Hvad er LCA?

Hvad er LCA?

Published 4 juli, 2024

2 minute read

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller livscyklusvurdering på dansk. I dette indlæg får du svar på, hvad en LCA er, og hvordan du kan lave en LCA.

Hent vores guide 'ESG i praksis' her >

Hvad er en LCA?

Med en LCA (Life Cycle Assessment) vurderer du de miljøpåvirkninger og ressourceforbrug, et produkt eller en service har. I en livscyklusvurdering bruger man vugge-til-grav-tankegangen; dvs., at du skal kigge på hele produktets levetid, når du vurderer miljøpåvirkningen. Du opgør miljøbelastningerne hele vejen fra råmaterialefremstilling, produktion, brug, bortskaffelse og transporten inden for og mellem disse faser.

Tidligere har man primært fokuseret på, hvad der sker i egen produktion i virksomheden. Men med LCA kigger man på, hvad der sker i hele livscyklussen.

Pst! Se også vores lille ESG-ordbog her >

 

Hvad bruger man en LCA til, og hvorfor er den vigtig?

Det er svært at tænke på et produkt eller en forbrugsvare, der ikke påvirker miljøet i en eller anden grad. Derfor handler det om at finde ud af, hvor stor produktets påvirkning er, og hvor, hvordan og hvornår påvirkningen sker.

Til dét kan du bruge en LCA.

Du kan bruge en LCA til at sikre, at du laver de rette miljøindsatser ifm. dine produkter/ydelser. Det er en proces, der koster tid og ressourcer, men den giver også et unikt indblik i, hvor du kan forbedre og reducere miljøpåvirkningen.

Med den her tilgang, hvor du vurderer hele levetiden, kan du bedre sikre, at du sætter ind de steder, hvor miljøpåvirkningen er størst. Du kan altså skabe en større gevinst i miljøindsatserne.

New call-to-action

 

Ifølge LCA Center kan du bruge livscyklusvurderingen, hvis du vil:

 • Finde ud af, hvilket af flere forskellige produkter, der er mindst miljøbelastende
 • Fortælle dine kunder om miljøpåvirkningen af jeres produkter
 • Vurdere om der er nogle steder hos jer selv eller i værdikæden, hvor der kan være potentiale for besparelser (miljømæssige såvel som økonomiske)
 • Videreudvikle jeres produkter
 • Forbedre jeres brand og konkurrencefordele

LCA’en er vigtig for den samlede produktrelaterede miljøindsats. Den kan være nødvendig i forbindelse med ESG-rapportering og de data, du skal levere enten i rapporter eller til dine kunder og investorer. Derudover er den et vigtigt redskab til at hjælpe mere bæredygtig (og økonomisk) produktudvikling og -innovation på vej.

Små ændringer kan gøre en forskel

Når du laver en LCA, kan du pludselig finde ud af, at du kan reducere miljøpåvirkningen, hvis du f.eks. samler produktet på en anden måde, ændrer en lille ting i processen eller placerer dine faciliteter et andet sted.

Brug den som konkurrencefordel

Med en LCA har du grundlaget på plads til at kunne fortælle kunder, partnere og investorer om dine produkters klimapåvirkning. Den kan hjælpe dig med at undgå greenwashing og i stedet give det sande billede, som du potentielt kan bruge som et konkurrenceparameter.

ESG guide

 

Hvordan laver man en LCA?

Ifølge European Environment Agency indgår disse opgaver i en LCA:

 1. du skal identificere og kvantificere de involverede miljøbelastninger, f.eks. den energi og de råmaterialer, du bruger og de emissioner og det affald, du genererer;
 2. du skal evaluere de potentielle miljøpåvirkninger af disse belastninger;
 3. du skal vurdere de tilgængelige muligheder for at reducere disse miljøpåvirkninger.

I kan lave en LCA selv, eller I kan benytte jer af en ekstern partner til opgaven, som f.eks. en konsulent.

Find ud af, om I har brug for en LCA

Det er som sagt en opgave, der kræver tid og ressourcer. Der ligger en stor dataindsamling, og evalueringer og vurderinger tager tid. Men det kan være ressourcerne værd.

Før I går i gang, bør I vurdere, hvad jeres behov er.

 • Er det en LCA, I har brug for, eller er det en anden type indsigt?
 • Hvad er formålet med at lave LCA’en? Hvad håber I at kunne bruge den til?
 • Har I ressourcerne til at indsamle de nødvendige data?
 • Er I villige og klar til at bruge resultaterne fra LCA’en?

New call-to-action


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
5 trin til substitution af farlige kemikalier

Hvad er substitution, og hvordan kommer du i gang med at substituere farlige kemikalier og produkter på din...