25 steg till en säkrare arbetsplats

25 steg till en säkrare arbetsplats

Published 2 december, 2021

1 minute read

Finns det dolda faror på din arbetsplats? 

Det är uppenbart att det kan förekomma säkerhet- och hälsorisker på arbetsplatser som hanterar maskiner och annan industriutrustning eller det där är många manuella moment, tunga lyft och höga höjder.

På en arbetsplats där de flesta sitter på en stol, vid en dator i en kontorsbyggnad kanske kan verka fri från arbetsmiljörisker. Det kan dock finnas fler risker än du tror på ditt kontor.
Här samlar vi 25 steg för att minska risken för skada hos kontorspersonal. 

Fall - tips på hur du undviker fall och snubbel

Snubbla och falla, det är så de flesta kontorsskadorna uppstår. Oftast kan dessa minska markant genom att öka medvetenheten bland de anställda.

 1. Ha ordning och reda.
 2. Undvik att stå på stolar, speciellt stolar med hjul för att nå saker som sitter högt.
 3. Håll korridorerna fria från hinder.
 4. .Mattor och andra halkskydd kan hjälpa till att minska antalet fall
 5. Se till att stapla säkert för att undvika att någon blir träffad av t ex en kaffekopp.
 6. Stäng lådor och skåp, ha inte dessa på glänt.

Ergonomiska skador - tips på hur du undviker kroppskador

Genom att sitta på en kontorstol i flera timmar, medför det påfrestningar och andra skador på kroppen. Det handlar om hållning och repetitiv rörelse. Ergonomiska faror kan vara svåra att upptäcka. 

 1. Förse personalen med justerbar utrustning (bord, stol och annan utrustning).
 2. Visa personalen hur de själva kan ställa in och använda utrustningen.
 3. Håll fötterna på golvet.
 4. Rätt placering av datorskärm och mus
 5. Tillåt pauser: visa personalen övningar om hur de enkelt kan ta en paus vid sitt skrivbord för att utföra enkla övningar för att minska spänningar i musklerna.  

Visionsproblem - tips på att undvika ögonproblem  

 1. Dimma lamporna och använd arbetslampor.
 2. Korrekt placerade bildskärmar.
 3. Minimera skärmens bländning.
 4. Använd rätt glasögon.
 5. Öka teckenstorleken på datorn.
 6. Ta regelbundna pauser för att vila ögonen.

Brandsäkerhet - tips på att öka säkerheten

 1. Underhåll kablarna så de är i gott skick.
 2. Undvik levande ljus.
 3. Blockera aldrig vattensprinklers.
 4. Blockera inte utrymningsvägar eller öppna branddörrar.

Administrativa kontroller

 1. Genomför skyddsronder.
 2. Övervaka tecken på överbelastningsskador.
 3. Prata med medarbetarna om deras oro.
 4. Upprätta rapporteringssystem för anställda.

Gör ditt systematiska arbetsmiljöarbetet enklare 

EcoOnline HMS-verktyg är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som ger dig stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skapa en säkrare arbetsplats med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder, riskbedömningar samt rapportering av tillbud och arbetsolyckor. Mer om arbetsmiljöfrågor kan du läsa om här

Skräddarsy dina egna checklistor eller använd de som EcoOnlines erfarna arbetsmiljöexperter har tagit fram.
Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Checklista: Detta ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad kan vara mycket långa och förvirrande att läsa. Som arbetsgivare eller ansvarig för kemikalier på din...

| Arbetsmiljö
Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Det finns många allergiframkallande ämnen och grupper av ämnen. Ett exempel på en ämnesgrupp du behöver hålla koll på...

| Arbetsmiljö
ESG-rapportering

Fler krav när det gäller innehåll i årsredovisningarna, inte minst när det gäller hållbarhet är nu på ingång. I den här...