Risikostyring i arbejdsmiljøet

Risikostyring i arbejdsmiljøet

Published 26 januar, 2023

2 minute read

Risikostyring kan dække flere områder; der findes mange former for risici, som din virksomhed potentielt kan blive udsat for. Det er både interne og eksterne risici. I dette indlæg beskæftiger vi os primært med de risici, der findes internt på arbejdspladsen; de risici I har god mulighed for at identificere og minimere.

Vi kigger på

  • Hvad risikostyring er
  • Risikovurderinger
  • Forebyggelse og nedbringelse af risici

Hent vores guide om risikovurdering (for begyndere) gratis her >

 

Hvad er risikostyring?

Formålet med risikostyring er at identificere og kontrollere de mulige risici og hændelser, som kan påvirke din arbejdsplads og dens medarbejdere.

I dette indlæg holder vi blikket rettet mod de risici, der har med arbejdsmiljøet at gøre. Dvs. risici som kan påvirke sundheden, sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen. Der findes også en lang række eksterne risici og usikkerheder, som fx samfundsøkonomien, cyberangreb o.l., som kun delvist kan styres fra virksomheden selv.

New call-to-action

 

Risikovurdering af arbejdsmiljøet

Alle virksomheder der har ansatte skal ifølge loven identificere, beskrive, vurdere, prioritere og evaluere sundheds- og sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen, herunder fysiske, mentale, kemiske, biologiske osv. Her er der tale om ’interne’ risici, altså udelukkende forhold på arbejdspladsen.

Som arbejdsgiver er du ansvarlig for medarbejdernes sundhed og sikkerhed ifm. arbejdets udførsel. Derfor er det også arbejdsgiverens opgave at nedbringe risici og farer på arbejdspladsen, så medarbejderne kan udføre arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

En risikovurdering er en evaluering af risikoen ved farer på arbejdspladsen. Den bruges som et middel til at beskytte medarbejdere, gæster, udstyr, miljø osv. Eksempler på farer kan være kemikalier, støv, ergonomi, fald eller fysiske skader, psykosociale faktorer osv.

Læs meget mere om, hvordan du udfører en risikovurdering her >

 

Forebyggelse og nedbringelse af risici

Risikovurderingen giver dig et grundlag for at forebygge og nedbringe risici på arbejdspladsen. I risikovurderingen har du identificeret alle de ting, der kan være en fare eller en risiko for medarbejderne, og nu kan du begynde at ’styre’ de farer og risici.

Risikovurderingen er altså ikke bare en enkeltstående opgave, du kan udføre en gang og så er den ged barberet. Nej, risikovurderingen er et led i din generelle risikostyring. Ud fra den kan du finde løsninger, lave en handlingsplan, der skal nedbringe farer og risici og forebygge, at de bliver til hændelser og ulykker.

Fjern, minimér og forebyg risici

Ud fra en analyse af de risici, du har identificeret, kan du gå i gang med at implementere forebyggende foranstaltninger.

Når de handlinger bestemmes, bør du stræbe efter at fjerne risikoen helt.

Er det ikke muligt, er den næstbedste løsning at nedbringe risikoen så meget, du kan. Kan du fx ikke undgå, at medarbejderne skal udføre tunge løft, så sørg for at instruere dem ordentligt i god løfteteknik. På den måde minimerer du risikoen og forebygger skader.

Forebyggelseshierarkiet

 

Risikostyring på den lange bane

Risikostyringen er en kontinuerlig opgave i virksomheden. Når du har lavet en risikovurdering og udført nogle forebyggende handlinger, skal du sørge for at planlægge løbende evaluering. Det er nødvendigt at revurdere risici for at finde ud af, om tiltag virker og foretage nye risikovurderinger på baggrund af nye omstændigheder.

New call-to-action

 

Brug et system til risikostyring og -vurderinger

Med et digitalt system kan I samle alle jeres risikovurderinger ét sted. Her kan de gemmes, tilgås og kopieres, så I slipper for at lede efter dem og oprette dem på ny hver gang.

Med vores modul til risikovurderinger og risikostyring får du en struktureret metode til at håndtere arbejdet. Så kan I standardisere processerne, lave forebyggende foranstaltninger og få et hurtigt overblik over risikorelateret compliance.

Se mere om systemet til risikostyring her >

New call-to-action


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...