Har virksomheten en «S-faktor»?
ESG

Har virksomheten en «S-faktor»?

Published 30 mars, 2022

2 minute read

Viktige trender for fremtidige arbeidsplasser som digital transformasjon, hybrid arbeid og økt fokus på bærekraft, arbeidernes velvære og psykisk helse, vil kreve en ekstra innsats fra små og store bedrifter i alle bransjer.  

 

«S-faktor» refererer ikke til sikkerhet, som du kanskje trodde, men til S-en i «Environmental, Social and Governance» (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold), også kalt ESG. Forbindelsen mellom HMS- og ESG-rapportering har tidligere hatt fokus på den miljømessige påvirkningen, slik som målet om null karbonutslipp. Etter koronapandemien ser vi for både HMS og ESG at fokuset er flyttet til mennesker og håndtering av sosiale problemer. Sosial-faktoren i ESG vil bli stadig viktigere på fremtidige arbeidsplasser når selskaper tar et større ansvar for å rapportere påvirkningen på medarbeidernes og entreprenørenes liv.  

15 dødsfall hver dag  
I dag er usikre arbeidsplasser en av samfunnets største utfordringer. Etter tilsynelatende å ha ignorert arbeidernes rett til sikre og trygge arbeidsplasser i årevis, opplevde USA det høyeste antallet årlige dødsulykker knyttet til jobb siden 2007. IfølgeOccupational Safety and Health Administration (OSHA) var det 5 333 arbeidere som døde på jobb i 2019 – i snitt er dette over 100 i uka eller rundt 15 dødsfall hver dag. 

 Dårlig HMS-styring påvirker ikke bare arbeiderne og virksomheten. Det er knyttet store kostnader til arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer. Nye beregninger fra European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) viser at arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer koster EU minimum 476 milliarder euro hvert år (tilsvarer 3,3 % av EUs BNP). Kostnadene for arbeidsrelatert kreft utgjør alene 119,5 milliarder euro.  

HMS system som forenkler arbeidet.

«Building Back Better» skal sikre bedre HMS 
Det globale paradigmeskiftet er i stor grad basert på nye, strategiske rammer som «EUs grønne vekststrategi» og «Build Back Better (BBB)». Selv om mange av disse tiltakene skal bidra til å forbedre samfunnene etter naturkatastrofer, skape bedre motstandsevne og jobbe systematisk med å styrke konstruksjonsmessig og menneskelig sårbarhet, er målet i stor grad å styrke arbeidernes rett til en sikker og trygg arbeidsplass. 

 BBB-lovvedtaket omfatter blant annet et forslag om å gi Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA 707 millioner dollar for gjennomføring, utvikling av standarder, gransking i varslingssaker, hjelp til samsvar med regelverk, finansiering av en statlig plan og tilsvarende aktiviteter. Det omfatter også et forslag om å gi 133 millioner dollar til Mine Safety and Health Administration. 

Digital transformasjon 
Den største utfordringen med å håndtere de ulike HMS-oppgavene er at mange selskaper jobber i «siloer», der de bruker plattformer som det er vanskelig (om ikke umulig) å koble til andre systemer og datakilder. Det fører til at mange selskaper strever med å få den fullstendige oversikten som trengs for å redusere risikoer og sørge for at medarbeidere og entreprenører er trygge på jobb.   

Ved hjelp av skybasert teknologi kan virksomheter ta i bruk avanserte løsninger som oppfyller både HMS- og ESG-standarder.   

EcoOnline arbeider aktivt med å hjelpe selskaper med å beskytte medarbeiderne og virksomheten og tilpasse seg nye forskrifter og krav i markedet.  Et av de viktigste målene er å hjelpe selskaper med å eliminere arbeidsrelaterte dødsulykker og redusere arbeidsrelatert sykdom. Hver dag hjelper EcoOnline tusenvis av kunder med å håndtere HMS-oppgaver, overholde regelverk og minimere risikoer – samtidig som virksomhetens lønnsomhet forbedres gjennom bruk av avansert teknologi. 

Med tanke på at det i dag er et større rapporteringsansvar, høyere bøter og mer kompliserte regelverk, er det heldigvis mulig å få til et konkurransedyktig fortrinn med EcoOnline ved å utarbeide en sikker og fremtidsrettet arbeidsplass med et skalerbart og skybasert HMS-system. 

 

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...