Krisehåndteringssystem | EcoOnline

Hændelses- og krisehåndtering

Gør det enklere at sikre liv, sundhed, værdier og miljøet. Få kontrol over jeres kriseplan og komplet overblik over situationen i tilfælde af en hændelse.

Crisis Manager ENG - Header (FINAL)

Med digitale krisehåndteringsværktøjer er beredskabet bare et klik væk

EcoOnlines software til krisehåndtering er et moderne og brugervenligt krisehåndteringsværktøj, som passer til alle typer virksomheder og brancher.

Krisehåndtering hjælper dig med at gøre jeres kriseplan tilgængelig og håndterbar for alle, der har brug for det. Så du kan være sikker på, at din virksomhed følger love og regler for intern kontrol, kriseberedskab og større ulykker.

Løsningen dokumenterer alle øvelser og hændelser, optimerer alarmeringskæder og sikrer effektiv kommunikation og smart krisehåndtering.

Crisis Manager ENG - Immediate Mobilization 900x650

Mobilisér stakeholders øjeblikkeligt

  • Mobilisér industribeskyttelse og informér ledelsesteamet med det samme. Hold alle løbende opdateret via statusmøder og konferenceopkald.

  • Alarmér og koordinér dit kriseberedskabsteam, tilpas scenarier og opgaver i henhold til den særlige hændelse.
Crisis Manager ENG - Provide Business Continuity 900x650 -2

Red liv og værn om jeres værdier

  • Håndtér kritiske situationer med predefinerede scenarier og tilknyttede handlinger i en brugervenlig løsning.

  • Kommunikér evakueringsvarsler og planer øjeblikkeligt på mobil, PC eller tablet
Crisis Manager ENG - Improved Resilience 900x650

Styrk din virksomheds modstandsdygtighed

  • Et smart og pålideligt krisestyringssystem, der forbedrer din virksomheds evne til at håndtere enhver begivenhed.

  • Foruddefinerede tjeklister og beskedgrupper sikrer konsistens og hjælper dig med at spare tid, når hændelsen opstår.
Atlantic

"Med EcoOnlines krisehåndteringssystem sparer vi tid på at nå alle berørte med stemme, e-mail, push-notifikatinoer og sms'er samtidig. Vi kan også i realtid bekræfte, hvem der har set meddelelsen. Dette gør det muligt for os at koncentrere os om at håndtere situationen hurtigt"

Jens Eystein, Chef for krisehåndtering, Atlantic Airways

Automatisér dit kriseberedskab

Book en uforpligtende 20-minutters online gennemgang af vores software til krisehåndtering – og se, hvordan du øjeblikkeligt sætter hele dit kriseberedskab igang, når uheldet er ude (med bare få klik).

Book 20-minutter online demo
Lotte-900x900

Få svar på dine spørgsmål

Hvad er en kriseplan?

Formålet med en kriseplan er at begrænse konsekvenserne af en uønsket hændelse.

En kriseplan er en enkel og tydelig plan, som beskriver de tiltag, der skal iværksættes i forskellige krisesituationer.

For at virksomheden bedst skal kunne håndtere en uønsket hændelse/incident, ulykke eller cyberangreb, bør en kriseplan udarbejdes. Tiltag bør iværksættes for hver hændelse, som identificeres.

Hvad skal en kriseplan indeholde?

En kriseplan bør være lettilgængelig og let at forstå. Den bør indeholde lidt om formålet med planen og anvendelsesområdet. Definition af principper og begreber, og hvem der indgår i kriseorganisationen, inklusive roller og ansvar.

En god kriseplan har defineret, hvordan indkaldelse af kriseorganisationen skal foregå og har tydeligt definerede alarm- og kontakt-/mobiliseringslister.

En god kriseplan bør udformes, så virksomheden kan håndtere alle situationer baseret på den overordnede kriseplans udformning ud over scenariespecifikke tjeklister for forskellige hændelser.

Kriseplanen bør også sige noget om opfølgning på ansatte og eventuelle pårørende under og efter en uønsket hændelse/incident.

God kommunikation internt og eksternt er en succesfaktor i krisehåndteringen. Inkluder derfor noget om krisekommunikation, og hvem der har kommunikationsansvaret.

Hvor ofte skal man øve sit kriseberedskab?

Antallet af øvelser, som en virksomhed skal udføre, afhænger af lovfæstede krav. Øv og træn så ofte, det er muligt. Korte træningssessioner er at foretrække fremfor større øvelser.

Under alle omstændigheder bør alle virksomheder øve mindst 1 gang om året, og her er det godt at øve grundlæggende elementer som anmeldelse, indkaldelse og gennemførelse af det første møde.