Software til overvågning af forsyningskæden | EcoOnline
Avoid risks such as deforestation with supply chain monitoring software
Få dybere indsigt i miljørisici

Software til overvågning af forsyningskæden

Overvåg og få en komplet analyse af trusler i forsyningskæden og afdæk potentielle problemer. Skab effektiv overvågning af forsyningskæden ved hjælp af både jord- og satellitovervågningstjenester. På den måde kan du strømline din tilgang til overholdelse af de forskellige regler og bestemmelser.

United-Living-logo
"Skiftet til platformen har været en succes. Systemet er intuitivt og nemt at bruge, og EcoOnline-teamets support har været fremragende. Jeg værdsætter især den måde, de forsøger at sætte sig i vores sted for at forstå vores rapporteringsbehov. 

Oliver Dudok van Heel, Head of Client Sustainability and Environment, Freshfields Bruckhaus Deringer
Illustration of sustainability monitoring done on paper

Har du udfordringer med din bæredygtigheds-overvågning?

Det kan være en udfordring at overvåge miljø- og klimarelaterede risici i din forsyningskæde, hvis du bruger ikke-specialiserede værktøjer og manuelle processer. Med flere kontaktpunkter og en række geografiske placeringer kan data gå tabt, og der skabes siloer, der giver begrænset information og inkonsekvente data.  

 

Illustration of magnifying glass identifying inaccuracy of supply chain

Overholder I reglerne for rapportering?

Med unøjagtige data og lav gennemsigtighed i din forsyningskæde, hvordan kan du så sikre dig, at du opfylder alle regler og bestemmelser? Hvis du overser visse elementer, kan det føre til manglende overholdelse af rammerne for rapportering. 

Med en software til formålet samt hjælp fra vores eksperter, bliver det nemmere at overholde de forskellige regler for bæredygtighedsrapportering.

Overvågning af forsyningskæden gjort nemmere

EcoOnlines løsning til overvågning af forsyningskæden vil gøre alt det tunge arbejde lettere. Når det kommer til overvågning og rapportering af miljørisici i forsyningskæden, får du et dynamisk værktøj, som giver dig større klarhed og bedre analyse af din forsyningskæde.  

 

Illustration of forest with magnifying glass identifying a supply chain risk like deforestation
  • Nedbryd siloer i forskellige områder af din forsyningskæde.
  • Få realtidsovervågning af trusler i forsyningskæden samt analyser af miljørisici på globalt plan.
  • Få handlingsorienteret indsigt ved hjælp af autoritative data og sikr overholdelse af lovgivningen.
  • Træf informerede beslutninger for at forbedre din bæredygtighedspræstation år efter år.🛠️ Step by Step

Sådan fungerer vores software til overholdelse af forsyningskæden

Vores digitale løsning vil fremhæve alle miljørisici, der findes i din forsyningskæde, lige fra afskovning til klimarisici, så du kan træffe de rigtige beslutninger for at gøre din virksomhed mere robust.  
1
Step 1 Supply Chain Monitoring Software
1
2
Step 2 Supply Chain Monitoring Software
2
3
Step 3 Supply Chain Monitoring Software
3

Indsaml de data, du har brug for til at træffe mere bæredygtige beslutninger

key-features green checkmark
Profilering af miljørisici

Forstå alle potentielle risici for din forsyningskæde, herunder risiko for skovrydning, vandrisiko og status for biodiversitet. Med en risikoprofil kan du få indsigt i din virksomheds potentielle trusler.

key-features green checkmark
Klimarisikoprofil

Få indsigt i alle fysiske risici for din forsyningskæde, herunder vandmangel, storme, oversvømmelser, skovbrande og meget mere, ved hjælp af vores globale klimamodeldata, der er påkrævet af specifikke ESG-rammer.

key-features green checkmark
Due diligence i skoven

Overvåg historisk afskovning, afskovningsrisiko og genopretning for hvert aktiv eller indkøbsområde i din forsyningskæde for at overholde ny lovgivning relateret til skovrisikovarer.

key-features green checkmark
Risikoprofil for vand

Få et klarere overblik over tidligere, nuværende og fremtidige risici for vand i din forsyningskæde. Det vil hjælpe dig med hurtigt at handle og træffe datadrevne beslutninger om potentielle leverandørers vandrisiko.

John-Sisk-&-Son-logo
"Sammen identificerer vi måder at forbedre vores miljøpræstationer på, så vi kan opfylde vores langsigtede målsætninger for et bæredygtigt, energieffektivt transportselskab med lavt CO2-udslip. National Express Group er meget opmærksomme på, at det i en tid med klimaforandringer, faldende og ulige fordelte ressourcer og ustabile energiforsyninger og -priser er nødvendigt, at vi arbejder smartere og med de rigtige partnere i vores rapportering af kulstofemissioner. 

Ruth McKeown, Group Environment & Sustainability Manager, 
National Express 

FAQ

Hvad er afskovning?

Afskovning betegner omdannelsen af en skov til en anden form for landskab. Det sker, når træer og andre planter fældes. Dette er typisk for at skaffe byggematerialer eller brændsel, og de afskovede områder benyttes ofte til landbrug eller bebyggelse. 

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er et begreb, der favner den brede mangfoldighed af liv i alle jordens naturtyper og levesteder og beskriver, hvor mange arter der findes på et bestemt sted, samt hvor meget økosystemet er blevet påvirket af menneskelig aktivitet.

Hvad er en miljørisiko i forsyningskæden?

Eksempler på miljørisici i din forsyningskæde omfatter storme eller oversvømmelser. Visse steder i forsyningskæden kan blive påvirket, og det kan stoppe produktionen eller endda føre til lukning af det specifikke anlæg. Derfor er overvågning af forsyningskæden vigtig, for at du kan blive opmærksom på alle miljørisici, der kan være i din forsyningskæde. Kun sådan kan du tage de nødvendige forholdsregler for at forblive modstandsdygtig.  
Få en løsning til overvågning af forsyningskæden

Book en fremvisning af vores software nu

Book et møde og se, hvordan vores software til overvågning af forsyningskæden kan løse dine udfordringer og skabe muligheder for forbedring. Udfyld formularen, så ringer vi dig op snarest muligt.

Book et møde nu

DK - Mark
25+ års erfaring

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger

Relaterede artikler

| Health & Safety
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Health & Safety
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Health & Safety
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...