Webinarer | EcoOnline
Webinar
KUNNSKAP OM HMS, BÆREKRAFT OG KJEMIKALIER

Gratis webinarer

Få kunnskap og tips om hvordan du kan styrke arbeidsmiljøet og kjemikaliehåndteringen i din bedrift. Vi går i dybden på gjeldende lovverk og gir deg råd som du kan implementere i din virksomhet. Vi håper å inspirere til å skape en sunnere og tryggere arbeidsplass!

Kommende live webinarer 

ESG Webinar 26th June
Webinar om Bærekraft

En innføring i rammverkene CDP og CSRD og hvordan EU direktivet påvirker din bedrift

Dato: 26. juni kl 14:oo CET

Høyaktuelt webinar med våre bærekraftseksperter. Webinaret holdes på engelsk.

Se når det passer deg

On-Demand webinarer

Se våre kurs og webinarer on-demand. Gratis tilgang ved registrering.  

Kjemikaliehåndtering

Caucasian male scientist holding pen and clipboard looking through a microscope in his laboratory
Webinar Kjemikaliehåndtering

Effektiv Risikovurdering av Kjemikalier

SE ON-DEMAND

Oppdag hvordan du kan effektivisere arbeidet med risikovurdering av dine kjemikalier med dette informative webinaret. Vi gir deg grunnlaget til å forstå og etterleve kravene, og fem praktiske tips for å lykkes med din risikovurdering av kjemikalier.

Pillar-SDS-case study-man in hard hat holding ipad
WEBINAR KJEMIKALIEHÅNDTERING

Dine 6 Plikter til Dokumentasjon av Sikkerhetsdatablad

SE ON-DEMAND

Dette webinar er designet for å hjelpe deg å forstå viktigheten av korrekt dokumentasjon når det gjelder kjemikalier og sikkerhetsdatablad. Er du en arbeidsgiver eller arbeidsmiljørepresentant som jobber med farlige stoffer og kjemikalier? Ønsker du å lære mer om lovmessige plikter og tiltak for å sikre dine medarbeideres sikkerhet? Da er dette webinar absolutt for deg.

UFI Thumb
webinar kjemikaliehåndtering

Bli ekspert på UFI-koder og Poison-Center-notifikasjoner

SE ON-DEMAND

Dette webinaret tilbyr en oppdatering på kjemikalieregelverket, med fokus på UFI-koder og Poison Center-notifisering. Vår ekspert vil veilede deg gjennom unntaksordninger, notifiseringsprosesser, oppdateringskrav, og beste praksiser, etterfulgt av en Q&A-seksjon for å dekke dine individuelle spørsmål.

.

DK_ESG pillar page
ESG: FRA ANSVAR TIL AVKASTNING - EN PRAKTISK VEILEDNING

Dette webinaret fokuserer på transformasjonen av ESG (Environmental, Social, and Governance) fra en ansvarsfull praksis til en lønnsom investering. Vi skal utforske de siste trendene og endringene innen ESG-programmer og bærekraftsrapportering, og se på hvordan de 5 R'ene kan integreres i bedriftens ESG-strategi for å øke profitt og redusere kostnader. Webinaret vil også dekke strategier for å engasjere tverrfaglige team, betydningen av datavisibilitet for ESG-strategier, og en detaljert gjennomgang av rapporteringskravene. 

Double exposure of businessman working with new modern computer show social network structure and bokeh exposure
Eksponeringsregister - Dette må du vite


Se webinar om eksponeringsregister. Hvorfor er det egentlig krav til eksponeringsregister og hvorfor er det så viktig? Når er det krav til at det føres eksponeringsregister og hva skal det inneholde?

Vi forklarer deg hva du må vite om register over eksponerte arbeidstakere, og hvordan du kan skape gode oversikter over dette i Chemical Manager.

Chemist holding up beaker of green chemical in the laboratory-2
Spørsmål og svar om Kjemikaliehåndtering

Kjemikaliehåndtering er et viktig tema for organisasjoner som bruker kjemikalier i sine virksomheter. I dette webinaret går vi igjennom dine spørsmål og våre svar til temaet: kjemikaliehåndtering. Vi gir deg muligheten til å få svar på dine spørsmål og lære mer om hvordan du kan håndtere kjemikalier på en trygg og forsvarlig måte.

chemicals-e1464104340495
Internkontroll – Hva må du ha kontroll på når det gjelder kjemikalier?

I dette webinaret møter du Irene og Ragnar som vil fortelle deg om internkontroll og  hva du må ha kontroll på når det gjelder kjemikalier

1IWL6609
Slik sparte Porsgrunn Kommune en halv million kroner på å reduserte antall kjemikalier

I dette webinaret møter du HR-rådgiver Tove Sørensen fra Porsgrunn Kommune og bærekraftsansvarlig i EcoOnline, Helene Brodersen. Sammen vil de fortelle mer om hvordan Porsgrunn Kommune sparte en halv million kroner på å reduserte antall kjemikalier

Webinar EcoOnline - Sikker Handtering av kjemikalier
SDS-MESTRING: NØKKELEN TIL SIKKER KJEMIKALIEHÅNDTERING

Er du oppdatert på de siste kravene til Sikkerhetsdatablad (SDS)? Forståelsen av et SDS er ikke bare en regelverksforpliktelse, men også en kritisk kompetanse for HMS-ansvarlige. I vårt kommende webinar vil du ikke bare lære å navigere gjennom et SDS, men også hvordan du bruker informasjonen til å forbedre sikkerhetsstandarden på arbeidsplassen.

substitution bilde
SUBSTITUSJON ENKELT FORKLART

Hva er egentlig substitusjon? Hvilke krav har du og din bedrift? Hvordan best substituere kjemikalier? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i dette webinaret hvor Ragnar forteller deg det du trenger å vite om substitusjon av farlige kjemikalier.

leif
SIKKERHETSDATABLAD - DETTE MÅ DU KJENNE TIL

Sikkerhetsdatabladet er selve ryggraden i kjemikalieregelverket. Format og innhold er definert av REACH, mens farene kjemikaliet representerer er bestemt  av CLP. Lær mer om Reach, CLP og masse mer på dette webinaret!

files-1614223_1920-800x585-1
FRA PAPIR TIL DIGITALT STOFFKARTOTEK

Lagrer du sikkerhetsdatabladene dine i en perm? Bli med på webinar og lær hvordan du enkelt kan gå fra stoffkartotek på pair til et digitalt stoffkartotek! 

Platform-1200x627
STOFFKARTOTEK ENKELT FORKLART

4 av 10 virksomheter bryter reglene for kjemikaliehåndtering. Vet du hvilke krav som stilles til din bedrift?

I dette webinaret gir Ragnar deg tipsene du trenger for å få kontroll på kjemikaliene i din virksomhet. 

BBS
DETTE MÅ DU VITE OM UFI-KODER OG POISON CENTER-NOTIFISERING

Bli med på gratis webinar  og øk kunnskapen din om UFI-og PCN-koder med vår ekspert Katarina!

men warehouse chemicals
SIKKERHETSDATABLAD - REGELVERKET OPPDATERES 2023

Velkommen til vårt webinar om sikkerhetsdatablad i kjemikalieregelverket. Få tips om hvordan å orientere deg i et sikkerhetsdatablad, hva som er nytt i oppdatert REACH forordning og hva du må gjøre med de som ikke er oppdatert. Sørg for å følge EU kommisjonsforordning 2020/878 fra 1. januar 2023.

Anita Åsebø Murel-2
De mest stilte spørsmålene om kjemikaliehåndtering og våre svar del 2 I dette webinaret vil Anita og Simen svare på de mest stilte spørsmålene vi får om kjemikaliehåndtering. Du vil også få mulighet til å stille alle spørsmålene du har om kjemikaliehåndtering og få svar på disse i webinaret.
2021-01-20 09_10_24-Bilder-1
Våre tips til ditt stoffkartotek EcoOnline Chemical Manager Bli med på webinar og bli en bedre bruker av stoffkartoteket Chemical Manager. Webinaret vil ta for seg blant annet: tips og triks til god kjemikaliehåndtering, moduler i nytt brukergrensesnitt og gjennomgang av hvordan du bruker våre oppdaterte moduler
Anita Åsebø Murel-2
De mest stilte spørsmålene om kjemikaliehåndtering og våre svar

I dette webinaret vil Anita og Simen svare på de mest stilte spørsmålene vi får om kjemikaliehåndtering. Du vil også få mulighet til å stille alle spørsmålene du har om kjemikaliehåndtering og få svar på disse i webinaret.

Screenshot 2020-11-30 at 19.58.26
Risikovurdering av kjemikalier

I dette webinaret vil du lære mer om hva risiko, risikovurdering og risikohåndtering er. Inge vil også vise hvordan du kan gjøre en risikovurdering i EcoOnlines digitale stoffkartotek Chemical Manager. Webinaret avsluttes med en Q&A-del hvor du får mulighet til å stille spørsmål om risikovurdering av kjemikalier.

John_kåre-15-800x585
Bedriftscase - Erfaringer fra Unger Fabrikker

I dette webinaret får vi besøk av John-Kåre Egeland fra Unger Fabrikker som skal snakke om hvordan de jobber med kjemikaliehåndtering og HMS. Unger Fabrikker har brukt Chemical Manager i flere år og vil dele deres erfaringer om hvordan du kan jobbe enklest mulig i et digitalt stoffkartotek.

Anita Åsebø Murel-1
ALT DU MÅ VITE OM SIKKERHETSDATABLAD

Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet vi har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier. Fordi et datablad kan inneholde flere hundre sider med informasjon kan det være vanskelig å vite hvordan du skal forholde deg til informasjonen. Se webinaret nå og Anita gir deg svar på alt du må vite om sikkerhetsdatablad!

HMS

HMS strategi - webinar
OPTIMALISER DIN HMS-STRATEGI: NØKKELPROSESSER OG PRAKTISKE TILNÆRMINGER

Velkommen til vårt engasjerende webinar hvor vi dykker inn i de essensielle aspektene ved effektiv HMS-forvaltning. I dette webinaret, ledet av Karine, en ekspert på arbeidsmiljø og sikkerhet, vil du oppdage hvordan du kan optimalisere din HMS-strategi og gjennomføre nøkkelprosesser som ikke bare oppfyller regelverkskrav, men også fremmer en kultur av sikkerhet og velvære på arbeidsplassen.

team of successful business people having a meeting in executive sunlit office
5 nøkkelstrategier for effektiv avvikshåndtering i HMS

I enhver organisasjon kan det oppstå avvik, enten det er brudd på prosedyrer, uhell, nestenulykker eller faktiske ulykker. Disse avvikene kan påvirke arbeidsplassen, de ansatte, våre kunder, og virksomhetens økonomi og omdømme. Derfor er det viktig å ha effektive strategier for å håndtere disse avvikene.

I dette webinaret skal vi sammen se på hvordan vi kan implementere effektive avvikshåndteringssystemer, og hvorfor dette vil bidra til en sikrere og mer robust arbeidsplass.

Warehouse worker with box and manager controlling products
ROLLER I HMS-ARBEIDET

Vi inviterer deg til å delta i vårt kommende webinar om "Roller i HMS-arbeidet". Dette er en unik mulighet til å forstå og lære mer om de ulike rollene i HMS-arbeidet, som inkluderer arbeidsgivers plikter, arbeidsmiljøutvalget (AMU), og verneombud.

Karine Einang fix-51-croppedi
Psykososialt arbeidsmiljø - 5 grep

Velkommen til vårt webinar om det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi vil se på regelverk, temaet og 5 grep for å skape en bedre arbeidsmiljøkultur. La oss bidra til å redde liv og øke psykisk helse.

ISO-45K-1
5 TIPS OM ISO 45001 OG HVORDAN DEN BØR IMPLEMENTERES

I dette webinaret skal vi sammen se på hvordan vi kan implementere ISO 45001, og hvorfor dette vil gjøre oss til en mer robust arbeidsplass.

Med 5 enkle tips til dette arbeidet, vil det gi din virksomhet et solid utgangspunkt.  Når vi vet at standarden gir et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelatert sykdom og skade?

Ecoonline_Platform_Hero
ECOONLINE PLATTFORM: NØKKELEN TIL EFFEKTIV HMS PÅ ARBEIDSPLASSEN

Å jobbe systematisk med HMS og internkontroll på arbeidsplassen har aldri vært lettere. EcoOnlines digitale systemer for helse, miljø og sikkerhet gjør det enkelt for deg å engasjere deg og medvirke til et godt og trygt arbeidsmiljø.

I vår platform har vi samlet alle våre produkter under samme tak slik at alt du trenger er lett tilgjengelig. I dette webinaret  viser vi deg hvordan alt dette henger sammen i plattformen, og hvordan vi planlegger for fremtiden.

Anita Åsebø Murel-2
Rapportering i EcoOnline EHS

I dette webinaret vil senior produktspesialist Anita og produktspesialist Andre forklare  hva som er viktig å tenke på når du skal skape oversikter over det som er rapportert inn i HMS systemet, både når det gjelder avvik og hendelser, gjennomføring av tiltak, risikovurderinger og revisjoner. 

joakim
DE VIKTIGSTE KRAVENE I HMS REGELVERKET - OG EN SMART LØSNING

Det kan være vanskelig å få en oversikt over alle kravene som stilles i HMS regelverket og samtidig finne et system som løser kravene. Derfor har vi laget et webinar om de viktigste kravene i HMS regelverket – og en smart løsning.

Safety Innovation-1
LATEST TRENDS IN HEALTH & SAFETY TRAINING

Dette webinaret tar for seg noen av de nyeste trendene i HMS-opplæringskrav, utførelse av behovsanalyse for HMS-opplæring i organisasjoner og noen av de nyere teknologiene som brukes i helse-og sikkerhetsopplæring.

IMG_0248 (1)
SYSTEMATISK KARTLEGGING AV RISIKO I VIRKSOMHETEN

En viktig del av det systematiske HMS arbeidet er å få oversikt over risiko på arbeidsplassen. I dette webinaret ser vi på hvordan en systematisk kan kartlegge risiko og effektivt iverksette en handlingsplan for å redusere risiko.

Anita Åsebø Murel-2
REVISJON AV INTERNKONTROLLEN

Vi viser deg hvordan EcoOnline's HMS-system kan hjelpe deg med å få oversikt og hvordan du enkelt kan sette opp en plan for å gjøre en systematisk gjennomgang av HMS arbeidet for å sikre at det fungerer i praksis.

HMS audits - sikkerhetsrunder
HMS AUDITS: Effektive Sikkerhetsrunder og Arbeidsmiljøtiltak

Bli med oss på et dyptgående og praktisk webinar hvor Karine, en erfaren spesialist innen arbeidsmiljø og sikkerhet, vil guide deg gjennom de viktigste aspektene ved å utføre sikkerhetsrunder og implementere effektive arbeidsmiljøtiltak i din organisasjon.

The Future of Work
FREMTIDENS ARBEIDSLIV ER NÅ - ER DU FORBEREDT?

I dette webinaret vil du lære av en av de mest fremtredende ekspertene innen endring og bærekraft i arbeidslivet

dreamstime_xl_134429943
Avvik og ulykker – Innrapportering som skaper forbedring

Martin gir deg et innblikk i det viktigste lovverket, eksempler på ulykker og hvor galt det faktisk kan gå. Han vil også gi tips til hvordan de ansatte kan bli involvert i å skape en forbedringskultur, hvordan du kan skape forbedring over tid og hvordan dette enkelt kan bli innrapportert og fremstilt via Dashboard.

Panel_view
SLIK SKAPER DU EN BÆREKRAFTIG ARBEIDSPLASS

I dette webinaret får du praktiske råd til hvordan du kan gå fra ord til handling, og implementere en bærekraftstrategi som faktisk fungerer! 

food
Avvikshåndtering for å forhindre ulykker i næringsmiddel-industrien

Dette webinaret er relevant for bedrifter i næringsmiddelindustrien. Webinaret handler om avvikshåndtering i industrien og hvordan god avvikshåndtering vil føre til redusert antall ulykker.

Joakim Magnussen
HMS REVISJONER

Mange bedrifter er pålagt eller har pålagt seg selv å gjennomføre forskjellige typer revisjoner som vernerunder, sjekklister, internrevisjoner for ISO etc. I dette webinaret forteller vår HMS ekspert Joakim om de forskjellige revisjonene. Han vil også vise et eksempel på revisjon med tilrettelagte maler, planlegging og enkle muligheter for endring i EcoOnline Safety Manger.

Bærekraft

ESG and Sustainability - Webinar-1
wEBINAR ESG og bærekraft

Hvordan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn

SE ON-DEMAND

Se denne innsiktsfulle sesjonen med en av Europas ledende eksperter på ESG og bærekraft, David Picton og Helene Melby Brodersen. De vil snakke om de store trendene innen ESG og bærekraft og knytte det til fordelene og mulighetene de kan gi for små, mellomstore og større virksomheter.

Webinaret er på engelsk.

ESG webinar
webinar ESG og bærekraft

ESG: Fra ansvar til avkastning - en praktisk veiledning

SE ON-DEMAND

Dette webinaret fokuserer på transformasjonen av ESG (Environmental, Social, and Governance) fra en ansvarsfull praksis til en lønnsom investering. Vi skal utforske de siste trendene og endringene innen ESG-programmer og bærekraftsrapportering, og se på hvordan de 5 R'ene kan integreres i bedriftens ESG-strategi for å øke profitt og redusere kostnader. 

E-læring / Digital Opplæring

e-learning-5020950_1920
DIGITAL OPPLÆRING – HVORDAN SPARE TID OG RESSURSER MED LEARNING MANAGER

I dette webinaret vil du lære mer om hva  e-læring er, hvordan virksomheter har adoptert e-læring i pandemitiden, hva som er fordelene med et e-læringssystem sammenlignet med tradisjonell opplæring, og demonstrasjon av EcoOnlines e-læringssystem, Learning Manager 

Learning Manager_illustration_2-1
FORDELER MED DIGITAL LÆRING OG VÅR NYE LÆRINGSPLATTFORM LEARNING MANAGER

I dette webinaret vil våre flinke webinar-foredragsholdere snakke om fordelene med digital læring og viktigheten av å dele kunnskap for å skape tryggere arbeidsplasser. Du vil også få en oversikt over vår nylig lanserte læringsplattform - Learning Manager.

Krisehåndtering

_W__3528 (1) (1)
DETTE BØR DU VITE OM KRISEHÅNDTERING

I dette webinaret møter du Susanna Halonen-Manner (VP Ground Operations, Norse Atlantic Airways) og Harald Axelsen (Sales Director, Crisis Management EcoOnline). De vil fortelle deg om hvilke krav som stilles til krisehåndtering samt gi nyttige tips til hvordan du bør jobbe med krisehåndtering i din bedrift.

Crisis management dreamstime_xl_139965580_web optimised
HVORFOR HA EN DIGITAL BEREDSKAPSPLAN? OG HVORDAN ECOONLINE CRISIS MANAGEMENT HJELPER DEG

I dette webinaret dikuterer vi hvorfor du bør ha en digital beredskapsplan og hvordan denne hjelper deg å holde deg motstandsdyktig mot uønskede hendelser. I tilleg vil vi vise hvordan EcoOnline Crisis Management hjelper deg med å oppnå dette. 

Crisis management webinar
CRISIS MANAGEMENT: WHAT, WHY, AND HOW TO

Welcome to our webinar on crisis management. In this webinar, we will explore why crisis management is crucial, why organizations should have a plan in place, who should be involved in crisis management, and how Crisis Manager can help.