Software til afskovning og miljørisici | EcoOnline
Forest being cut down due to poor forest due diligence monitoring
OPNÅ DUE DILIGENCE I FORSYNINGSKÆDEN

Software til afskovning og forsyningskæde

Vores effektive Forest Due Diligence-software giver dig mulighed for hurtigt at analysere miljørisikoen i din globale forsyningskæde.  

Med vores løsning kan du hurtigt identificere potentielle links til ulovlige skovrisikovarer, og overhold reglerne for afskovning.  

  

United-Living-logo

"Skiftet til platformen har været en succes. Systemet er intuitivt og nemt at bruge, og EcoOnline-teamets support har været fremragende. Jeg værdsætter især den måde, de forsøger at sætte sig i vores sted for at forstå vores rapporteringsbehov."


Oliver Dudok van Heel, Head of Client Sustainability and Environment, Freshfields Bruckhaus Deringer
Understand risks in your global forest supply chain

Forstå tidligere, nuværende og fremtidige risici i din skovforsyningskæde

Hvis din skovforsyningskæde spænder over hele kloden, kan det være en udfordring at sikre, at den ikke har forbindelser til afskovning. 

Reglerne for afskovningsfrie produkter bliver strengere, og sanktionerne for ikke at overholde dem bliver hårdere.  

Vores Forest Due Diligence-software reducerer kompleksiteten ved overvågning af miljørisici så du kan være sikker på, at dine produkter er etisk og lovligt fremskaffet.

 

Forest due diligence can help build a resilient global economy

Skab en mere retfærdig, modstandsdygtig og grøn global økonomi

For at bidrage til en mere bæredygtig fremtid skal organisationer gøre noget for at bevise, at deres globale skovforsyningskæder både er fri for afskovning og overholder lovgivningen. 

Ved hjælp af en række nøjagtige miljødata hjælper vores Forest Due Diligence-software dig med hurtigt at identificere forbindelser til råvarer med skovrisiko og andre miljørisici. Det giver dig fundamentet for at handle og bidrage til en grønnere fremtid. 

Få adgang til præcis, global dataindsigt og sikr, at dine produkter er fri for skovrydning

Vores Forest Due Diligence-software overvåger globale skovforsyningskæder og dækker mere end 100.000 gårde og andre forsyningsområder for at advare dig om potentielle forbindelser til ulovlig skovrydning. 

Med adgang til verificerede, statsautoriserede globale data kan du sikre, at din skovforsyningskæde er, og forbliver, kompatibel, etisk og bæredygtig. 

 

Global deforestation risk data report
  • Få overblik over afskovningsrisici, biodiversitetsstatus og vandrisici i din globale skovforsyningskæde gennem én central platform.
  • Få adgang til kontekstuelle og autoritative data af høj kvalitet via kort over lavtliggende landområder i lande over hele verden, bl.a. Brasilien, Colombia, Mexico og Indonesien. 
  • Foretag hurtige analyser af din globale forsyningskæde og identificér potentielle risici.
  • Opfyld dine forpligtelser i henhold til EUDR og den britiske miljølov. Anvendt af mange globale organisationer

aggreko-logo
National-Express-Logo
PageGroup-Logo
csa-group-logo
groupon-logo

Tag informerede beslutninger baseret på nøjagtige og aktuelle data  

Vores intuitive miljøprofileringsværktøjer giver dig mulighed for at udforske risikoprofilerne for potentielle fremtidige aktiver, leverandører og indkøbsregioner. 

checkmark-icon
Klimarisikoprofil

Træf informerede beslutninger med adgang til komplekse globale data for fysiske risici, såsom vandmangel, storme, oversvømmelser, stigning i havniveauet og skovbrande, og få klare handlingsorienterede indsigter.

checkmark-icon
Profilering af miljørisici

Få et overblik over afskovningsrisikoen, biodiversitetsstatus og vandrisikoen i din globale forsyningskæde. Find ud af, hvor stor en del af din forsyningskæde der opererer i områder med høj risiko for skovrydning og områder med høj biodiversitetsværdi.

checkmark-icon
Risikoprofil for vand

Forstå den tidligere, nuværende og fremtidige vandrisiko på tværs af din forsyningskæde, herunder baseline-vandrisiko og vandtilgængelighed. Reager hurtigt på tørkeforhold og kvantificér fremtidige vandrisici baseret på klimaforudsigelser af ændringer i nedbør.

checkmark-icon
risikoprofil for skov

Få en komplet skovovervågningsløsning til din forsyningskæde. For hvert aktiv eller indkøbsområde kan du overvåge historisk afskovning, risiko for afskovning og genopretning. Du får overvågning af skovrydning tæt på realtid, så du hele tiden kan overvåge, om reglerne overholdes.

John-Sisk-&-Son-logo
"Kombinationen af ekspertanalytikere, support og software gjorde det muligt for os at være virkelig effektive og oprette et enkelt system til input og datahåndtering. Vores afdelinger bruger softwaren månedligt til sporing af scope 1- og 2-emissionskilder, KPI'er og til at oprette dashboards.” 

Annie Blier, Director, Environment, IAMGOLD  

FAQ

Hvilken skovrydningslovgivning skal jeg overholde?

Den 29. juni 2023 blev EU's forordning om skovrydningsfrie produkter (EUDR) vedtaget. I henhold til forordningen skal enhver operatør eller forhandler, der markedsfører skovrisikoprodukter i EU (eller eksporterer dem), kunne bevise, at de ikke kommer fra nyligt afskovede arealer eller er forbundet med skovforringelse. Forordningen træder i kraft i 2024, hvilket betyder, at alle omfattede virksomheder skal implementere due diligence-systemer, der omfatter: 

 • Geolokalisering af alle jordlodder, hvor relevante råvarer blev produceret 
 • Konkluderende og verificerbar information om, at de relevante råvarer er fri for afskovning 
 • Konkluderende og verificerbare oplysninger om, at de relevante råvarer er blevet produceret i overensstemmelse med relevante lokale love (for eksempel at de ikke er produceret i områder, der er forbudt til landbrugsbrug) 

Derudover har Storbritannien vedtaget en lignende lovgivning. Den britiske miljølov vil gøre det ulovligt for store virksomheder i Storbritannien at bruge skovrisikovarer, der er produceret på jord, der er ulovligt besat eller brugt. Virksomheder skal implementere et due diligence-system på tværs af deres forsyningskæder for at vise, at de overholder loven. 

Hvem skal overholde skovrydningslovgivningen?

Forordningen forpligter virksomheder til at sikre, at en række produkter, der handles med i EU, ikke har ledt til skovrydning og skovforringelse verden over efter 31. december 2020. Der stilles skærpede krav til handel med træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao, kvæg og gummi samt en række afledte produkter.

Mange brancher vil blive påvirket af den kommende lovgivning om afskovning, og de primære sektorer er landbrug, fødevarer og finans.

Læs mere om, hvem der er omfattet af EURD samt forskellen på operatør og forhandler her.

Hvad kræves der i henhold til EUDR?

For at overholde EUDR (European Union Deforestation Regulation) skal virksomhederne implementere due diligence-systemer på tværs af deres forsyningskæder samt sikre, at alt kan spores i værdikæden. 

Ansvaret for håndhævelsen af EURD ligger hos medlemsstaterne, og medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer, at denne forordning overholdes fuldt ud.

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der er den kompetente myndighed og de samarbejder med både Fødevarestyrelsen, Toldstyrelsen og andre relevante myndigheder. 

Hvad er en forsyningskæde?

En forsyningskæde er et netværk af personer og/eller virksomheder, der er involveret i at fremstille et produkt til en forbruger. For eksempel kan forsyningskæden for en chokoladebar omfatte producenter, der dyrker råvarerne, forarbejdningsvirksomheder, der omdanner råvarer til noget, du kan lave chokolade af, og logistik, der flytter produktet gennem hvert trin i produktion, pakning og markedsføring.  

Hvad er afskovning?

Afskovning betegner omdannelsen af en skov til en anden form for landskab. Det sker, når træer og andre planter fældes. Dette er typisk for at skaffe byggematerialer eller brændsel, og de afskovede områder benyttes ofte til landbrug eller bebyggelse. 

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er et begreb, der favner den brede mangfoldighed af liv i alle jordens naturtyper og levesteder og beskriver, hvor mange arter der findes på et bestemt sted, samt hvor meget økosystemet er blevet påvirket af menneskelig aktivitet.

Hvad er et beskyttet skovområde?

Et beskyttet skovområde er et juridisk defineret skovbrugsområde udpeget til bevarelse eller bæredygtig forvaltning, såsom et skovreservat eller en nationalpark. 
Gør det nemmere at styre din forsyningskæde

Book et møde og se, hvordan løsningen virker

Book et møde og få en personlig fremvisning af, hvordan vores løsning kan hjælpe dig og din virksomhed med at overholde lovkravene og blive grønnere - hele vejen ned gennem forsyningskæde. Udfyld formularen, så ringer vi dig op snarest muligt.

Book et møde nu

Thomas DK
25+ års erfaring

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger

Relaterede artikler

| Health & Safety
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Health & Safety
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Health & Safety
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...