5 måder at engagere dine kollegaer i arbejdsmiljøet

5 måder at engagere dine kollegaer i arbejdsmiljøet

Published 3 december, 2019

4 minute read

Etablering af et stærkt sundheds- og sikkerhedsbevidst arbejdsmiljø er en stor udfordring for de fleste organisationer. Ikke desto mindre har adskillige virksomheder over hele verden udviklet sikkerhedskulturer, som har resulteret i, at de opnår store og i sidste ende mere effektive og produktive arbejdsenheder.

Endnu mere udfordrende er måske evnen til konsekvent at være vedholdende omkring disse sikkerhedsindsatser. Mange virksomheder kæmper med, hvordan de bedst kan holde deres ansatte sikre på lang sigt. Med så mange retningslinjer, statistikker og udtalelser derude kan det ofte være svært at finde de rigtige løsninger til et givet arbejdsmiljø, da der i de fleste tilfælde ikke er nogen løsninger, der passer til alle sikkerhedskulturer.

Hent vores korte guide om elementerne i en god sikkerhedskultur >

 

Sådan engagerer du dine kollegaer i sundhed og sikkerhed


Forskning viser, at en taktik, der fungerer i udviklingen af denne sikkerhedskultur, er aktivt medarbejderengagement. Engagerede medarbejdere er enkeltpersoner, der har en ”sikkerhed er alles ansvar”-tilgang til arbejdsmiljøspørgsmål og er fuldt investerede i både deres arbejde og virksomhedens succes. 

De gør generelt en større indsats og udviser ægte omhu for andres sikkerhed på deres arbejdsplads og gør dét ekstra, der sikrer, at tingene gøres på den rigtige måde. De tilbyder deres mening om sikkerhedsspørgsmål og giver forslag og feedback til deres kolleger, hvor det er nødvendigt.

Dette beskriver selvfølgelig ikke enhver medarbejder. Medarbejdere kan ofte miste engagementet, når de mangler påskønnelse eller deres forslag ikke bliver taget alvorligt. Det er en skadelig situation for langsigtede fremskridt og medfører ofte, at sikkerhedsmæssige bekymringer bliver mere udbredt på arbejdspladsen.

Dette rejser spørgsmålet: Hvordan kan du forbedre processen med at engagere dine kollegaer, når det gælder sundheds- og sikkerhedsspørgsmål?

Her bør følgende fem punkter være grundlæggende overvejelser for enhver organisation.

Psst! Er du ikke helt overbevist om, at det betaler sig? Så læs med her, hvor vi gennemgår, hvorfor sikkerhed på arbejdspladsen er en god investering >

 

1. Ledelsens forpligtelser


Vi taler meget om begrebet ”sikkerhedsledelse” i organisationer. Det er et udtryk, vi ofte hører, når en større arbejdsulykke finder sted. Der bliver peget fingre, og en af årsagerne til hændelsen, som ofte nævnes, er "mangel på sikkerhedsledelse".

Du kan bedst forbedre dette ved at få dine ansatte til at forpligte sig, især medarbejderne øverst i organisationen. Få ledere og managere til at vise deres engagement og forpligtigelse gennem deltagelse i sikkerhedsmøder, at være involveret i periodiske sikkerhedsgennemførelser, deltage i observationer på arbejdspladsen og sikre, at de altid sætter sundhed og sikkerhed som deres højeste prioritet.

En af forpligtelserne, som alle virksomheder med ansatte har, er APV (arbejdspladsvurdering). Læs alt du skal vide om APV'en her >

 

2. Opret sundheds- og sikkerhedsudvalg i din virksomhed


Dette er en fantastisk måde at tilskynde medarbejdernes engagement og involvering i sikkerheds-, sundheds- og velfærdsspørgsmål på din arbejdsplads. Det vil ikke blot styrke dine kollegaers involvering, sådanne udvalg vil også hjælpe med at forme en sundheds- og sikkerhedskultur på din arbejdsplads og gøre det mere relevant for personalet og deres behov. 

Udover at fremme sundheds- og sikkerhedsinddragelsen i din virksomhed, så er sundheds- og sikkerhedsudvalg, lige siden den nylige overgang af OHSAS 18001 til den nye internationale standard ISO 45001, nu blevet et grundlæggende krav inden for enhver organisation, der ønsker at arbejde for den nyeste standard.

Udvalget giver også dine kollegaer mulighed for at identificere og adressere sikkerhedsmæssige bekymringer på arbejdspladsen og give dem mulighed for at træffe beslutninger om disse spørgsmål og kommunikere løsninger til øverste ledelse. Det anbefales, at udvalgene sammensættes med så lidt indflydelse fra sundheds- og sikkerhedsudøvere som muligt.

Foruden at frembringe en følelse af ejerskab, så sikrer det også, at medarbejdernes stemmer høres, og udvalgene vil give dem mulighed for at foreslå bedre sikkerhedsinitiativer, der kommer din arbejdsplads til gode. Så som at sikre at sundheds- og sikkerhedsbudgetter bruges til mere presserende områder, der vedrører sundhed og sikkerhed.

Se de 9 elementer, der udgør en god sikkerhedskultur

 

3. Gør sikkerhed personligt


Nogle af de mere succesfulde virksomheder med hensyn til sundheds- og sikkerhedsindsatser udvikler ofte interne træningsprogrammer for sundhed og sikkerhed, der er integreret i deres sikkerhedsmæssige initiativer. 

Ud over at give medarbejderne grundlæggende sikkerhedskompetencer til at udføre deres arbejde sikkert, så pointerer programmerne også, hvordan ulykker kan påvirke medarbejderne, deres familie såvel som deres kollegaer. Du kan bedre styre farerne på din arbejdsplads, hvis du giver dine medarbejdere en følelse af, at det er nødvendigt at støtte og følge sikkerhedsreglerne i din virksomhed.

Disse programmer er ofte workshops og bør begynde kort tid efter indtræden og fortsætte op gennem medarbejdernes tid i virksomheden. Du kan indskrive medarbejderne i adfærdsobservationsprogrammer, coaching og mentoring samt involvere dem i deres egne arbejdsgrupper.

4. Beløn positiv adfærd


Det er vigtigt, at du anerkender dine medarbejdere for god og korrekt sikkerhedshåndtering. Det kan være enten formel eller uformelt, det vigtigste er blot, at du viser din påskønnelse af, at medarbejderen overstiger og går ud over sit arbejdsansvar. 

Uanset dens form, så vil den fungere som en stærk anerkendelse af medarbejderens hårde arbejde, og det vil styrke medarbejderens egne værdier og samtidig inspirere kollegaerne. Dermed opnår du en gunstig sikkerhedsadfærd blandt medarbejderne i hele din virksomhed.

God sikkerhedskultur

 

5. Før tilsyn og spor resultater


Du skal altid have systemer til at spore, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Når du først har indstillet den type initiativer eller adfærd, du ønsker at forbedre, skal du bestræbe dig på at sikre, at præstationer systematisk spores og forbedringer måles.

De vigtigste sundheds- og sikkerhedsindikatorer, såsom observationer af nærved-ulykker, adfærdsobservationer, afslutning af hændelseshandlinger eller gennemførelse af obligatorisk træning inden for sundhed og sikkerhed, bør indstilles til at overvåge stigning, reduktion samt kvaliteten af resultaterne.

Når du har implementeret ovenstående initiativer, så har retningslinjerne potentiale til at blive et positivt vendepunkt i din virksomhed ved at opbygge en stærkere samlet sikkerhedskultur og en mere engageret arbejdsstyrke. Men du skal huske, at du ikke kan tvinge disse handlinger ned over dine teams. Ledere og sikkerhedsudøvere skal altid give sådanne initiativer tid til naturligt at få fat og invitere medarbejdere til at give feedback og deres meninger om dens fremskridt.

Jo mere engagerede dine medarbejdere kan blive, jo bedre er de resultater, du kan forvente at se.

Få fingre i vores guide "Elementerne i en god sikkerhedskultur", der opridser ni konkrete elementer i sikkerhedskulturen på arbejdspladsen >

 

Effektivt HSE-arbejde med EcoOnline

Med EcoOnlines EHS-løsning engagerer du alle virksomhedens medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet:

  • Brug vores APV-skabeloner eller lav dine egne
  • Planlæg og gennemfør audits
  • Uddeleger arbejdsmiljøopgaver og følg op
  • Minimer risikoen for ulykker ved at lade medarbejdere anmelde arbejdsmiljørisici
  • Se grafiske raporter over dit arbejdsmiljø
  • Og meget mere!

New call-to-action


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...