Faremærkning og farepiktogrammer - få det fulde overblik her

Faremærkning og farepiktogrammer - få det fulde overblik her

Published 6 april, 2021

3 minute read

Der findes ni farepiktogrammer, som viser, hvilke risici et kemikalie udsætter dig for.

I dette indlæg kan du læse om reglerne for faremærkning. Du får også et overblik over de ni gældende farepiktogrammer, og hvad de hver især betyder.

Farepiktogrammerne er et supplement til H- og P-sætningerne, der mere uddybende viser, hvad du skal være opmærksom på ved forskellige stoffer og kemikalier.

Værd at vide:

Reglerne for faremærkning er baseret på CLP-forordningen, der siden 2008 har været rettesnor for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Alle sikkerhedsdatablade og farepiktogrammer skal opdateres i overensstemmelse med de kemikaliebestemmelser, der fremgår af CLP.

Kort video om CLP: 

 

 

Reglerne for faremærkning

CLP-reglerne for faremærkning vedrører alle virksomheder, der fremstiller, importerer, distribuerer eller bruger farlige kemikalier. Alle kemikalier skal, udover fare- og sikkerhedsfraser (H- og P-sætninger), også være tydeligt mærkede med faresymboler. Reglerne for faremærkning er en del af din virksomheds generelle kemikaliestyring.

Hent vores CLP-plakat: Få lynhurtigt overblik over de 9 farepiktogrammer

 

De tidligere orangefarvede symboler, som du sikkert har set før, er i dag erstattet med piktogrammer, som er hvide med en rød ramme. Der er også kommet flere symboler til, som du skal være opmærksom på. I alt findes 9.

Mærkerne skal være på dansk (mærkerne skal være på det pågældende lands officielle sprog) og skal klart informere om risiciene ved at anvende og opbevare det specifikke kemikalie.

Her er de gældende farepiktogrammer: 

Faremærker

Nogle kemikalier/stoffer er farligere end andre, og den specifikke fare fremgår af farepiktogrammerne . F.eks. er ”Sundhedsfare” og ”Miljøfare” mindre alvorlige/farlige end ”Akut giftig” og ”Kronisk sundhedsfare”.

Pst! Kender du dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer? Hent guiden lige her >

 


 

Forstå de 9 farepiktogrammer

Der findes ni farepiktogrammer, som du kan støde på i dit arbejde med kemi. Nedenfor får du et overblik over de ni symboler samt en gennemgang af, hvad hvert farepiktogram betyder.

 

Gas under tryk

GHS04_bottle

Betydning:

 • Indeholder gas under tryk
 • Kan eksplodere ved opvarmning
 • Indeholder nedkølet gas
 • Kan forårsage kuldeskader

 

 

Miljøfare

GHS09_aq-pollut

Betydning:

 • Giftig eller meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

 

 

Akut giftig / toksicitet

GHS06_skull

Betydning:

 • Livsfarlig ved indtagelse
 • Livsfarlig ved hudkontakt
 • Livsfarlig ved indånding
 • Giftig ved indtagelse
 • Giftig ved hudkontakt
 • Giftig ved indånding

 

 

Sundhedsfare

GHS07_exclam-1

Betydning:

 • Kan forårsage irritation af luftvejene
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion
 • Forårsager alvorlig øjenirritation
 • Forårsager hudirritation
 • Farlig ved indtagelse
 • Farlig ved hudkontakt
 • Farlig ved indånding
 • Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære

 

 

Brandfarlig

GHS02_flamme

Betydning:

 • Brandfarlig eller yderst brandfarlig gas
 • Brandfarlig eller yderst brandfarlig aerosol
 • Brandfarlig eller meget brandfarlig væske og damp
 • Brandfarligt fast stof

 

 

Brandnærende

GHS03_rondflam

Betydning:

 • Er brandnærende, dvs. kan forårsage eller forstærke brand
 • Kan være stærkt brandnærende og forårsage brand eller eksplosion

 

 

Eksplosiv

GHS01_explos

Betydning:

 • Ustabilt eksplosiv
 • Fare for masseeksplosion
 • Alvorlig fare for udslyngning af fragmenter
 • Fare for brand og for masseeksplosion ved brand

 

 

Kronisk sundhedsfare

GHS08_silhouete

Betydning:

 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
 • Kan forårsage organskader
 • Kan skade eller er mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
 • Kan fremkalde eller er mistænkt for at fremkalde kræft
 • Kan forårsage eller er mistænkt for at forårsage genetiske defekter
 • Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

 

 

Ætsende

GHS05_acid_red

Betydning:

 • Kan ætse metaller
 • Kan forårsage svære forbrændinger af huden og øjenskader

 

På linket herunder kan du downloade en plakat med de 9 farepiktogrammer, som du kan hænge op relevante steder på din arbejdsplads. 

CLP og farepiktogrammer

 

 

5 råd til dig, der fremstiller, sælger, distribuerer eller importerer kemikalier:

 1. Findes dine produkter i butikkerne med de gamle faresymboler? Så skal du sørge for, at disse får de nye piktogrammer eller trækkes tilbage fra markedet

 2. Du bør gennemgå dine sikkerhedsdatablade og undersøge, om oplysningerne overholder de nye klassificeringskrav.

 3. Få sat de nye farepiktogrammer på alle dine produkter hurtigst muligt.

 4. Sørg for at dine kunder får det opdaterede sikkerhedsdatablad – hvis du ikke er omhyggelig med dette, kan det få store konsekvenser i resten af ​​værdikæden.

 5. Et produkts faremærkning skal være synligt for brugere, der handler på internettet. Læs hvordan vores løsning 'Reseller' kan hjælpe dig med dette >

 

4 råd til dig, der håndterer kemikalier på arbejdspladsen:

 1. Uddan alle dine medarbejdere i, hvad de nye farepiktogrammer betyder, så de ved, hvordan de skal håndtere forskellige kemikalier.

 2. Undersøg om du har emballage, du selv fylder op og sørg for, at den er udstyret med den korrekte faremærkning.

 3. Opdatér dine risikovurderinger og find ud af, om den nye klassificering påvirker din risiko.

  Læs også: Din komplette guide til kemisk risikovurdering >

 4. Kræv af dine leverandører, at deres produkter mærkes med CLP-mærkerne.

I blogindlægget "Håndtering af kemikalier" kan du læse mere om de generelle regler, du skal kende til, hvis din virksomhed håndterer kemi.

 

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...