Hvad er en whistleblowerordning?

Hvad er en whistleblowerordning?

Published 21 marts, 2023

2 minute read

Alle danske arbejdspladser med 50+ ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023. den gældende lovgivning blev vedtaget i juni 2021, og siden da har der været stigende fokus på whistleblowing og whistleblowerordninger. Naturligt nok, da det nu bliver et krav for mange danske virksomheder.

I dette indlæg kigger vi på, hvad en whistleblowerordning er.

Whistleblowerordninger er vigtige, dels fordi der er lovkrav omkring dem, men også fordi de er med til at beskytte medarbejderne og sikre deres tryghed og trivsel på arbejdet.

Gratis guide: 10 tips til at indføre et whistleblowersystem >

 

Hvad er en whistleblower?

Det engelske ord whistleblower dækker over en person, der har bemærket, at der er et misforhold eller en forseelse på en arbejdsplads og derfor anonymt slår alarm eller på anden måde rapporterer det. Ofte arbejder whistlebloweren på den pågældende arbejdsplads og har set misforholdene med egne øjne.

 

Hvad er en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er et redskab til at beskytte medarbejdere og virksomheder. Det kan fx være gennem en softwareløsning, hvor medarbejdere kan indberette anmeldelser, hvis de ser eller oplever et misforhold eller en forseelse på deres arbejdsplads.

En whistleblowerordning gør det altså muligt for whistleblowere at gøre opmærksom på de ting, de ser, oplever eller mistænker. Det er en intern (i nogle tilfælde bruges der også en ekstern, fx gennem Arbejdstilsynet) kommunikationskanal for medarbejdere, tidligere medarbejdere, frivillige og praktikanter. Gennem kanalen eller softwaren kan der rapporteres forseelser og misforhold, uden at den, der rapporterer, skal frygte for sit job.

Whistleblowing giver en form for sikkerhed til medarbejdere og virksomheden. Men det bør selvfølgelig ikke komme så vidt, hvis det kan undgås.

Hvis du oplever ting, der bør forbedres i dit virke på arbejdspladsen, bør du have mulighed for at bringe det op internt i virksomheden, gennem APV’en eller en trivselsundersøgelse eller lignende. Når det ikke hjælper eller ikke er en mulighed, kan du tage andre midler i brug – og så kan en whistleblowerordning være en god løsning.

New call-to-action

 

De vigtigste krav til en whistleblowerordning

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget en lov om beskyttelse af whistleblowere. Whistleblowerloven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (herefter whistleblowerdirektivet), i dansk ret (Kilde).

Ifølge whistleblowerloven skal alle private og offentlige arbejdspladser med over 50 ansatte etablere en whistleblowerordning, og det skal være sket senest den 17. december 2023.

Skal vi hjælpe dig med at etablere en whistleblowerordning? Book et onlinemøde her >

Nedenfor lister vi de vigtigste krav, din virksomheds whistleblowerordning som minimum skal leve op til.

 

10 krav til din whistleblowerordning

 1. Whistleblowerordningen skal som minimum stilles til rådighed for arbejdspladsens arbejdstagere.
 2. Whistleblowerordningen skal behandle indberetninger om
  1. Overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet
  2. Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold (såsom bestikkelse, hacking, tyveri, afpresning, dokumentfalsk osv.)
 3. Arbejdspladser skal etablere en enhed, der skal modtage og behandle indberetninger fra whistleblowere.
 4. Enheden skal bestå af en eller flere upartiske personer, der kan forholde sig sagligt og objektivt.
 5. Der skal være mulighed for enten mundtlig eller skriftlig indberetning – det er organisationens valg, så længe der er sikret fortrolighed omkring whistlebloweren.
 6. Alle whistleblowere skal beskyttes mod repressalier.
 7. Modtageren af indberetningen har tavshedspligt.
 8. Der skal være procedurer på arbejdspladsen for, hvordan indberettede misforhold modtages, registreres, og følges op på. Procedurerne skal formidles til arbejdstagerne og være lettilgængelig.
 9. Whistleblowerenheden skal bekræfte indberetningen indenfor en uge og følge op på og give feedback på indberetningen senest tre måneder efter den er modtaget.
 10. Offentlige myndigheder skal én gang årligt offentliggøre information fra deres whistleblowerordning (kilde).

Læs mere i vores basale guide til whistleblowerordninger her >

whistleblowersystem


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...