Hvad er APV? APV-handlingsplan og APV-skabelon | EcoOnline

Hvad er APV, og hvordan kommer du i gang? [+ gratis APV-skabelon]

Published 8 november, 2022

3 minute read

APV står for 'arbejdspladsvurdering', og det er, som ordet beskriver det, en vurdering af arbejdspladsen. APV'en kan bidrage til at identificere, hvor i arbejdsmiljøet, det går godt, og hvor der er udfordringer, der skal arbejdes på.

I dette indlæg får du...

 • en introduktion til, hvad APV er
 • en kort gennemgang af lovkravene for APV - herunder en kort gennemgang af, hvad Arbejdstilsynet siger om APV
 • input til din APV-tjekliste og APV-handlingsplan
 • en APV-skabelon, du kan bruge til inspiration

Hent vores APV-skabelon med konkrete eksempler på spørgsmål >

 

Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering (APV) er jeres eget redskab som arbejdsplads til at få indblik i og styr på arbejdsmiljøet. 

Med en APV har I som virksomhed mulighed for at få indsigt i, hvad der fungerer godt og mindre godt i arbejdsmiljøet. Og de indsigter kan I så bruge til at arbejde systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet. 

APV'en kan bruges til at kortlægge risici og udfordringer i arbejdsmiljøet, og den er et centralt værktøj for virksomhedens arbejdsmiljøgrupper / arbejdsmiljøorganisation. Mange vælger at udføre APV'en som et spørgeskema, men den kan også laves på andre måder fx som en workshop. Læs mere om de forskellige APV-værktøjer her >

I denne video forklarer vores EHS-specialist, Henriette, hvad APV er: 

 

 

Krav til APV (Arbejdsmiljøloven)

Arbejdstilsynet fremstiller en række lovkrav til APV'en:

 • Alle virksomheder, der har ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 • Det er arbejdsgivers ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget. Ledelse og medarbejdere skal samarbejde om APV'en gennem hele processen.
 • APV’en skal være skriftlig og tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for at gennemføre virksomhedens APV-handlingsplan i praksis.
 • APV’en skal gennemføres mindst hvert tredje år, eller revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

APV'en kan ifølge Arbejdstilsynet føre til et bedre arbejdsmiljø og en øget trivsel og er virksomhedens redskab til at "få styr på arbejdsmiljøet". En holdning vi uden tvivl deler. Derfor mener vi også, at man sagtens kan udføre APV'en oftere en hvert tredje år; udfør den så tit, som det giver mening for din virksomhed.

APV-skabelon, APV-spørgeskema

 

APV-handlingsplan: Sådan kommer du i gang

Handlingsplan til din APV-proces

Allerede inden I går i gang med selve APV'en, bør I lave en handleplan for, hvem der gør hvad i processen; hvordan APV'en skal udformes; og hvad der skal ske med resultaterne af APV'en.

Hvem gør hvad? 

Få klarlagt hvem, der har ansvar for hvad. Som tidligere nævnt er det er krav fra Arbejdstilsynet, at det er tydeligt, hvem der har ansvaret for, at APV'ens handlingsplan bliver udført i praksis.

"Det er et krav, at medarbejderne deltager i hele APV-processen. Det gælder planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision. I virksomheder med flere end 10 ansatte, er det arbejdsmiljøorganisation, der skal deltage i APV-arbejdet. I små virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage på samme måde." - Arbejdstilsynet 

Hvordan skal APV'en udføres?

Der er metodefrihed til at udføre en APV, dvs. I som arbejdsplads selv bestemmer, hvordan APV'en skal se ud. I bestemmer selv, om I vil lave et spørgeskema, en workshop, interviews eller andet; og I bestemmer selv, om den skal være anonym eller ikke-anonym. 

Husk dog, at APV'en skal være skriftligt tilgængelig (på papir eller digitalt). Og vælger du at medtage 'følsomme områder' som fx det psykiske arbejdsmiljø i din APV, kan det være en stor fordel, at medarbejderne kan besvare den anonymt.

Hvad gør I med resultaterne (APV-handlingsplan)?

Før I går i gang med at udføre APV'en, skal I planlægge, hvad I vil gøre med de indsigter, I får. Vil I forbedre arbejdsmiljøet, er det ikke nok bare at sende et spørgeskema ud for så at lade det samle støv i en skuffe. Brug resultaterne til noget - undgå at lave en 'proforma APV'. 

Gennem APV'en får I et unikt (og ærligt) indblik i arbejdsmiljøet i jeres virksomhed, og det bør I omsætte til en konkret handlingsplan for, hvad I skal arbejde på fremadrettet. 

Læs mere om, hvordan du udfører en APV-undersøgelse her >

 

APV-tjekliste / APV-skabelon

Mange arbejdspladser vælger at udføre APV'en som et spørgeskema eller en tjekliste, hvor medarbejderne (anonymt) får stillet en række spørgsmål, de skal besvare ved at krydse af i nogle felter.

Tjekliste til din APV - Disse områder skal indgå i din APV:

 • Manuel håndtering
 • Skærmarbejde
 • Kræftrisiko
 • Biologiske agenser
 • Gravide og ammendes arbejdsmiljø
 • Udvinding af mineraler
 • Unges arbejdsmiljø
 • Kemiske agenser
 • Arbejde i eksplosiv atmosfære
 • Vibrationer
 • Støj
 • (Psykisk arbejdsmiljø)

Vi oplever et større og større fokus på det psykiske arbejdsmiljø samt på sygefravær. Overvej derfor hvordan disse områder kan inkluderes i din APV, og hvilken betydning det har på formatet - fx at den bør være anonym.

Få vores APV-skabelon

Vi har lavet en skabelon til APV, som du frit kan benytte til inspiration. 

Skabelonen består af en række spørgsmål til APV, så du kan få inspiration til konkrete overskrifter og spørgsmål, som du så kan justere til at passe til din arbejdsplads. Vi giver dig også 10 gode råd til, hvordan du kan arbejde med APV'en. APV-skabelonen skal ses som et konkret input til din egen arbejdspladsvurdering, men du bør altid tilpasse APV-spørgeskemaet til din arbejdsplads og jeres situation.

Hent APV-skabelonen kvit og frit her >

 

Udfør din APV og lav din APV-handlingsplan online

I vores software til arbejdsmiljø kan du udføre din APV online og samle handlingsplan osv. i ét system. Så kan du nemt arbejde systematisk og effektivt med jeres APV og arbejdsmiljøindsatser.

Se en optaget demovideo af vores APV-modul her >


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...

| Arbejdsmiljø / EHS
Bæredygtig håndtering af kemikalier

Den bæredygtige udvikling er i fuld gang, og den skal understøttes på så mange leder og kanter som muligt. Det gælder...

| Arbejdsmiljø / EHS
Flyt din kemihåndtering fra Excel til en digital løsning

I dette indlæg får du 7 trin du med fordel kan følge, når du skal vurdere kemiske risici og skabe høj kemisk sikkerhed...