Har din virksomhed S-faktoren?

Har din virksomhed S-faktoren?

Published 31 marts, 2022

2 minute read

Megatrends inden for fremtidens arbejde – såsom digital transformation, hybridarbejde og øget fokus på bæredygtighed, medarbejdernes trivsel og mentale sundhed – kræver yderligere opmærksomhed fra virksomheder af alle størrelser i alle brancher.

 

EHS- og ESG-rapportering har traditionelt været forbundet af Environmental, f.eks. et mål om et neutralt Co2-aftryk, men efter Covid ser vi et skift mod et fælles fokus på mennesker og sociale spørgsmål for både EHS og ESG. "S-faktoren" er i denne sammenhæng ikke en henvisning til S’et i EHS (Safety), men til S'et i ESG (Social), der nu bliver et fælles fokus for de to områder.

  • EHS = Environmental, Health and Safety
  • ESG = Environmental, Social and Governance

Den sociale faktor i ESG bliver stadig vigtigere i fremtidens arbejde i takt med, at virksomhederne tager større ansvar for at rapportere om deres indvirkning på medarbejderes og entreprenørers liv.

Når man evaluerer den "sociale" del af virksomhedens ESG-score, skal man medtage faktorer som f.eks. medarbejdersikkerhedspolitikker, risikostyring, medarbejderengagement og uddannelse.

New call-to-action

 

15 dødsfald hver dag

Usikre arbejdspladser er en enorm udfordring. Efter i årevis at have forsømt arbejdstagernes ret til sikre og sunde arbejdspladser har USA oplevet det største årlige antal arbejdsulykker med dødelig udgang siden 2007.

Ifølge Occupational Safety and Health Administration (OSHA) døde 5 333 arbejdstagere på arbejdspladsen i 2019 – i gennemsnit mere end 100 om ugen svarende til 15 dødsfald om dagen.

Dårlig sundheds- og sikkerhedsledelse påvirker både arbejdstageren og virksomheden. Nye skøn fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) viser, at arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme koster EU mindst 476 mia. euro hvert år (svarende til 3,3 % af det europæiske BNP).

 

Alene omkostningerne ved arbejdsrelaterede kræfttilfælde
beløber sig til 119,5 milliarder euro.

 

”Building back Better” – fokus på bedre miljø, sundhed og sikkerhed (EHS)

Vi er midt i et paradigmeskift, hvor EHS- og ESG-spørgsmål smelter sammen i et fælles fokus på sociale spørgsmål – altså på mennesket. Det verdensomspændende paradigmeskift støttes kraftigt af nye strategiske rammer som "The European Green Deal" og "Build Back Better (BBB)".

BBB er for eksempel kommet med et forslag om at give Occupational Safety and Health Administration i USA (OSHA) 707 mio. dollars til:

  • håndhævelse,
  • udvikling af standarder,
  • undersøgelser af whistleblowers,
  • bistand til overholdelse af reglerne,
  • finansiering af delstatsplaner og relaterede aktiviteter.

Forslaget indeholder også et oplæg til at give 133 mio. USD til Mine Safety and Health Administration.

 

Digital omstilling er nøglen til at opfylde EHS- og ESG-mål

Den største udfordring i forbindelse med forvaltningen af de mange EHS-opgaver er, at mange virksomheder arbejder i siloer og anvender platforme, som er vanskelige (hvis ikke umulige) at forbinde med andre systemer og datakilder.

Mange virksomheder stræber efter at få det komplette overblik, der er nødvendigt for at reducere risici for at holde deres medarbejdere og entreprenører sikre på arbejdspladsen.

Med cloud-baserede løsninger kan organisationer opbygge best-of-breed-teknologier, der opfylder både EHS- og ESG-standarder.

EcoOnline er på forkant med at hjælpe organisationer med at beskytte deres arbejdsstyrke og forretning og reagere på skiftende regler og efterspørgsel fra markedet. En af vores strategiske søjler er at støtte virksomheder i at eliminere arbejdsrelaterede dødsfald og reducere arbejdsrelaterede sygdomme.

Hver dag hjælper vi tusindvis af kunder med at styre sikkerheds- og miljøpræstationer, sikre compliance, minimere risici og forbedre virksomhedens rentabilitet ved at udnytte avancerede teknologier.

Den gode nyhed er, at du kan vende det øgede rapporteringsansvar, højere bøder og mere kompleks lovgivning til en konkurrencefordel. Med EcoOnline kan du skabe en sikker og fremtidssikret arbejdsplads ved hjælp af en skalerbar og cloudbaseret EHS-platform.

ESG guide


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...