Onko SVHC-lista tuttu?

Onko SVHC-lista tuttu?

Julkaistu lokakuuta 24, 2017

Lukuaika 1 min

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-listaa eli kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista.

 

Testaa itsesi: Tunnistatko nämä 10 terveydelle haitallista kemikaalia? 


Lisää artikkeleja kemikaaliturvallisuudesta:


Kaikki vaara- ja turvalausekkeet (H- ja P-lausekkeet) listattuna
Kemikaalilainsäädäntö on muuttumassa
Mikä on käyttöturvallisuustiedote (KTT)?
Kuinka välttää ammattitaudit?
Kuinka täytät kemikaaliturvallisuutta ja riskinarviointia koskevat REACH-vaatimukset


Nämä aineet ovat joko terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai antavat muuten aihetta saman tasoiseen huoleen (esim. hormonitoimintaa häiritsevät tai herkistävät aineet).

SVHC-listaa täydennetään kaksi kertaa vuodessa ja sieltä löytyvät aineet siirtyvät todennäköisesti jossain vaiheessa luvanvaraisten aineiden listalle. Kaikkien kemikaaleja käyttävien toimijoiden olisi hyvä säännöllisesti verrata omia kemikaalejaan kandidaattilistan aineisiin, sillä SVHC-aineiden käyttäminen joko sellaisenaan tai osana seosta tai esinettä, asettaa velvoitteita toimijoille.

Chemical Managerissa olevassa Lainsäädäntö-osiossa voitte nopeasti tarkistaa, onko käytössänne kandidaattilistalla olevia aineita. Lisäksi tiedotamme aina järjestelmän etusivulla kandidaatti- ja lupalistojen päivittymisestä. Tarkistus on hyvä tehdä ainakin aina listojen päivittyessä ja säännöllisin väliajoin muutenkin, jos käyttöön otetaan uusia aineita.

SVHC-listalta löytyy aivan arkisissakin kemikaaleissa ja esineissä käytettyjä ainesosia. Muun muassa erilaiset liimat, kovetteet, muovituotteet ja maalit voivat sisältää SVHC-aineita. Esineiden valmistajien on tiedotettava asiakkaitaan esineiden sisältämistä SVHC-aineista ja myös kuluttaja-asiakkaille tieto on toimitettava kysyttäessä 45 päivän kuluessa.

Kemikaalien jatkokäyttäjienkin on hyvä tarkistaa omat tuotteensa. Mikäli käytössä on SVHC-ainetta sisältävää kemikaalia, on syytä mahdollisuuksien rajoissa harkita tuotteen korvaamista vähemmän vaarallisella vaihtoehdolla.

Terveydelle haitalliset kemikaalit työpaikalla

Kun kemikaali siirtyy SVHC-listalta luvanvaraisten aineiden listalle, sen käytölle on haettava lupaa. Luvan hakeminen on maksullista ja se myönnetään määräajaksi.

Luvanvaraisten aineiden kohdalla jatkokäyttäjien tulee selvittää, aikooko tuotteen toimittaja hakea käyttölupaa kyseiselle kemikaalille ja tuleeko lupa sisältämään yrityksen oman käyttötavan, tai onko oma käyttötapa vapautettu lupavaatimuksesta. Mikäli vastaus edellisiin kysymyksiin on ei, lupaa voi tarvittaessa hakea itse tai yhdessä muiden jatkokäyttäjien kanssa.


Me EcoOnlinella autamme organisaatiotasi tekemään kemikaaliturvallisuuden hallinnasta helpompaa ja nopeampaa. Chemical Managerin avulla voi vastaavasti tarkistaa myös luvanvaraisten aineiden luettelon, sekä tehdä omia rajoituslistoja perustuen H-lausekkeisiin, CAS-, EC- tai indeksinumeroihin. Haluatko kuulla lisää?

New call-to-action


 


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...