4 grunde til, at du bør have en kriseplan

4 grunde til, at du bør have en kriseplan

Published 12 januar, 2023

2 minute read

De fleste virksomheder er udsat for risici og udfordringer. Der er dog stor forskel på, i hvilket omfang organisationer udarbejder planer for, hvordan disse udfordringer og risici skal håndteres. Men det er en god ide at have en plan for, hvad du og dine kollegaer skal gøre, hvis en risiko kommer tæt på, en såkaldt kriseplan (eller beredskabsplan).

I dette indlæg får du fire gode grunde til, hvorfor du som leder/virksomhed bør have en god kriseplan parat - før krisen er ude.

Guide: Sådan gør du din virksomhed klar til at håndtere en krise [3 trin] >

 

1) Alle risikoforebyggende foranstaltninger har svagheder

Det er selvfølgelig god praksis - og klart at foretrække - at forhindre risici i at blive til hændelser/ulykker/kriser. Men det er også god praksis at være parat til at håndtere konsekvenserne, hvis de forebyggende foranstaltninger mislykkes.

Selvom din organisation gør alt, hvad den kan for at beskytte medarbejderne mod at få skader, har du sandsynligvis stadig adgang til en førstehjælpskasse. Og selvom du har rutiner og installationer, der forhindrer brand i at opstå, har du også adgang til brandslanger eller brandslukkere.

Det er bare almen 'sund fornuft' at være forberedt på det værst tænkelige, og så håbe på, at vi aldrig kommer dertil.

 

2) Du skal beskytte dine medarbejder – det er både god moral og et lovkrav

Det er din opgave som arbejdsgiver at beskytte dine medarbejdere.

Risici forårsager som oftest kun skade, når de rent faktisk sker. Derfor er det nødvendigt at indføre foranstaltninger for at beskytte dem, der er i størst risiko for at komme til skade. At minimere risici og lave forebyggende foranstaltninger er derfor opgave nr. 1.

Men hvis ulykken er ude, bør du også vide, hvad du så skal gøre.

Planlægning af krisehåndtering og træning i krisehåndtering kan bidrage til at minimere eventuelle påvirkninger af mennesker og miljø betydeligt, hvis krisen er ude. 

New call-to-action

 

"På kinesisk består ordet 'krise' af to tegn. Det ene repræsenterer fare, og det andet repræsenterer muligheder."

- John F. Kennedy, den 35. præsident i USA

 

3) Tab af produktion og omdømme kan påvirke din virksomheds overlevelse markant

Enhver hændelse kan direkte eller indirekte påvirke din organisations produktionsevne, økonomi og omdømme.

Eksempler: 

  • Manglende adgang til vigtige oplysninger vil bremse processer, der er afhængige af disse oplysninger.
  • En afbrydelse af en fysisk produktionslinje vil standse produktionen af varer.
  • En (større) hændelse kan forårsage massiv medieopmærksomhed - og muligvis tab af omdømme, hvis den ikke håndteres 'korrekt'.

Disse ting kan have økonomiske og menneskelige konsekvenser, og det kan tage lang tid at komme sig over. Får du ikke taget hånd om en hændelse/krise med det samme, kan det få fatale konsekvenser for din arbejdsplads. 

krisehåndtering og beredskabsplan

 

4) En plan giver dig ro i sindet

Med en konkret, funktionel og forståelig plan på plads får både du og alle dine kollegaer mere ro i sindet. Det giver tryghed at vide, at organisationen vil arbejde effektivt på at reducere indvirkningen af en hændelse eller en krise, og at der vil blive truffet foranstaltninger, der sikrer forretningskontinuitet hele vejen igennem.

Se hvordan du får styr på kriseplanen med vores værktøj 'Crisis Manager' >


Forfatter The editorial Team

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...