Mikä on turvallisuuskävely?

Mikä on turvallisuuskävely?

Julkaistu elokuuta 4, 2022

Lukuaika 2 min

Turvallisuuskävely on oiva tapa saada konkreettista ja työntekijöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa kohteen turvallisuustasosta. Valitettavan usein esihenkilö joutuu kuitenkin toteamaan, että kierrokset koetaan turhina, tylsinä tai jopa rangaistuksina.

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla -  lataa opas täältä >

Tässä julkaisussa pureudumme siihen, mitä ”turvallisuuskävelyillä” oikein tarkoitetaan, kuinka onnistunut turvallisuuskävely toteutetaan ja miten jöröimmätkin työntekijät saadaan innostumaan turvallisuudesta.  

 

Turvallisuuskävely — tästä on kyse


Säännöllisin väliajoin toistuvat turvallisuuskävelyt ovat olennainen osa vahvaa turvallisuuskulttuuria. Turvallisuuskävelyn aikana tutustutaan työntekijöiden kanssa siihen tilaan tai kohteeseen, jossa he työskentelevät päivittäin.

Turvallisuuskävely (engl. safety walk) ei ole sama asia kuin tarkastus (engl. audit). Turvallisuuskävelyissä selvitetään työnteon turvallisuustasoa esim. työmaalla tai tuotannossa — tarkastukset ovat hieman virallisempia, niissä arvioidaan esim. alihankkijan toimintaa. Suunnitelluista ja toteutetuista turvallisuuskävelyistä on hyvä myös mainita työsuojelun toimintaohjelmassa.

Ote webinaarista "Onnistuneet turvallisuuskävelyt". Jälkitallenteen saa tilattua omaan sähköpostiin tältä sivulta.

Turvallisuuskävely turvallisuuskulttuurin kehittäjänä 

Turvallisuuskävelyillä saadaan hyvää ja kohdennettua tietoa siitä, miten asiat käytännössä tehdään työpaikalla. Samalla kartoitetaan työntekijöiden suhtautumista työturvallisuutta kohtaan ja mitä työpaikkakohtaisia haasteita on havaittavissa juuri tässä kohteessa. Onnistunut turvallisuuskävely antaa siis tarkkaa käytännön dataa siitä, miten asiat toimivat (eikä siitä, miten asioiden halutaan toimivan), ja auttavat luomaan kokonaisvaltaisen kuvan työympäristöstä. 

New call-to-action

 

Turvallisuuskävely työpaikalla – 3 vinkkiä työntekijöiden osallistamiseksi 

Moni työntekijä mieltää helposti turvallisuuskävelyn pakolliseksi ja negatiiviseksi asiaksi, jonka yhteydessä ”ei tule muuta kuin haukkua”. Tämän mielialan välttäminen on elintärkeää onnistuneen turvallisuuskävelyn kannalta, tässä kolme vinkkiä: 

  • Pyri saamaan mahdollisimman korkea pomo mukaan turvallisuuskävelylle — näin luot myös suoran kanavan parannusehdotuksille. 
  • Pyri keräämään aitoja mielipiteitä suoraan ”tekijöiltä”, joiden avulla saat loistavan kuvan siitä, miten asiat toimivat käytännössä. 
  • Mieti ratkaisuja turvallisuuskävelyn aikana havainnoituihin puutteisiin yhdessä työntekijöiden ja pomojen kanssa — näin löydätte ratkaisut, jotka toimivat käytännössä (eikä vain paperilla). 

tommi-testi
Tutustu asiantuntijapalveluihimme >

Turvallisuuskävelyn kolme vaihetta 

Yleisesti ottaen työturvallisuussäännöt ja lait ovat suhteellisen hyvin työntekijöiden tiedossa Suomessa. Näitä sääntöjä ei kuitenkaan aina noudateta (tämän käyttäytymisen taustasyyt on erittäin tärkeä selvittää). Säännöistä ja laista saarnaaminen ei kuitenkaan ole paras tapa kehittää turvallisuuskulttuuria organisaatiossa ja harvoin tieto "uppoaa" työntekijöihin. Siksi turvallisuuskävelyn vetäjän pitää osallistaa työntekijät mahdollisimman paljon kierroksen aikana. Ei kerrota eikä manailla, vaan tuumaillaan yhdessä asioita. 

Seuraavaksi muutama idea, joita turvallisuuskävelyn vetäjä voi ottaa talteen seuraavaa kierrosta varten. 

1. Ennen turvallisuuskävelyä 


Ennen turvallisuuskävelyä on suositeltava käydä läpi vanhat tapaturma- ja läheltä-piti -ilmoitukset, selvittää työntekijöiden suurimmat huolenaiheet ja varmistaa, että kaikilla turvakävelyyn osallistuvilla on asianmukaiset ja toimivat henkilönsuojaimet. 

Vaikka turvallisuuskävely eroaakin turvallisuustarkastuksista ja auditoinneista, vanhojen tarkistuslistojen läpikäynti voi olla hyvä idea. Näin virkistetään muistia vanhoista — jo korjatuista — ongelmista. 

Esihenkilön kannattaa myös tarkkailla työympäristöä edeltävinä viikkoina ja suunnitella tulevan kierroksen havaintojen perusteella.  

Viimeiseksi kannattaa myös listata valmiiksi kysymyksiä ja mietteitä, joita haluat esittää turvallisuuskävelyn aikana. Parhaaseen mahdolliseen keskusteluun pääset esittämällä avoimia kysymyksiä, esimerkiksi:

  • "Mikä mielestäsi sujuvoittaisi työtä?"
  • "Mikä asia harmittaa eniten esim. kyseisessä työvaiheessa?"
  • "Tuntuuko päivän päätteeksi jokin paikka kuormittuneen työssä?"

Nämä kysymykset auttavat usein avaamaan keskustelun, jonka avulla löydetään juurisyyt ärtymykseen tai selkeään kuormitukseen. Kun juurisyyt tulevat tietoon, löydetään myös korjaavat toimenpiteet helpommin. Emme suosittele kysymyksiä, joilla selkeästi moititaan suorasta puutteesta:

  • "Missä on poistettu suoja?"
  • "Miksi teet (esihenkilön mielestä) väärällä työtavalla?"

Toisin sanoin, ei kysytä työntekijältä suoraan turvattoman käytöksen tai työtavan syitä (ei syyllistetä). 

2. Turvallisuuskävelyn aikana 


Turvallisuuskävely on useimmissa tapauksissa levollisempi ja epävirallisempi kuin viranomaisten suorittama tarkastus. Tästä huolimatta turvallisuuskävelyissäkin on hyvä hyödyntää jonkinlaista tarkistuslistaa. Tarkistuslistojen avulla tärkeät asiat muistetaan ottaa puheeksi joka kerta, jolloin myös turvallisuuskävelyjen tuloksia voidaan vertailla tarpeiden mukaan. 

Mutta mitä tarkistuslistoissa pitäisi olla? Kaikkein ensimmäiseksi on varmistettava, että jokainen turvakävelyyn osallistuva käyttää oikeita henkilönsuojaimia oikeaoppisesti. Tarkistuslistaan pitää myös kirjata kaikki turvallisuushavainnot (esim. rikkinäiset työvälineet tai vaaralliset työtavat). 

Muista myös aina tarkkailla tosiallista tilannetta eikä sitä, miten ohjeissa kerrotaan.

New call-to-action

3. Turvallisuuskävelyn jälkeen 


Turvallisuuskävelyn jälkeen on ensisijaisen tärkeää suunnitella ja toteuttaa korjaavat toimet nopeasti ja kommunikoida niistä työntekijöille. Etenkin työntekijöiden tekemät havainnot ja kehitysehdotukset pitää johtaa johonkin konkreettiseen toimenpiteeseen — muuten kiinnostus turvakävelyitä kohtaan putoaa nollaan. Kun työntekijät kokevat, että heidän mielipiteillään on väliä ja että ehdotukset otetaan tosissaan, myös kierrokset alkavat tuntua merkityksellisiltä. 

Ote webinaarista "Onnistuneet turvallisuuskävelyt", jonka jälkinauhoitteen voi tilata veloituksetta omaan sähköpostiin.

Turvallisuuskävely EcoOnline EHS -ratkaisussa 

Turvallisuuskävelyjen dokumentaatiot ja tarkistuslistat saadaan kätevästi luotua EcoOnline EHS -ratkaisussa.

EcoOnline EHS - Turvallisuuskävely
Esimerkki turvallisuuskävelyn tarkistuslistasta EcoOnline EHS -ratkaisussa. Lomakkeita voidaan itse luoda ja muokata ratkaisun hallintapaneelissa.

Turvallisuuskävelyn aikana tarkistuslistaa voi hyödyntää varmistaakseen, että kaikki turvallisuuskävelyyn liittyvät aiheet, puutteet ja kysymykset otetaan puheeksi.

Kävelyn jälkeen tarkistuslista tallentuu ratkaisuun, ja tietoja voi käyttää mm. kaavioissa, raporteissa ja mittaristoissa. Tämän lisäksi puutteista voi heti luoda korjaava toimenpide alustassa. Näin vastuuhenkilö saa ilmoituksen tehtävästä sähköisesti ja järjestelmään jää tieto prosessin jokaisesta vaiheesta. 

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo

 


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...