EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering enligt ESRS

EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

Published 13 juni, 2024

2 minute read

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 
 
EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet, lanserar sin nya mjukvarulösning för miljö- och hållbarhetsrapportering för CSRD. Denna lösning kompletterar företagets övriga systemstöd inom ESG. Ett rapporteringsstöd som ser till att hjälpa verksamheter tryggt kan följa EU:s direktiv CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive.

Programvaran förenklar processen för datainsamling enligt direktivet genom att följa ESRS-standarden, European Sustainability Reporting Standard. Det gör det möjligt för företag att identifiera väsentliga risker mer effektivt, få tydligare insikt i datan och kunna ta fram underlag och rapporter som är redo att granskas av en tredje part enligt CSRD. 

Bakgrunden till CSRD – EU:s hållbarhetsdirektiv

EU:s hållbarhetsdirektiv har tagits fram för att förbättra rapporteringsstandarderna för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (Environmental, Social & Governance, ESG), vilket ger organisationer en tydligare förståelse för deras hållbarhetsarbete, påverkan på miljön samt relaterade affärsrisker. Det ökade trycket från regeringar, investerare, anställda och kunder att arbeta på ett mer hållbart sätt gör nu att många organisationer behöver ta ett omtag och se över sina rapporteringsrutiner.

Även företag som för närvarande inte är skyldiga att följa direktivet berörs ändå, då de behöver tillhanda data till andra bolags hållbarhetsrapporter. Att ha kontroll över sin påverkan genom hela värdekedjan, både ned- och uppströms, är en viktig komponent i CSRD-direktivet.  

Uppfyller kraven enligt CSRD

“EcoOnline ESG-programvara är inte bara en plats för kunder att samla in sin CSRD-data utan gör det verkligen enkelt att få svaren", kommenterar Bertrand Revenaz, VP Product, ESG & Data Intelligence på EcoOnline.
          "Våra funktioner för CSRD-rapportering kombinerar en sofistikerad beräkningsmotor med omfattande klimat- och scenarioanalyser för att hjälpa verksamheter att identifiera och hantera väsentliga risker på ett effektivt sätt. Detta innebär att våra kunder inte bara uppfyller CSRD-kraven utan också får värdefulla insikter om deras hållbarhetsprestanda och kan fatta välgrundade beslut om väsentliga ESG-ämnen, vilket i slutändan förbättrar de övergripande affärsresultaten."

Utvecklat av expertis och interna hållbarhetsanalytiker kan EcoOnlines mjukvarulösning för CSRD-rapportering möta marknadens krav med innovativa funktioner:

  • Kraftfulla beräkningar: Väljer, omvandlar och beräknar automatiskt utsläpp av växthusgaser (GHG) och CO2-ekvivalenter genom en kraftfull beräkningsmotor, vilket ger en korrekt rapportering oavsett ramverk (övriga internationella standarder).
  • Analys av fysiska klimatrisker: Förenklar processen att identifiera väsentliga risker och hantera denna data för organisationen, platserna och leveranskedjan/värdekedjan för att uppfylla rapporteringskraven enligt CSRD.
  • Revisionsklara arbetsflöden: Inbyggda arbetsflöden med ”Frågor&Svar”-metodik hjälper till att förbereda och se till att höja datakvaliteten och tillgängligheten för extern granskning (revision) från tredje part, baserat på direktivets rapporteringskrav.
  • Datainsamling: Frågestrukturen är omfattande, för att täcka alla ESRS-standarder, vilket underlättar datainsamling och även förberedandet av själva CSRD-redovisningen.
  • Analys av olika scenarior: Förbättrar bedömningen av dubbel väsentlighetsanalys genom att datainsikter från vår modul för klimatrisker läggs till. Det ger kunskap om klimatrisker utifrån finansiella, akuta och även risker över en längre tidsperiod genom olika scenarier och tidsramar.

ESG-rapporteringen kommer att förändra och ge nya insikter kring företagens påverkan

Enligt den oberoende analytikerföretaget Verdantix: "Institutioner söker komplexa och varierade svar på ESG-relaterade frågor för att informera om hållbara investeringspreferenser och undantag. Mer exakt rapportering är därför avgörande, inte bara för att ge investerare och förvaltare bättre insikt i affärsresultat och exponering för risker på vissa mätvärden, utan också för att ge företaget insikter hur förbättringar gjorts över tid. På så sätt är rapporteringsprocessen i en nivå där ett företag kan leverera mot mål och driva förändring i linje med sin hållbarhetsstrategi, inte bara en ”bocka-av-övning”.1  

EcoOnlines ESG-programvara erbjuder omfattande datadrivna funktioner, inklusive tillgången till över 4 miljoner datapunkter som kan efterfrågas samtidigt. Mjukvaran ger också en övervakning av miljontals hektar mark och spårar över 400 000 enskilda platser över hela världen.

Den nya mjukvarulösningen CSRD är ett viktigt steg som hjälper verksamheter att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter i kombination med att driva ansvarsfulla affärsmetoder och förstå miljö- och klimatrisker genom hela leverans- och värdekedjan.

I nuläget finns EcoOnlines mjukvarulösning för CSRD på engelska. Fler språk planeras att komma senare i år.

Här är länk till modulen för CSRD-rapportering

 

Press- och mediakontakt:
Alyssa Fishwick, Sr. Director, 
alyssa.fishwick@ecoonline.com 

Källa:
1. Verdantix, “Strategic Focus: CSRD And ESG Reporting Readiness,” Guy Lewis & Kim Knickle, 23 February, 2024


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

Göteborg, Sverige, 18 juni 2024 – EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och...