Arbejdsmiljøloven | EcoOnline

Arbejdsmiljøloven

FI_feat_image_dictionary

I arbejdsmiljøloven finder du de lovmæssige rammer, som skal sikre et godt arbejdsmiljø, trygge og retfærdige ansættelsesforhold, et inkluderende arbejdsliv og samarbejde mellem medarbejdere og arbejdsgivere.

Et af målene er at forhindre, at nogen bliver syge eller skadede som følge af deres arbejde. Loven gælder for alle, der arbejder, uanset alder eller beskæftigelse. Det er arbejdsgiver, der er ansvarlig for overholdelse af alle bestemmelser i loven.

 

Særlige krav til kemiske og biologiske sundhedsfarer

Ud over standarden om at sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø hele tiden skal udvikles og forbedres i overensstemmelse med udviklingen i samfundet, er der særlige krav, som gælder, hvis der er kemiske eller biologiske stoffer på arbejdspladsen.

Ved håndtering af kemikalier eller biologisk materiale skal arbejdsgiver sørge for, at arbejdsmiljøet arrangeres på en måde, så medarbejderne er beskyttede mod ulykker, sundhedsskade og særligt ubehag. Kemikalier og biologiske materialer skal fremstilles, pakkes, anvendes og opbevares på en måde, så medarbejderne ikke udsættes for sundhedsfarer.

Hvis de anvendte produkter kan udgøre sundhedsfarer, bør de ikke bruges, hvis de kan erstattes af andre (substitution).

Loven kræver også, at man som virksomhed fører et kartotek eller en database over farlige kemikalier og biologisk materiale, man bruger. Databasen skal blandt andet oplyse om fysiske, kemiske og sundhedsmæssige risici, forebyggende værnemidler og førstehjælp.

 

Særlige krav til producenter og importører af kemikalier og biologiske materialer

Enhver, der producerer eller importerer kemikalier eller biologisk materiale, skal oplyse om kemikaliets eller materialets sammensætning og egenskaber. Sådanne oplysninger står typisk i et sikkerhedsdatablad.

Vi gør opmærksom på, at dette er redigeret tekst. For nøjagtige juridiske tekster anbefaler vi, at du læser det på www.retsinformation.dk eller på Arbejdstilsynets hjemmeside.