Fremtidssikr din virksomhed ved at sammenflette EHS og ESG

Fremtidssikr din virksomhed ved at sammenflette EHS og ESG

Published 31 marts, 2022

4 minute read

Efterhånden som bæredygtighed fylder mere i vores forretningsstrategier, står miljø-, sundheds- og sikkerhedsteams (EHS-teams) tilbage med endnu en rapporteringsfaktor. Den gode nyhed er, at denne ekstra dimension ikke behøver at betyde ekstra arbejde.

I denne artikel guider vi dig gennem de forskellige områder af ESG rapportering (miljømæssig, social og ledelsesmæssig) og de mange ligheder mellem EHS og ESG.

Hvis du har en proaktiv tilgang til EHS, vil du sandsynligvis finde flere ESG-relaterede emner, som du allerede kan krydse af på listen.

Se hvordan du kan samle alle ESG- og EHS-indsatser under ét tag >


Skal du med på 'bølgen'?

Med over 500 formelle og uformelle standarder og rammer for bæredygtighedsrapportering på markedet risikerer vi at gå glip af pointen og ende i et "rapporteringsanarki".

For nylig har EU' skabt overskrifter med sin standardklassificering af økonomiske aktiviteter, der bidrager til miljømålsætninger.

Men for en miljø- og sundhedsfaglig ekspert har standarder for overholdelse og rapportering været en del af det daglige arbejde i årtier. Deres erfaring med den praktiske anvendelse af best practice vil være et værdifuldt sæt af færdigheder, som virksomhederne kan bruge, når de skal manøvrere i et utal af standarder.

Efter Covid ser vi et skifte i EHS- og ESG-landskabet i retning af forvaltning af mennesker og sociale spørgsmål. Denne tendens bakkes kraftigt op af det, som den britiske institution for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (IOSH) kalder "den anden bølge af bæredygtighed".

Alle virksomheder har nu mulighed for at etablere en stærkere forbindelse mellem deres eksisterende EHS-indsats og det stigende fokus på ESG-rapportering.


EHS som en konkurrencefordel

Finansmarkedernes behov for bæredygtighedsoplysninger efterlader mange virksomheder med skjulte fordele. Blot ved at kommunikere virksomhedens fokus på medarbejdernes sundhed, sikkerhed og velvære kan det automatisk gavne bundlinjen.

Der ligger med andre ord et enormt potentiale for at skabe en konkurrencefordel ud fra allerede etablerede rapporteringstraditioner i EHS-afdelingen.

En af de afgørende drivkræfter for at definere nyttige bæredygtighedsoplysninger er, at de skal være målbare. Og det er positivt fra et EHS-perspektiv. Alle rapporteringsaktiviteter fra en virksomheds EHS-afdeling kan nemlig måles. Som f.eks. rapportering om hændelser, nærved-ulykker, miljø- og kemikalieproblemer.

Og den gode nyhed er, at digitale værktøjer, der sandsynligvis allerede er på plads eller er undervejs, vil give de data, du har brug for, til at vise den gode praksis, der måske er blevet anvendt og forbedret i årevis.


EHS og ESG er sammenvævede

I det følgende afsnit vil vi definere hver af ESG-dimensionerne og gennem nogle eksempler vise, hvordan EHS-fagfolk kan rapportere de mest målbare målinger inden for ESG. Nogle af dem kan endda være emner, som du har fulgt, rapporteret og overvåget i årevis.

En anden vigtig ting at huske på er, at du ikke behøver at spore, overvåge og rapportere om alle målepunkter i ESG-rammen. Før du bliver overvældet af mængden af ønskede oplysninger, skal du tage et skridt tilbage og afgøre, hvilke målinger og indikatorer der er mest relevante og afgørende for din organisation.

ESG


E - Miljømæssige forhold

Miljøfaktorer vedrører ressourceforbrug, forurening, klimaændringer, energiforbrug, affaldshåndtering og andre miljømæssige udfordringer og muligheder. For mange EHS-fagfolk har indsamling af miljøoplysninger været rutinemæssigt udført i årevis.

En vigtig del af miljørapporteringen er emissionsdata. Miljødimensionen er opdelt i tre forskellige områder, der dækker alle direkte virksomhedsejede og kontrollerede ressourcer og indirekte emissioner fra værdikæder i op- og nedstrømsleddet.

Eksempler på miljøemner, der hænger sammen med EHS:

Emissioner af drivhusgasser (GHG): Drivhusgasemissioner: Drivhusgasemissioner er niveauet af kuldioxid, kulmonoxid, svovldioxid og andre gasformige biprodukter fra en virksomheds industrielle processer.

Klimarisiko: Klimaændringer har ført til ekstreme vejrforhold og andre forstyrrelser i økosystemet, hvilket har forårsaget skader på virksomhedens aktiver, afbrydelser og mangel på råvarer. Ud over håndtering af fysiske klimarisici er der også en såkaldt "overgangsrisiko".

Denne henviser til ændringer i rammebetingelserne på grund af strengere klimabestemmelser, teknologiske ændringer og ændringer i markedspræferencer. På grund af de konsekvenser, som klimaændringerne kan have for virksomhedernes bundlinje, er rapportering af klimarisici afgørende for banker, forsikringsselskaber, investorer og regeringer.

Andre miljøfaktorer: Dette dækker forskellige emner, der er relevante, når man fokuserer på at forbedre en virksomheds miljøpræstationer, f.eks. ressourceeffektivitet, affaldshåndtering, cirkulær økonomi, vand og marine ressourcer og biodiversitet.


S - Sociale forhold

Den sociale søjle fokuserer på virksomhedens indvirkning på dens medarbejdere, kunder og lokalsamfundet. Den måler, hvordan en virksomhed håndterer spørgsmål som sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, uddannelse af medarbejdere, moderne slaveri, påvirkning af lokalsamfundet og endda data og privatlivets fred.

Når du evaluerer den "sociale" komponent for virksomhedens ESG-score, skal du medtage faktorer som f.eks. medarbejdersikkerhedspolitikker, risikostyring, medarbejderengagement og uddannelse.

Eksempler på sociale emner, der korrelerer med EHS:

Kompetenceudvikling: Alle virksomheder skal rekruttere og udvikle kompetente medarbejdere. I dag kommer mange EHS-løsninger med mulighed for at integrere et læringsstyringssystem (LMS), der hjælper med gode statistikker i forbindelse med kompetencegivende foranstaltninger, lederudviklingsprogrammer og uddannelse af medarbejdere.

Sundhed og sikkerhed: Inden for traditionel EHS-ledelse er rapporter og statistikker om sundheds- og sikkerhedsspørgsmål veletablerede, til dels fordi dette er mere reguleret af lovgivningen end mange andre ESG-emner. Rapportering om sundhed og sikkerhed omfatter fysiske, kemiske og biologiske farer og bør systematisk vise, hvordan virksomheden arbejder for medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel.

Privatliv og sikkerhed: Privatliv og beskyttelse af personoplysninger er grundlæggende rettigheder, og alle virksomheder bør rapportere om deres databeskyttelsespolitik. Sikkerhed er også den voksende bekymring for cyberangreb, da cyberkriminalitetens karakter hele tiden udvikler sig.

 


G - Spørgsmål vedrørende forvaltning

Styring omhandler emner, der er grundlæggende for at sikre en rimelig kontrol i en virksomhed, f.eks. bestikkelse, korruption, indkøbspraksis, ligebehandling, bestyrelsens sammensætning og uafhængighed, incitamentsstruktur og system til risikostyring samt intern kontrol.

Eksempler på styringsemner, der hænger sammen med EHS:

Risikostyring: ESG-analyser er primært risikoorienterede og lægger vægt på virksomhedernes potentiale for negativ indvirkning på mennesker og miljø. Overvågning og afbødning af risici på tværs af alle tre dimensioner er en væsentlig prioritet for enhver virksomhed, der tager ESG alvorligt.

Adfærdskodeks for leverandører: Sikring af en sund indkøbspraksis for at mindske risikoen for korruption, menneskerettigheder, arbejdsforhold og miljø - vælg leverandører ud fra relevante bæredygtighedskriterier, herunder høje miljøstandarder og -præstationer.


Data er nøglen til at træffe bæredygtige beslutninger

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er du, uanset hvor tæt dine EHS-opgaver er knyttet til de forskellige ESG-emner, 100 % afhængig af adgang til kvalitative og kvantitative data. For mange virksomheder betyder det typisk, at I skal indsamle oplysninger fra mange afdelinger på tværs af organisationen, hvilket ofte håndteres manuelt.

For at hjælpe dig med at udnytte de nødvendige data, vil et sted at starte være at investere i et digitalt værktøj og en ensartet platform.

Ved at bruge software til at indsamle, overvåge og kategorisere kan du udtrække dataene til intuitive og øjeblikkelige dashboards. Enhver dataindsigt vil hjælpe dig med at give dig et overblik over dine kombinerede ESG- og EHS-præstationer og endda gøre det lettere at identificere områder, hvor du kan foretage forbedringer og træffe bæredygtige beslutninger for din virksomheds fremtid.

ESG


Er det alt?

En software til styring af sundhed og sikkerhed kan hjælpe dig langt hen ad vejen med at forberede din ESG-rapportering. EcoOnlines kraftfulde og omfattende EHS-softwareplatform kan hjælpe dig med at skabe sikre, bæredygtige, overensstemmende og effektive arbejdspladser. Hvis du er interesseret i at få mere at vide, kan du anmode om en demo i dag.

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...