet. APV-arbejdet starter altså med at få et overblik over arbejdsmiljøet i alle dele af din virksomhed.

Hvad skal en APV-undersøgelse indeholde?

Ifølge Arbejdstilsynets retningslinjer skal en APV indeholde disse fem punkter:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø

 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær

 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan

 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Nedenfor har vi delt APV-arbejdet op i fire trin, din virksomhed kan følge. Husk dog, at dine medarbejdere/kollegaer skal være inkluderet i hele APV-processen, og i virksomheder med mere end 10 ansatte, er det Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der skal deltage i processen.

New call-to-action

 

Sådan laver du en APV - 4 trin

Trin 1Undersøg virksomhedens arbejdsmiljø

Som nævnt ovenfor er første trin i APV-undersøgelsen, at du skal kortlægge og få overblik over, hvordan arbejdsmiljøet ser ud i dag – i alle dele af virksomheden.

Dette kan gøres på forskellige måder, og du har som virksomhed metodefrihed til dette. Dette kommer vi nærmere ind på i afsnittet ”Praktiske værktøjer til din APV”.

Når arbejdsmiljøundersøgelsen er foretaget, har du en række resultater, der nu viser dig, hvilke problemer og udfordringer, der er i arbejdsmiljøet (hvis der er nogen).

Når du gennemgår undersøgelsen, skal du også huske at inkludere sygefraværet i virksomheden; er der nogle områder i arbejdsmiljøet og undersøgelsens resultater, der har indflydelse på sygefraværet?

Hvis den indledende undersøgelse af arbejdsmiljøet viser, at der er problemer, er næste trin at finde ud af, hvordan I kan løse disse.

Læs også indlægget 'Trivselsundersøgelse - Hvad, hvorfor og hvordan?' >

 

Trin 2Lav en APV-handlingsplan

Trin 2 i APV-arbejdet er at lave en handlingsplan. Her skal du tage udgangspunkt i de resultater, du fandt i trin 1 – altså de aktuelle problemer og udfordringer, der er identificeret i din virksomheds arbejdsmiljø.

I handlingsplanen bør du redegøre for følgende:

 • Hvordan skal de aktuelle arbejdsmiljøproblemer løses?
 • Hvem skal være ansvarlig for at løse problemerne?
 • Hvornår skal problemerne løses / hvornår skal I følge op på, om de er løst? Indsatserne bør prioriteres ud fra, hvilke udfordringer, der anses for at være væsentligst at udbedre først.

Handlingsplanen skal efterfølgende gøres tilgængelig, så både ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet kan læse detaljerne.

 

Trin 3: Gennemfør arbejdsmiljø-forbedringer

Hvis der er identificeret problemer i arbejdsmiljøet, bør disse selvfølgelig løses. Dette bør ske i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Ovenstående handlingsplan bør have kortlagt, hvem der er ansvarlig for at løse, hvilke problemer, og hvordan de skal prioriteres, så I nu er klar til at sætte de forbedrende indsatser i gang.

 

Trin 4: Følg op på indsatserne

Når et problem er løst eller forbedret, skal det dokumenteres. På den måde kan I løbende følge op på indsatserne og følge med i, hvilke problemer, der løses samt resultaterne heraf.

Det er et krav, at din virksomhed reviderer APV´en minimum hvert tredje år, men sker der forandringer i arbejdsopgaver eller -processer – f.eks. som resultat af en række forbedrende indsatser – bør I revidere den oftere.

For mere inspiration til, hvordan du kan bruge APV'en, se vores webinar "Den omfavnende APV - Lyt til dine medarbejdere".

 

Skal en APV være anonym?

Det er ikke et krav, at arbejdspladsvurderingen skal være anonym. Når det er sagt, så kan det i mange sammenhænge være en fordel at gøre APV'en til en anonym undersøgelse. Alt efter hvordan du vælger at udføre den. 

Hvis APV'en kan besvares anonymt, vil du sandsynligvis få de mest ærlige svar. Der kan være ting, dine kollegaer ikke har lyst til at 'sige højt', hvis deres navn står på svaret.

 

Kapitel 5

Praktiske værktøjer til din APV

Når det kommer til APV, har din virksomhed metodefrihed; dvs., I bestemmer selv, hvordan I vil udføre undersøgelsen, og dette kan altså gøres på mange måder. Det er et lovmæssigt krav, at APV’en skal være skriftlig, og derudover er der nogle særlige krav, der skal indgå på følgende områder:

Derudover skal også det psykiske arbejdsmiljø kortlægges, og her kan det være vigtigt for medarbejdere at kunne ytre sig anonymt.

Nedenfor gennemgår vi kort nogle af de værktøjer, du kan bruge til din APV-undersøgelse.

 

APV-spørgeskema

Mange virksomheder benytter et spørgeskema som værktøj til APV. Dette kan også være en god løsning, men det kræver et grundigt forarbejde med at kortlægge arbejdsmiljøet i virksomheden og inddrage de udfordringer der kan være, som f.eks. ulykker og nærved-hændelser.

Spørgeskemaet skal have en passende mængde spørgsmål – 100 spørgsmål kan gøre enhver medarbejder træt – og det skal gøres tilgængeligt for alle medarbejdere, der, hvis muligt, skal kunne besvare det anonymt.

Læs også indlægget 'Hvad er et APV-skema' og få vores gratis skabelon her >

 

APV-workshop

I kan også vælge at afholde en APV-workshop i større eller mindre grupper, hvor medarbejderne arbejder sammen og ytrer sig overfor hinanden. Efterfølgende samler I op og får lavet handlingsplaner til implementering.

Denne metode er velegnet til at diskutere psykiske arbejdsmiljøemner, især hvis det gøres i mindre grupper. Overvej dog hvordan ledelse og medarbejdere sættes sammen, hvis I vælger denne metode.

APV-skabelon, APV-spørgeskema

 

APV-interviews

Et andet værktøj til din APV kan være interviewmetoden. Her kan I enten enkeltvis eller i mindre grupper spørge medarbejderne ind til de arbejdsmiljø-udfordringer, der kan være i deres arbejdsmiljø.

På den måde kan I målrette spørgsmålene til netop det arbejdsområde, hvor medarbejderne udfører deres job og de specifikke udfordringer, der tilhører det område.

 

Tjekliste til din APV

En APV-tjekliste kan være et godt værktøj, hvis din virksomhed er under 10 personer. Tjeklisten skal på samme måde som spørgeskemaet indeholde spørgsmål, der dækker alle arbejdsmiljøforhold i din virksomhed, og de ansatte skal svare ja eller nej til spørgsmålene.

Her kan du tage udgangspunkt i de brancherelaterede APV-tjeklister, som Arbejdstilsynet stiller til rådighed.

Find Arbejdstilsynets tjeklister til APV’er i forskellige brancher her >

 

Løbende APV

En løbende APV foregår, som ordet siger, løbende. Her kan I f.eks. tage et emne op hver måned og undersøge netop det emne blandt medarbejderne. Og alt efter udfordringerne kan I vælge at køre en lille kampagne omkring emnet for at undersøge og forbedre.

Det er en god måde at få arbejdsmiljøemnerne til at leve over tid, så din virksomhed sikrer, at der løbende tages puls på tilstanden indenfor arbejdsmiljøet.

 

APV-software

APV og arbejdsmiljøledelse kan være omfattende arbejde, og vil du sikre en kontinuerlig indsats, der rent faktisk forbedrer dit arbejdsmiljø, skal det prioriteres højt. Derfor kan det være guld værd at investere i en APV-software.

EcoOnlines EHS-system kan hjælpe dig med at håndtere dit APV- og arbejdsmiljøarbejde på en struktureret og overskuelig måde. Det gør det nemmere at sikre en kontinuerlig indsats på området og holde styr på handlingsplaner, forbedringer og dokumentation.

Læs mere om vores software og APV-system her >

 

Kapitel 6

APV, hvor ofte og hvornår?

Det officielle krav for, hvor ofte din virksomhed skal udføre en APV, er minimum hvert tredje år.

Kravet lyder dog også, at din virksomhed skal revidere APV´en, når der sker ændringer i virksomhedens arbejdsopgaver, -processer eller -metoder, såfremt det har betydning for arbejdsmiljøet.

Derudover kan det være nødvendigt at revidere, hvis ny viden bliver tilgængelig fx på baggrund af en ulykke eller nærved-ulykke, der skyldes faktorer i arbejdsmiljøet.

Men én ting er de officielle krav - noget andet er, hvor stor en indsats, I ønsker at gøre på området. 'Minimum hvert tredje år' er jo ikke meget, hvis I virkelig ønsker at følge op og forbedre arbejdsmiljøet. Så til spørgsmålet 'hvornår og hvor ofte skal jeg lave en APV', er svaret, at det i høj grad er op til din arbejdsplads' ressourcer og behov.

Når mange virksomheder vælger 'kun' at udføre APV'en hvert tredje år, er det tit et spørgsmål om ressourcer. Måske er der hverken tid, viden eller økonomi til at udføre, revidere og følge op på APV'en oftere. Og det er selvfølgelig en forståelig barriere.

Hvis du spørger os, hvor ofte du skal udføre APV'en, anbefaler vi, at du gør det lige så tit, som det skaber værdi.

Har din virksomhed ressourcer til at lave en løbende arbejdsmiljøindsats, der også er baseret på indsigterne fra APV'en, er det et konstant arbejde. Og laver I forbedringer og indsatser på baggrund af APV'en, bør I også følge op på disse ved at revidere den. Alt sammen kan gøres så nemt som muligt ved at lave APV'en online ved brug af et APV-system.

Se 20-minutters demovideo af vores APV-system

Få indsigt i, hvordan vores modul til APV og andre undersøgelser kan gavne din virksomhed.

Se gratis demovideo >
DK - Mark

Mark Holm

Account Manager, EcoOnline Danmark