ALMEGO® Safety Data Sheet (SDS) Authoring Software System | EcoOnline [sds]
SDS-Authoring-Almego_Hero
Bedre compliance på kortere tid

Software til udarbejdelse af SDS

ALMEGO® er et sikkert, ISO 27001 certificeret, SaaS-værktøj baseret på 20 års erfaring.

Vores priser er fleksible og afhængige af dit forbrug og starter fra kun 11.000 DKK / år. Dette inkluderer hotline, ubegrænset antal brugere, adgang til 54 jurisdiktioner/områder.

Book en gratis demonstration af ALMEGO®. 

"ALMEGO®-systemet gav os en nem måde at producere sikkerhedsdatablade med forskellige handelsnavne og på mange forskellige sprog." 

Inga Göransson, QES Manager, SimFas
Inflexible-SDS-authoring

Sidder du fast i en gammel SDS software

Forestil dig, hvor meget nemmere det kunne være at lave SDS-dokumenter, hvis du havde en intuitiv software til at gøre det for dig. 
I ALMEGO laves SDS baseret på algoritmer og intelligent sætningsvalg. Du skal derfor ikke længere vælge sætninger til sektionerne i dit SDS.

Value-usage-based-price

Spar tid og penge med ALMEGO

ALMEGO's automatiske processer gør det muligt at udarbejde SDS'er meget hurtigt. Den største besparelse får du dog i arbejdet med at holde alle dine SDS opdateret.

Lad os ændre din opfattelse af hvad en SDS-software er

Change-how-you-see-SDS-authoring
 • Få glæde af automatisering gennem indbygget vejledning, smart rules, algoritmer og pålidelige CLP-beregninger.
 • Se, hvordan ændringer i f.eks. klassificeringer eller grænseværdier påvirker dine råvarer og blandinger, og hvilke relaterede dokumenter, der skal opdateres.
 • Fungerer på 55 sprog/lande, og der kommer løbende flere til.
 • Se eksempler på forskellige lande og sprog, prøv det her.
🛠️ Step by Step

Det er nemt at komme i gang

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3
Enkel og overkommelig software

Forøg din effektivitet radikalt

UFI & PCN Hero Image

Lav nemt UFI-kode og PCN-indsendelse

Generer UFI-koder (Unique Formula Identifier) og håndter og indsend PCN-dossierer (Poison Centre Notification) system-til-system fra EcoOnlines ALMEGO til ECHA's indsendelsesportal.

ALMEGO® Change Management

ALMEGO® har mange funktioner, som gør udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade mere effektiv, herunder: CLP-beregner, mange opslagsmuligheder og import fra kemikalielister, algoritme til P-sætninger, ”smart-rule” tekstvalg og meget mere.

Denne video viser en af vores mest tidsbesparende features i ALMEGO® nemlig “Change management”. Den gør det muligt at se og følge, hvordan en ændring (f.eks. en klassificering eller en eksponeringsgrænse) påvirker beregninger, blandinger og dokumenter.

Vigtige funktioner

languages
SPROG

Vi har +55 SDS landeversioner til bl.a. EU, USA, Canada, Kina, Sydafrika og mange flere.

support
SOFTWARE GUIDING OG HOTLINE

Softwaren har en indbygget guiding, og du har mulighed for at få hjælp via chat, telefon og e-mail.

many-functionalities
FUNKTIONALITET

Du får "smart rule authoring" med CLP-beregning (samt 11 andre implementeringer af GHS) og P-sætning-algoritme.

cloud-based
SOFTWARE AS A SERVICE

Vi tilbyder høj grad af fleksibilitet og en 100% cloud-baseret løsning, der sikrer nem online adgang.

Vores kunder fra hele verden skaber værdi med den brugervenlige ALMEGO®-løsning...

"Vi er en meget lille virksomhed, og på trods af det kan vi køre hele vores omfattende produktsortiments SDS i ALMEGO® med minimal bemanding. Men vigtigst af alt er ALMEGO®'s service/support fantastisk; man bliver altid taget seriøst, og hvis man har særlige behov, er ALMEGO® som program fleksibelt. 

Hvorfor vi anbefaler ALMEGO®: ALMEGO® er en stor hjælp, når vi skal formulere nye produkter og holde os ajour med de nyeste mærkningsregler. 

Før brugte vi konsulenter fra Chymeia (hvilket var fremragende), men vi ville have denne opgave inhouse, så nu sparer vi penge, og produktudviklingen er blevet betydeligt lettere, da man hurtigt kan se, hvordan et SDS vil se ud for et nyt eller ændret produkt. "

Andreas Lorenzen, Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg 

"Som producent af private label-produkter er det vigtigt at kunne håndtere sikkerhedsdatablade for mange forskellige handelsnavne. ALMEGO®-systemet gav os en nem måde at producere SDS'er med forskellige handelsnavne og på mange forskellige sprog.

Systemet er meget logisk med beregningsfunktioner, som vi sætter pris på. Selvfølgelig skal vi stadig foretage manuelle opdateringer, når vi får nye oplysninger om råmaterialer, men det er nemt at se præcis, hvilke sikkerhedsdatablade der vil blive påvirket og skal opdateres. Da systemet er logisk, var det også ret nemt at komme i gang, og vi fik god hjælp fra den indledende træning."

Inga Göransson, SimFAS Sweden AB 

"Som producent af brand- og private label-produkter har vi brug for et hurtigt og fleksibelt system til at håndtere SDS'erne. Systemet er brugervenligt og kan nemt håndtere SDS'er for mange forskellige handelsnavne. ALMEGO®-systemet er det første system, vi har fundet, som opfylder vores krav."

Steffen Damkjær, UniCan A/S .

"ALMEGO® er et hurtigt og meget fleksibelt online-system. Løsningen er "up-to-date" og meget brugervenlig. SDS'er er ikke kun tilgængelige for EU-lande, men også for Kina og USA. CHYMEIA er også meget lydhør, når det gælder ideer til forbedring og justering af systemet. Online support giver altid gode og hurtige svar."

Charlotta Reimertz, Compliance Manager 

"Jeg synes, at ALMEGO® er meget rart at arbejde i. Vi er virkelig glade for, at USA og Kina er inkluderet i softwaren. Faktisk bruger vi næsten alle lande, bortset fra en håndfuld. En anden ting, vi er glade for, er den hastighed, hvormed et SDS genereres. Jeres support er tip-top, og der er altid hurtig hjælp at hente."

Pernille Simonsen, DST-CHEMICALS A/S.

"ALMEGO® tilbød alt, hvad der var brug for: et selvforklarende, omfattende, web-hosted system, der giver adgang til sin egen database over stoffer og blandinger for begge virksomhedens enheder, meget bedre end en lokalt placeret løsning ville gøre. I stedet for at udfylde et sikkerhedsdatablad afsnit for afsnit, giver smart authoring mulighed for at overføre produktviden til gyldige sikkerhedsdatablade, med mindre indsats end en validering af et eksternt oprettet sikkerhedsdatablad."

Meget tak til det kompetente og tålmodige ALMEGO®-team for deres fremragende løbende service - svar og løsninger kommer altid prompte."

Mareike Hilshorst, MCP Europe GmbH

"Vi har brugt ALMEGO® i et stykke tid nu og synes, at det er nemt at navigere og oprette sikkerhedsdatablade med denne software. Jeg synes også, at den hjælp, jeg fik, da jeg var usikker, var i topklasse og hurtig med alle svar, hvilket gav mig en fantastisk service."

Pearl McCartney, Nicobrand Ltd. 

"Vi har valgt ALMEGO®, fordi Chymeia arbejder 100% professionelt og gennem hele processen har hjulpet os både sikkert og behageligt. ALMEGO® har givet os tryghed i produktionen af sikkerhedsdatablade. Vi er overbeviste om, at det er det bedste program på markedet, og vi er glade for samarbejdet. Vi er imponerede over, hvor hurtigt det bagvedliggende program arbejder, hvilket giver tryghed, og vi er glade for, at vi hurtigt kan lave eller opdatere SDS'er.

John M Mikkelsen, PETROCHEM 

"Jeg bifalder den service, som CHYMEIA yder for at støtte deres kunder med deres nye software, ALMEGO. Responsen er ikke bare hurtig, men også meget hjælpsom. Jeg får altid løst mine problemer, når jeg taler med CHYMEIA. 

De løbende opdateringer viser, at funktionerne i softwaren altid bliver tjekket for at opfylde kundernes behov. Notifikationerne om disse opdateringer er også nyttige. 

Selve softwarens struktur er brugervenlig. Et grundlæggende kemisk stof oprettes som byggesten til blandinger, og mængden af hvert stof beregnes - og vises - i den endelige blanding. Jeg synes, det er meget nyttigt, da jeg kan kende den nøjagtige koncentration af stoffer i min formulering. Konceptet er meget struktureret, og når man opdaterer stofferne, opdaterer man også automatisk de blandinger, der indeholder stofferne." 

Irma Rosli, Akasel A/S

 

Find SDS-eksempler fra forskellige lande og sprog

Se eksempler på sikkerhedsdatablade i specifikke lande- og sprogversioner. SDS'er er tilgængelige i 50 forskellige lande og sprog.

Søg efter "examples"

data-uilang="en"

Frequently Asked Questions

Hvad vil du have ud af SDS authoring software?

  • En brugervenlig og intuitiv grænseflade
  • Indbygget vejledning og hjælpefunktioner
  • En høj grad af automatisering med smart-rule authoring
  • Nem opdatering og oversættelse til mange lande/sprog
  • En troværdig CLP-beregner
  • Nem datamigrering fra eksisterende software
  • Nem integration med anden software
  • En prismodel, der er skræddersyet med fleksible vilkår

Det er præcis, hvad vi har udviklet med ALMEGO®. Denne nye SDS authoring software er designet med fokus på brugernes behov. Leveret i en opdateret SaaS-platform. Se og prøv det hele online.

Hvad er enhedspriser?

ALMEGO® SDS authoring software er prissat baseret på brug. Du betaler blot et årligt gebyr baseret på brugen af din ALMEGO® SDS-database. Det årlige gebyr inkluderer alle opdateringer.

Kontakt os for at få et link til en simulator, hvor du kan beregne prisniveauet for dit estimerede forbrug. 

Hvad er et sikkerhedsdatablad (SDS)?

Hovedformålet med et sikkerhedsdatablad er at formidle omfattende information om et stof eller en blanding til brug i forbindelse med kemikaliekontrol på arbejdspladsen. Både arbejdsgivere og arbejdstagere bruger det som en kilde til information om farer, herunder miljøfarer, og til at få råd om sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedsdatabladet er produktrelateret og kan normalt ikke give specifikke oplysninger, der er relevante for en given arbejdsplads, hvor produktet i sidste ende kan blive brugt, selvom SDS-informationen kan være mere arbejdstager-specifik, hvor produkterne har specialiserede slutanvendelser. Oplysningerne sætter derfor arbejdsgiveren i stand til at: udvikle et aktivt program for beskyttelse af arbejdstagerne, herunder uddannelse, som er specifikt for den enkelte arbejdsplads; og  overveje eventuelle foranstaltninger, der kan være nødvendige for at beskytte miljøet.  
Derudover er SDS'et en vigtig kilde til oplysninger for andre målgrupper. Således kan visse dele af oplysningerne bruges af dem, der er involveret i transport af farligt gods, beredskabspersonale (herunder giftcentraler), dem, der er involveret i professionel brug af pesticider og forbrugere.

Disse målgrupper modtager dog yderligere oplysninger fra en række andre kilder, såsom FN's anbefalinger om transport af farligt gods, modelbestemmelser og indlægssedler til forbrugere, og det vil de fortsat gøre.

Hvilken forordning fastsætter kravene til sikkerhedsdatablade?

Det er bilag II til REACH-forordningen, der fastsætter kravene til sikkerhedsdatabladets format og indhold. Kravene er lettest tilgængelige i ændringsforordningen 2020/878. 

CLP-forordningen er supplerende i den forstand, at den først og fremmest stiller krav til, hvordan fareklassificeringen i afsnit 2 vurderes og præsenteres.

Hvornår skal jeg udarbejde og levere et sikkerhedsdatablad?

Du skal levere et sikkerhedsdatablad, hvis:   

1. Du leverer:

(a) et stof eller en blanding, der er klassificeret som farligt i henhold til CLP-forordningen 

eller   

(b) et stof, der er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT), eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB)  

eller   

(c) et stof, der er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber 

eller 

(d) et stof, der er optaget på Det Europæiske Kemikalieagenturs 'Kandidatliste' over særligt problematiske stoffer (SVHC) 

 

2. Du er leverandør, og din kunde anmoder om et sikkerhedsdatablad for en blanding, der ikke er klassificeret som farlig i henhold til CLP-forordningen, men som indeholder enten:  


(a) et stof, der udgør en fare for menneskers sundhed eller miljøet i en koncentration på ≥ 1 % w/w (faste stoffer eller væsker) eller ≥ 0.2 % v/v (gasser) 

eller   

(b) et stof, der er: 

 • kræftfremkaldende i kategori 2
 • reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B og 2
 • sensibiliserende for huden i kategori 1
 • sensibiliserende for luftvejene i kategori 1
 • eller har virkninger på eller via amning 
 • eller er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT)
 • eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i en individuel koncentration på ≥ 0.1 % w/w  

eller   

(c)  et stof på 'Kandidatlisten' i en individuel koncentration på ≥ 0,1 % w/w 

eller   

(d) et stof, for hvilket der findes europæiske grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen eller relevante nationale grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen i det land, hvor du leverer dit produkt.   

 

3. Du er leverandør af et produkt, der er opført som et "særligt tilfælde" bilag 1 i CLP-forordningen, for hvilket der er mærkningsundtagelser; f.eks, gasbeholdere beregnet til propan, butan eller flydende petroleumsgas. 

Hvornår behøver jeg IKKE at levere et sikkerhedsdatablad?

Nedenfor finder du nogle af de mest normale situationer, hvor du ikke behøver at levere et sikkerhedsdatablad:   

1. Hvis stofferne/blandingerne leveres i EU og ikke er klassificeret som farlige eller betragtes som PBT, vPvB eller tilsvarende problematiske (f.eks. hormonforstyrrende stoffer) og ikke indeholder farlige stoffer i afsnit 3 over deres grænseværdi, hormonforstyrrende stoffer) og ikke indeholder farlige stoffer i afsnit 3 over deres afskæringsgrænse. 

2. For visse produkter beregnet til slutbrugeren, f.eks. lægemidler eller kosmetik.   

3. Hvis du tilbyder eller sælger farlige stoffer eller blandinger til offentligheden, og du giver tilstrækkelige oplysninger til, at brugerne kan træffe de nødvendige foranstaltninger med hensyn til sikkerhed og beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

På hvilket sprog skal sikkerhedsdatabladet udleveres?

I henhold til REACH-forordningen skal sikkerhedsdatabladet (SDS) leveres på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor stoffet eller blandingen markedsføres, medmindre den pågældende medlemsstat bestemmer andet.

Det gælder også eksponeringsscenarier, som er en del af et SDS. Et dokument med en liste over de sprog, der kræves til sikkerhedsdatablade og etiketter i EU, er tilgængeligt her.

Kan en virksomhed, der ønsker at give information om stoffer og blandinger, hvor et SDS ikke er et krav, bruge SDS-formatet?

Ja, SDS-formatet kan bruges. Leverandører, der ikke skal levere et SDS, kan være forpligtet til at levere visse oplysninger i henhold til REACH-forordningen, eller de kan vælge at levere et SDS på frivillig basis.  

Leverandørerne af et stof eller en blanding kan også vælge at levere oplysninger i sikkerhedsdatabladsformatet, selvom de ikke er forpligtet til at levere nogen oplysninger i henhold til artikel 31 eller 32 i REACH. I dette tilfælde bør de også præcisere, at sikkerhedsdatabladet ikke leveres i henhold til artikel 31 i REACH, og derefter forklare, hvorfor de leverer det.  

En af de mulige løsninger ville være at tilføje en sætning til det relevante sikkerhedsdatablad, såsom "Et sikkerhedsdatablad er ikke påkrævet for dette produkt i henhold til artikel 31 i REACH".

I hvilken form og hvor ofte skal et sikkerhedsdatablad udleveres?

Sikkerhedsdatabladet skal udleveres gratis til modtageren, på papir eller elektronisk, f.eks. med post, fax eller e-mail. Et system, der blot kræver, at kunderne henter et sikkerhedsdatablad fra en virksomheds hjemmeside, er ikke tilladt. Et sikkerhedsdatablad skal udleveres enten før eller på tidspunktet for den første levering af stoffet eller blandingen.

Hvis en kunde genbestiller stoffer eller blandinger, behøver leverandøren ikke at udlevere sikkerhedsdatabladet igen, medmindre indholdet har ændret sig væsentligt. 

Har et SDS en udløbsdato, hvor du er forpligtet til at lave et nyt SDS?

Hvis der ikke er grundlag for at ændre oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, er der ingen udløbsdato. En version 1.0 af SDS'et kan derfor eksistere i det uendelige, så længe indholdet i SDS'et forbliver korrekt og opdateret. 

Jeg har ændret indholdet af mit sikkerhedsdatablad, hvem skal jeg informere?

Hvis det reviderede indhold resulterer i en større ændring af SDS'et, kræver REACH-forordningen, at leverandøren af SDS'et leverer en opdateret version af SDS'et til alle modtagere, som stoffet eller blandingen er blevet leveret til inden for de foregående 12 måneder. 

Leverandøren er desuden forpligtet til at informere modtageren om, hvor SDS'et er ændret. For at gøre det muligt for modtageren at forstå og spore de forskellige versioner af de ændrede SDS'er, skal leverandøren give oplysninger om ændringerne i enten afsnit 16 eller andetsteds i SDS'et. For at gøre det muligt for modtageren at skelne mellem de forskellige versioner af SDS'et foreslås det, at der anvendes et trinvist nummereringssystem til at identificere nye versioner af et SDS. I et sådant system kan ændringer i versioner identificeres ved en forøgelse med et heltal, f.eks.:  

Version 1.0: første udgave  
Version 2.0: første ændring, der kræver opdatering til tidligere modtagere. 

Hvilke typer ændringer i sikkerhedsdatabladet betragtes som større?

En ændring af sikkerhedsdatabladet betragtes som væsentlig, når: 
 • nye oplysninger, der kan påvirke risikohåndteringsforanstaltningerne, eller nye oplysninger om farer bliver tilgængelige; 
 • en godkendelse er blevet givet eller afvist
 • en begrænsning er blevet pålagt
Der er ingen specifikke anbefalinger om, hvornår en ændring i et sikkerhedsdatablad betragtes som en "større" eller en "mindre" ændring, så det er et spørgsmål om fortolkning at afgøre, om ændringen påvirker forståelsen af risikoen ved at bruge produktet og/eller påvirker de foranstaltninger, der er nødvendige for at kontrollere risikoen. Som en tommelfingerregel vil enhver ændring af følgende afsnit i sikkerhedsdatabladet normalt betyde, at ændringen betragtes som større: 

Afsnit 1 
 • Handelsnavn
 • Anvendelser, der frarådes
 • Kontaktperson
 • E-mail
 • Telefonnummer til nødsituationer 
Afsnit 2 
 • Klassificering af stoffet eller blandingen
 • Farepiktogrammer
 • Signalord
 • Fareangivelser
 • Sikkerhedssætninger
 • Farlige stoffer
 • Supplerende mærkning 
Afsnit 3 
 • Ændringer i oplysningerne om bestanddelene i produkterne, uanset om produktet er et stof eller en blanding
Afsnit 8
 • Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
 • DNEL- og/eller PNEC-værdier
 • Anbefalinger om åndedrætsværn
 • Anbefalinger om hudbeskyttelse
 • Anbefalinger om håndbeskyttelse
 • Anbefalinger om øjenbeskyttelse 
Afsnit 12 
 • Resultatet af PBT/vPvB-vurderingen 
Afsnit 14 
 • Transportoplysninger i relation til ADR, IMDG, ICAO, RID og/eller ADN 
§ 15 
 • Begrænsninger i anvendelsen
 • Krav om særlig uddannelse 

Kan nogen udarbejde et SDS?

I de krav til sikkerhedsdatabladet, som REACH-forordningen stiller, påpeges det specifikt, at sikkerhedsdatabladet skal udarbejdes af en kompetent person, som skal tage hensyn til brugergruppens specifikke behov og viden, i det omfang de er kendt. Leverandører af stoffer og blandinger skal sikre, at sådanne kompetente personer har modtaget passende træning, herunder genopfriskningstræning. 

I denne sammenhæng betyder en "kompetent person" en person (eller en kombination af personer), som på grund af deres træning, erfaring og efteruddannelse har tilstrækkelig viden til at udarbejde de respektive afsnit i SDS'et eller hele SDS'et.   

Leverandøren af SDS'et kan uddelegere denne funktion til sit eget personale eller til tredjeparter. Det er ikke nødvendigt, at ekspertviden leveres fuldt ud af en enkelt kompetent person, da det er underforstået, at en enkelt person sjældent har omfattende viden inden for alle de områder, der er omfattet af et SDS. Det er derfor nødvendigt, at den kompetente person støtter sig til yderligere kompetencer, enten interne eller eksterne. Den kompetente person skal sikre, at SDS'et er konsistent, især hvis han fungerer som koordinator for en gruppe mennesker.

Kan jeg kræve, at mit SDS er fortroligt?

Nej. De oplysninger, der skal fremgå af et sikkerhedsdatablad, kan ikke betragtes som fortrolige. Det omfatter oplysninger om stofferne og deres mængde i produktet. Det er dog tilladt at bruge vægtintervaller af procenter til at angive mængden.

Når der bruges et interval af procenter, skal sundheds- og miljøfarerne beskrive virkningerne af den højeste koncentration af hver ingrediens. Det er ikke tilladt ikke at angive identifikationsparametre som CAS-numre, EF-numre og REACH-numre, hvis de findes. 

Hvor meget kan jeg tage for at levere et SDS?

Det er ikke noget. I henhold til REACH-forordningen skal sikkerhedsdatabladet og alle nødvendige opdateringer af det udleveres gratis. 

Er det nødvendigt at udfylde alle afsnit og underafsnit i sikkerhedsdatabladet?

Nej. Der kan være steder i SDS'et, hvor oplysninger ikke vil blive udfyldt på grund af f.eks. et datahul, eller der kan stilles spørgsmålstegn ved anvendelsen osv. SDS'et skal dog indeholde en forklaring eller en begrundelse for, hvorfor afsnittet ikke er udfyldt. 
Brugervenlig SDS authoring software med høj automatisering

Book en 1:1 demo af vores SDS authoring software

ALMEGO® giver dig en høj grad af automatisering, der er suppleret af en unik indbygget guiding-funktion samt en fleksibel struktur og intuitiv brugerflade.

Book en demo med en af vores SDS-produktspecialister og få en snak om jeres specifikke behov - og hvordan vores software kan imødekomme disse.

Book en 15 minutters demo af vores software

Johnny DK
25+ års erfaring

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger

Kontakt ALMEGO®

New-Icon_Support
Telefon

+45 72 40 16 22

Åbningstider
Alle hverdage:
8:30-15:30