Kandidatlisten | EcoOnline

Kandidatlisten

FI_feat_image_dictionary

Kandidatlisten - EUs liste over kemikalier, som anses for at være særligt farlige

 

Kandidatlisten | EcoOnline

Kemikalier på kandidatlisten kaldes SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det, som disse stoffer har til fælles, er en langsigtet negativ indflydelse på menneskers sundhed, eller på miljøet.

Stoffer på denne liste er kandidater til yderligere regulering i henhold til REACH. Der medfølger informationspligt ved salg eller anvendelse af et stof på kandidatlisten. Med andre ord er denne liste et godt værktøj til at sikre din virksomheds fremtid. Hvis der er stoffer på denne liste, der indgår i produktionen eller salget af dine varer, bør du overveje udskiftning så hurtigt som muligt!

 

Farlige kemikalier i produkter er et stigende problem. At identificere hvilke kemikalier der skal registreres er en løbende proces. Nye stoffer registreres gradvist ca. to gange om året. Bare i perioden 2018-2020 forventes det, at 107 nye stoffer vil blive evalueret. Der er med andre ord ingen tvivl om, at kandidatlisten kommer til at indeholde flere og flere kemikalier.

 

De nationale REACH-myndigheder (Miljøstyrelsen) og / eller Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) kan udarbejde forslag til stoffer, der bør optages på kandidatlisten. Offentlige høringer af forslag til identifikation af stoffer som SVHC offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er ECHA, som efter en vurdering i Medlemsstatsudvalget (MSC) godkender optagelse af stoffer på kandidatlisten.

 

Kandidatliste – Er det dit ansvar at informere?

Fremstiller, importerer eller sælger din virksomhed produkter? I så fald kan du være forpligtet til at informere kunder og forbrugere, hvis disse produkter indeholder særligt farlige stoffer – dvs. kemiske stoffer, der findes på kandidatlisten.

 

Leverandørens pligt til at oplyse sine professionelle kunder gælder, hvis indholdet af kemiske stoffer overstiger mere end 0,1 vægtprocent af produktet. Forbrugere har også ret til at anmode om oplysninger om sådanne produkter. Som leverandør har du 45 dage til at levere disse oplysninger. Eksempler på produkter, hvor informationskravene kan gælde, er tøj, hjemmeelektronik, værktøj, computere og legetøj.

Se en komplet liste over hvilke stoffer der er anført på kandidatlisten her.

 

Hvis du importerer varer fra et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at det er meget vanskeligere at indhente oplysninger fra leverandøren, end hvis produkterne importeres fra et EU-land.

Stoffer på kandidatlisten, der produceres i store mængder og er i omfattende og omfattende brug, kan blive underlagt godkendelseskrav. Læs mere om godkendelseslisten her.