Miljø & ESG Software | EcoOnline
Transparent
Environment
Transparent
Miljø · Sociale forhold · Ledelse

Boost din performance inden for ESG og bæredygtighed

Forbedr din ESG-performance med vores brancheførende software til miljøregnskab, ESG og bæredygtighedsstyring. 

Environmental_Hero

Flyt bæredygtighed ind i hjertet af din organisation

Med et øget pres for at opfylde lovkrav, udarbejde rapporter om CO2-udledning, forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt opretholde en ansvarlig praksis i hele forsyningskæden, er datasynlighed og ESG-prioriteter nu i centrum for mange virksomhedsledere.

Bæredygtighed er ikke længere et nice-to-have, men et must-have. Og fremsynede organisationer anerkender behovet for sammenhængende bæredygtighedsstrategier, der er med til at opbygge omdømme og tillid. 

unified-platform-esg-sustainability-management

En samlet platform til ESG- og bæredygtighed

Vores ESG-løsning fokuserer på flere discipliner for at understøtte bedste
praksis og leveringen af langsigtede strategiske ESG-mål.

Modulerne samler data i én rapporterings- og analyseplatform for at skabe større gennemsigtighed, forbedre intern benchmarking og skabe handlingsorienteret indsigt. Så kan politikker og procedurer bedre udbredes til hele virksomheden. 

Confidence-in-compliance-ESG

Tillid til compliance

Juridiske og etiske krav udvikler sig hurtigt over hele verden. EcoOnline giver dig mulighed for at automatisere overvågning af overholdelse på tværs af din organisation med grænseregler og målsætning i forhold til miljødata af økonomisk kvalitet.

Ved at vise, at du arbejder gennemsigtigt, giver du dine interessenter tillid til, at du beskytter miljøet. 

Alle moduler er tilgængelige
i ét brugervenligt dashboard

kulstofemissioner
CO2

Hjælper med at registrere, kategorisere og måle dine Scope 1, 2 og 3 CO2-emissionsdata ved hjælp af passende konverteringsfaktorer for at opbygge et omfattende billede af de aktiviteter, der driver dit CO2-aftryk, så du kan reducere emissioner og deres tilknyttede omkostninger.

affald
Affald

Hjælper med at registrere, kategorisere og måle dine affaldshåndteringsdata, så du får indsigt i de aktiviteter, der har den største indvirkning. Registrer aktiviteterne i forbindelse med affaldshåndtering og indsaml data om type, kildeaktivitet, behandling og slutdestination.

Vand
Vand

Giver et enkelt overblik over oplysninger om dit vandforbrug, relaterede emissionsdata, revisioner og status for forbrugsreducerende projekter. Brug platformen til at registrere data efter dato, sted og behandlingstype. Platformen beregner automatisk din CO2-udledning baseret på hændelsesdata.

air
Luft

Giver dig mulighed for at indsamle data om emissionskilder. Giver et grundlag for at definere og indsamle data om emissionskilder, placeringer og for at importere meteorologiske data. Muliggør modellering og beregning, emissionsprognoser og scenarieanalyse.

social-value
Social værdi

Brug platformen til at opbygge og vedligeholde et enkelt overblik over alle de aktiviteter, din organisation foretager sig i forbindelse med opbygning af social værdi i kategorier som frivilligt arbejde, støtte til lokale virksomheder, coaching og velgørenhedsdonationer.

modern-slavery
Moderne slaveri/tvangsarbejde

Hjælper med proaktivt at styre din forsyningskæde, opdage uetisk praksis og effektivt overvåge og styre tredjeparter, hvilket reducerer din eksponering for de operationelle risici og virkningerne af reelle eller potentielle hændelser.

diversity
Mangfoldighed

Brug de indsamlede data til at generere en dybdegående profil af din arbejdsstyrke i forhold til en af dine valgte karakteristika. Brug oplysningerne til at informere om rekrutteringspraksis og forme lærings- og udviklingsprogrammer.

anti-bribery
antibestikkelse

Styr din forsyningskæde proaktivt, opdag uetisk praksis, og overvåg og håndter effektivt de konsekvenser, der er forbundet med ikke at overholde antibestikkelsespolitikker og -procedurer.

cyber-security
Cybersikkerhed

Registrer og kategoriser hændelser relateret til cybersikkerhed, vurder deres potentielle indvirkning, og fremhæv deres status. Derudover kan det hjælpe med at overvåge resultaterne af IT-revisioner og hjælpe med at forstå, hvordan resultaterne blev håndteret.

esg-profit
ESG profit

Hjælper med at registrere, kategorisere og måle den økonomiske effekt af de ESG-projekter og -initiativer, du sætter i gang. Forstå data om initiativer efter kategori, type af fordel, forventet besparelse, estimeret tilbagebetaling og omkostninger.

net-zero

Sæt kursen mod Net Zero

Brug vores værktøjer til at indsamle og kvantificere en baseline for CO2-udledning, formulere udledningsmål og lave reduktionsplaner - så du kan nå frem til Net Zero.

ESG-trends

Nye standarder for ESG-rapportering

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) vil gøre ESG- og bæredygtighedsoplysninger mere konsistente og sammenlignelige.    

Betroet af verdens førende bæredygtige virksomheder

Uanset din størrelse kan vi hjælpe dig på din bæredygtighedsrejse - med avancerede arbejdsgange, analyser og rapportering.

Intel-logo-2020-New-900x0

"EcoOnline er missionskritisk software. Det holder ledelsen orienteret og giver miljøingeniørerne de data, de har brug for til at træffe gode beslutninger hurtigt."
Mark Rutherford, Global EHS Manager, Intel

Canon_logo_vector

"EcoOnline er perfekt konfigureret til vores arbejdsgang. Det har reduceret vores CO2-rapporteringsproces betydeligt fra 3 uger til 3 dage, samtidig med at datakvaliteten er forbedret."
Wamda Saeid, Senior Manager: Sustainability Compliance & Certification, Canon

 

Din rejse mod en mere bæredygtig arbejdsplads starter med en snak

Når du taler med en af vores salgskonsulenter, kan du se præcis, hvordan vores software kan fungere i dine nuværende processer og hjælpe din organisation på vejen mod bæredygtighed. 

Få svar på dine spørgsmål

Thomas DK
25+ års erfaring

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger

Seneste blogindlæg

| Health & Safety
Psykisk arbejdsmiljø: Hvad du bør vide

Det er lovpligtigt at omfatte det psykiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøarbejdet for danske virksomheder – fuldstændig på...

| Health & Safety
Ryd op i din kemiske dokumentation og få bedre overblik

Ved at rydde op i din kemiske dokumentation kan du nedbringe antallet af produkter, I bruger på arbejdspladsen, sørge...

| Health & Safety
Hvad er EHS og EHSQ?

I dette indlæg får du svar på, hvad EHS og EHSQ er. Hvad står ’EHS’ og ’EHSQ’ for, og hvilke gavnlige effekter kan din...