Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) ja kasvihuonekaasut

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) ja kasvihuonekaasut

Julkaistu maaliskuuta 15, 2024

Lukuaika 1 min

Kasvihuonekaasut ovat monelle jo tuttuja käsitteitä. Harva voi kuitenkin sataprosenttisella varmuudella kertoa, kuinka hiilidioksidiekvivalentti niihin liittyy ja miksi. Tässä artikkelissa käymme läpi termit ja selitämme, miten ne liittyvät ESG-raportointiin.

Maksuton opas: Päästöraportoinnin perusteet

Mitkä kaasut luokitellaan kasvihuonekaasuiksi?

Kasvihuonekaasuilla (eng. greenhouse gas, GHG) tarkoitetaan niitä kaasuja, jotka pitävät lämpöä ilmakehässä ja nostavat planeetan keskilämpötilaa, tuloksena ilmaston lämpeneminen. Viime vuosikymmeninä ihmisten toiminta, kuten fossiilisten polttoaineiden, jätteiden ja puiden polttaminen (sekä monet muut asiat), on johtanut kasvihuonekaasujen voimakkaaseen lisääntymiseen ilmakehässä. Tämä aiheuttaa ilmastonmuutosta ja maapallon lämpenemistä.

Seuraavat ”Kioton koriksi” kutsutut kasvihuonekaasut kuuluvat Kioton pöytäkirjan piiriin. Kioton pöytäkirja on kansainvälinen sopimus, joka hyväksyttiin vuonna 1997 auttamaan kasvihuonekaasupäästöjen hallinnassa ja vähentämisessä. Nykyään on olemassa erilaisia ESG-raportointiin liittyviä viitekehyksiä ja standardeja, joita yhä useamman organisaation on noudatettava.

Kasvihuonekaasu Global Warming Potential - GWP
1. Hiilidioksidi (CO) 1
2. Metaani (CH) 29.8
3. Dityppioksidi (N₂O) - arkikielessä ilokaasu 273
4. HFC-kaasut (eng. hydrofluorocarbons) 5 - 14 600
5. PFC-yhdisteet  78 - 12 400
6. Rikkiheksafluoridi (SF₆) 25 200
7. Typpitrifluoridi (NF₃) 17 400

 

Yllä olevassa taulukossa mainittu Global Warming Potential (GWP) viittaa kaasun lämmityspotentiaaliin — monellako asteella kaasu voi lämmittää ilmakehää noin sadan vuoden aikana.

Hiilidioksidin GWP-arvo on 1, sillä se toimii vertailukohtana muille kasvihuonekaasuille. Metaani (CH4) lämmittää ilmakehää 29,8 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi sadan vuoden aikana. Tarkka ja luotettava päästöraportointi, esimerkiksi GHG-protokollan mukaisesti, edellyttää kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen mittaamista. 

New call-to-action

Hiilidioksidin tärkeydestä

CO2 on yksi yleisimmistä ihmisen toiminnasta (kuten fossiilisten polttoaineiden, puiden ja jätteiden polttamisesta) ilmakehään vapautuvista kasvihuonekaasuista. Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä tekijä ilmaston lämpenemisessä mutta myös muut kasvihuonekaasupäästöt on muistettava ja raportoitava. Useimmiten raportoinnin ja vertailun helpottamiseksi kaasut muunnetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi.

Mikä on hiilidioksidiekvivalentti (COe)?

Kokonaispäästöjen määrittämiseksi kasvihuonekaasupäästöt pitää ensin laskea päästökertoimien avulla ja lopuksi muuntaa yhtenäiseen mittayksikköön. Se tehdään yllä olevan taulukon mukaisesti, lopputuloksena saadaan COe, eli hiilidioksidiekvivalentti.

Esimerkiksi:
1 kg CH = 29.8 kg COe
2 kg N₂O = 546 kg COe

Tämä standardoitu tapa muuntaa päästötietoja mahdollistaa vertailun ja selkeyttää raportointia.

“Hiili”-termin sudenkuoppia

Hiili on yksi maailman yleisimmistä alkuaineista ja yhdistettynä kahteen happimolekyyliin se muodostaa hiilidioksidin. Kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa törmää kuitenkin helposti hieman harhaanjohtaviin käsitteisiin. Puhutaan hiilijalanjäljestä ja hiili- tai fossiilipäästöistä. Englanniksi kuulee paljon hiilialkuisia termejä kuten ”carbon” ja ”carbon accounting”. Nämä voivat tuntua epäselviltä ja useimmissa tapauksissa puhutaan kokonaispäästöistä ja hiilidioksidiekvivalenteistä.

New call-to-action

Mitä seuraavaksi?

ESG-raportointi sekä päästöistä raportointi on monivaiheinen ja monen mielestä monimutkainen prosessi. Opittavaa on paljon ja jatkuvasti muuttuvan sääntelyn perässä on haasteellista pysyä.

Tutustu ohjelmistoomme kestävyysraportointiin, jonka avulla muun muassa CSRD-raportointia voidaan tehostaa ja nopeuttaa. Katso video klikkaamalla alta.

Tutustu ohjelmistoomme kestävyysraportointiin - katso maksuton demo


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...

| Työturvallisuus
Mikä on päästökerroin ja miten se lasketaan?

Yllättävän monelle suomalaiselle yritykselle päästölaskenta ja päästöraportointi eivät ole vapaaehtoisia, vaan niitä...

| Työturvallisuus
ESG-raportointi: direktiivit, standardit ja viitekehykset suurennuslasin alla

ESG-raportointi on termi, jonka usein kuulee kestävän kehityksen keskusteluissa. ESG-raportointi itsessään ei...