7 saker du borde känna till om ensamarbete | EcoOnline

7 saker du borde känna till om ensamarbete

Published 31 maj, 2024

2 minute read

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete. 

1: Antalet ensamarbetare i Sverige och Europa ökar  

Här i Sverige (2017) arbetade 11 % av arbetsmarknaden ensamma enligt SCB. Men nu efter pandemin som orsakat kraftiga ökningar av distans och hemarbete är denna siffra sannolikt mycket högre. Vissa väljer att arbeta själva på distans medan många arbetsplatser vill att personalen är inne på kontor ett par dagar i veckan.

Det är inte bara i Sverige som ensamarbete är vanligt förkommande utan i hela Europa. I exempelvis Storbritannien visar en undersökning att cirka 20% av arbetskraften är ensamarbetare.

 

2: Stor otrygghet för ensamarbetare

Ensamma arbetare vittnar om en stor otrygghet under arbetstid. I många fall är det kopplat till brist på hjälp vid en krissituation eller olycka. Men i vissa fall är det även kopplat till ökad risk för rån och våld. Detta gäller inte enbart inom verksamheter som hanterar kontanter eller produkter av värde.

Utan det gäller för alla branscher, exempel på en grupp man lätt kan missa är anställda som arbetar i främmande människors hem såsom rörmokare, hyresvärdar och personal inom äldreomsorg.

 

3: Ökad risk för incidenter med ensamma arbetare

En brittisk undersökning från 2021 av StaySafe där 478 företag deltog visade att 68% hade under de senaste tre åren haft en incident med ensamarbetare. 20% av dessa incidenter beskrevs som allvarliga. Incidenterna berodde bland annat på: 

  • kemisk exponering,
  • halka eller fall,
  • el,
  • maskiner eller fordon,
  • våldsamma människor.

Några av incidenterna övergick till allvarliga eftersom ensamarbetaren som var skadad inte kunde kalla på hjälp då inga kollegor fanns i närheten.  

Läs mer här om hur du kan förenkla din incidenthantering och skydda din anställda.

SE Image Lone worker

Tänk på att incidenter med ensamarbetare förekommer i alla branscher 

 4: Stärkt lagstiftning för ensamarbetare 

I och med ökade risker och konsekvenser för ensamarbetare är lagstiftningen stärkt för att skydda ensamarbetare. Det ställs alltså högre krav på arbetsgivaren när anställda arbetar ensamma.

Det räcker inte med att den anställda har människor omkring sig under arbetsdagen för att inte klassas som ensamarbetare. Utan det behöver finnas kollegor på plats för att säkerställa att den anställda får hjälp vid en krissituation.

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. allmänna skyldigheter 

2 § .... Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

 

5: Hemarbetare är också ensamarbetare

Allt fler väljer att arbeta hemifrån och även här behöver arbetsgivare ta till extra åtgärder. Att ha anställda som arbetar hemifrån kan medföra extra risker. Det finns exempelvis risk för nedstämdhet och ensamhet. 

Arbetsgivare ska alltid göra riskbedömningar innan de inför ensamarbete. Det räcker inte med en riskbedömning för all form av ensamarbete utan det ska finnas olika riskbedömningar för olika roller. 


Riskbedömning av arbetsplatsen

6: Utmaningar för arbetsgivare

Ensamarbete innebär extra utmaningar för dig som arbetsgivare och det kan vara svårt att efterfölja de regler och förordningar som finns. Det finns också tecken på att chefer ofta överskattar hur effektiv deras kommunikation och utbildning kring säkerhetsrutiner och policyer är.

Vilket kan resultera i att ensamarbetare inte får den information och kunskap de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter säkert. 

I vår egen undersökning där över 1000 personer deltog uppgav 12% att de inte visste hur tillbud skulle rapporteras på arbetsplatsen. Läs mer om tillbud här

 

7: Så här ökar du tryggheten för dina ensamarbetare

Allt fler företag lämnar manuella incheckningssamtal och daglig uppföljning pga kostnadsskäl.

Du kan med enkla digitala lösningar skapa en trygg och säker miljö för dina ensamarbetare genom att bland annat du:

  • vet var de befinner sig,
  • kan kontakta dem när du får ett larm efter ett visst tidsintervall.

För dina kollegor som arbetar ensamma är det också enkelt för dem att bl a:

  • checka in digitalt med ett tidsintervall smidigare,
  • det går snabbt att utlösa ett paniklarm.

EcoOnlines säkerhetslösning StaySafe gör det enklare för dig att ha koll på sina ensamarbetare och snabbt kunna hjälpa till. 

Skydda dina ensamarbetare


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...