Software til TCFD | EcoOnline
Green energy windmills and solar panels
Overhold TCFD

Software til TCFD

Simplificér din organisations tilpasning til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ved hjælp af vores prisvindende TCFD-softwareløsning.

Vores TCFD-rapporteringsværktøj kan kombinere data, der er specifikke for din organisations placering, for automatisk at analysere alle klimarisici samt levere og beregne drivhusgasregnskaber (herunder dine scope 1-, 2- og 3-emissioner) for at sikre, at du overholder alle TCFD's oplysningskrav.   

United-Living-logo
"Ecometricas kombination af ekspertanalytikere, intuitiv software og integration med vores interne systemer gjorde det muligt for os at færdiggøre to års globale drivhusgasregnskaber inden for seks måneder og rapportere drivhusgasemissioner i vores årsrapport et år før vores obligatoriske forpligtelser."

Simon Lyons, Director of Marketing & Communications, Aggreko
Black binoculars with green background

Hvor skal du begynde med TCFD-rapportering?

Du bør først og fremmest tage fat på scope 1-, 2- og 3-emissioner, og hvordan du beregner dem. Men du skal også forstå, hvilke TCFD-klimarisici, du skal fokusere på i forhold til din industrisektor og geografi.

Man collecting data for TCFD reporting

Kender du de risici, du kan blive udsat for?

Uden den rette viden kan du komme til at indsamle unøjagtige data, som er udsat for menneskelige fejl. Du er nødt til at kende de forskellige risici for din virksomhed og derefter have strømlinede processer for, hvordan du håndterer dem.

Sådan kan vores TCFD-software hjælpe dig

Med vores TCFD-rapporteringssoftware kan du sikre, at der bliver taget højde for alt ved hjælp af vores robuste platform og en bæredygtighedsekspert til at guide dig undervejs.

TCFD Reporting Software Tools with green arrow
  • Bygs et solidt fundament med hjælp fra vores support.
  • Centralisér alle data i en digital platform.
  • Beregn nemt scope 1-, 2- og 3-emissioner.
  • Identificér klimarisici baseret på din lokation.
  • Få klare resultater, der er klar til revision.

Sådan fungerer vores TCFD-rapporteringsværktøj

1
Step1_Environmental_EcoOnline
1
2
Step2_Environmental_EcoOnline
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3
4
Step4_Environmental_EcoOnline
4

Bliv mere bæredygtig med dybere indsigt

globe with green dot
Klimascenarier

Vurder forskellige klimascenarier på samme tid for at få større indsigt i mulige udfald i fremtiden, og hvordan de kan påvirke din virksomhed.

cloud icon with green dot
Rapportering af drivhusgasemissioner

Udfyld nemt dine scope 1-, 2- og 3-emissioner ved hjælp af vores omfattende emissionsfaktordatabase og automatiserede beregninger.

clipboard icon with green dot
Integreret rapportering

Forbind datapunkter på tværs af alle miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige rammer, herunder klimarisici.

software icon with green dot
TCFD-software til risikovurdering

Forstå virkningerne af fysiske risici - f.eks. ekstrem varme, tørke, oversvømmelser og stigningen i havniveauet - på din organisation eller forsyningskæde, og hvordan du håndterer dem.

John-Sisk-&-Son-logo
"En global miljøplatform gør PageGroup i stand til at indsamle miljødata fra hele virksomheden på en måde, der kræver færre manuelle kontroller, påmindelser og regneark i processen. Datainputtet vil gøre det muligt for os at forbedre vores eksterne miljørapportering og give vigtig indsigt i vores forretning."

Joanna Bonnett, Head of Sustainability, PageGroup plc.

FAQ

Hvad er TCFD?

Task Force for Climate-related Financial Disclosures eller TCFD blev oprettet i 2015 af Financial Stability Board (FSB) og er en rapporteringsramme, der følges i mange regioner i verden, herunder Den Europæiske Union, Canada og Japan. Hovedformålet er at gøre det muligt for organisationer at se den indvirkning, de har på miljøet, så de kan træffe mere bæredygtige valg i fremtiden.  

Hvad er TCFD-rapportering?

TCFD-rapportering er en standardiseret ramme, som organisationer bør følge, når de rapporterer deres udledninger. Dette er baseret på flere anbefalinger i henhold til TCFD's søjler for at give større klarhed til tredjeparter (såsom investorer).

Hvad er TCFD's søjler?

Der er fire TCFD-søjler: Ledelse, Strategi, Risikostyring samt Målinger og mål.  

Governance / ledelse: Under søjlen 'governance' skal organisationer forklare ledernes og ledelsens rolle, når det kommer til at analysere og håndtere klimarelaterede risici og muligheder. 

Strategi: Her skal alle klimarelaterede risici og muligheder identificeres, og deres indvirkning på organisationen, hvad angår fremtidige planer og økonomi, skal forklares.   

Risikostyring: Organisationen skal forklare, hvordan de vil styre de identificerede klimarelaterede risici og deres metoder til at tilpasse dem til virksomhedens risikostyringsprocedurer.  

Målinger og mål: Under denne søjle skal organisationer afsløre deres GHG-emissionsværdier, og hvilke målinger og mål, der blev brugt til at analysere de klimarelaterede risici og muligheder. 

Er TCFD obligatorisk i Storbritannien?

Ja. Dette har allerede været gældende for nogle virksomheder siden april 2022, da TCFD-rapportering blev obligatorisk for alle virksomheder placeret i Storbritannien med over 500 ansatte. I 2025 vil dette blive obligatorisk for alle virksomheder.

Hvad er drivhusgasser (GHG)?

Drivhusgasser (GHG) er en fælles betegnelse for de luftarter, der bidrager til drivhuseffekten. Det er en gas, der absorberer og udsender strålingsenergi inden for det termiske infrarøde område, hvilket forårsager drivhuseffekten. Drivhusgasserne, der er inkluderet i de atmosfæriske emissioner, er dem, der er omfattet af Kyotoprotokollen: kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O), hydrofluorcarboner (HFC'er), perfluorcarboner (PFC'er), svovlhexafluorid (SF6) og kvælstoftrifluorid (NF3). Disse gasser bidrager direkte til global opvarmning og klimaforandringer på grund af deres positive udstrålingseffekt. De enkelte drivhusgassers potentiale for at forårsage global opvarmning vurderes i forhold til en given vægt af CO2, så alle drivhusgasemissioner måles som kuldioxidækvivalenter (CO2e). 

Hvad er scope 1-, 2- og 3-emissioner?

Drivhusgasrapportering omfatter scope 1-, 2- og 3-emissioner.  

Scope 1-emissioner er direkte emissioner fra områder under din virksomheds kontrol. Dette omfatter brændstof, der bruges til kontoropvarmning eller energi, der er nødvendig for at skabe udstyr. 

Scope 2-emissioner er indirekte emissioner, der opstår ved produktion af elektricitet, varme eller køling. 

Scope 3-emissioner er alle andre indirekte emissioner, som omfatter medarbejderes pendling, forretningsrejser og bortskaffelse af affald for at nævne nogle få.

TCFD-rapportering gjort nemt

Book et møde og se vores TCFD-software

Få en personlig gennemgang af vores software til TCFD og andre bæredygtighedsområder. Udfyld formularen, og vi ringer dig op snarest muligt. 

Book et møde nu

Thomas DK
25+ års erfaring

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger

Relaterede artikler

| Health & Safety
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...

| Health & Safety
Bæredygtig håndtering af kemikalier

Den bæredygtige udvikling er i fuld gang, og den skal understøttes på så mange leder og kanter som muligt. Det gælder...

| Health & Safety
Flyt din kemihåndtering fra Excel til en digital løsning

I dette indlæg får du 7 trin du med fordel kan følge, når du skal vurdere kemiske risici og skabe høj kemisk sikkerhed...