Ytterligare faroklasser för kemiska produkter har införts

Ytterligare faroklasser för kemiska produkter har införts

Published 31 maj, 2023

1 minute read

Den 20 april 2023 infördes fyra nya faroklasser inom kemikalielagstiftningen som berör klassificering, märkning och förpackningar, CLP-förordningen. 

EU har som mål att farliga ämnen endast ska användas när det är absolut nödvändigt och det finns en långsiktig plan att snabbare få bort de allra skadligaste kemikalierna.  Substitution, dvs att fasa ut farliga och skadliga kemikalier är ett sätt och att arbeta med kemiska riskbedömningar är ett annat.

Att införa dessa fyra nya faroklasser är ett steg i EU:s kemikaliestrategi för en hållbar miljö och hälsa. De fyra nya faroklasserna är:

•    Hormonstörande egenskaper för människors hälsa.
•    Hormonstörande egenskaper för miljön.
•    Ämnen och blandningar som är långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande.
•    Ämnen och blandningar som är långlivade, mobila och toxiska eller mycket långlivade och mycket mobila.

SE _Blogg-Nya-Faroklasser_1_Image

Varför införs nya faroklasser?

Det är för att konsumenter och företag ska få ökade möjligheter att göra val baserat på mer information om olika produkter och dessa produkters ingående ämnen. 

En del i EU:s kemikaliestrategi handlar specifikt om hormonstörande och persistenta ämnen, vilket dessa fyra nya faroklasser tillhör. Dessa nya klasser ska läggas till i CLP-förordningen (läs mer om CLP här >>)

Ett exempel på persistenta ämnen är PFAS. En grupp av ämnen som inte finns naturligt i miljön är PFAS-ämnen som har framställts av människan och är mycket svårnedbrytbara. Det finns undergrupper inom PFAS, som t ex PFOS, PFOA och PFNA som också är klassificerade som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

Hur ser de nya piktogrammen ut?

De varningssymboler som är kopplade till kemiska ämnen eller blandningar är en viktig informationskälla för att hantera dem rätt. Läs mer om farosymboler och faropiktogram här >>

I nuläget finns det inga symboler (piktogram) för dessa fyra nya faroklasser som EU har klassat men det kommer sannolikt att tas fram globalt, i och med att piktogrammen som finns idag är framtagna internationellt av FN genom GHS, Globally Harmonized System of Classfication and Labelling of Chemicals. Här får vi avvakta och se hur olika organisationer samverkar.

När ska kemikalierna klassificeras och märkas med de nya faroklasserna?


Från och med 1 maj 2025 ska nya ämnen som sätts på marknaden klassificeras och märkas enligt de nya faroklasserna och nya blandningar från 1 maj 2026. Här kan du läsa om övergångsperioderna.

Läs gärna mer om Sveriges mål: Giftfri Miljö

Uppdatera dig om lagstiftningen | On demand webbinarium >>

SE webbanner Kemikaliehantering

 


Författare Emma Holmberg

Emma har lång erfarenhet av att arbeta med kemikalielagstiftning inom olika verksamheter. Hon är produktspecialist och utbildar i våra digitala kemikaliehanteringssystem.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....