EcoOnline utarbeidelse av sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad og merking

SDS skal være på nasjonalt språk, av god kvalitet og utarbeidet av person med spesifikk kompetanse.

SDS Authoring Mockup-Safety-manager-Macbook-1

Oversikt over utarbeidelse av Sikkerhetsdatablad

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Sikkerhetsdatablader (SDS) er et primært middel for å kommunisere informasjon om kjemikalier. De beskriver de unike farene ved kjemikaliene samt gir informasjon om hvordan kjemikaliet skal håndteres, oppbevares, transporteres og hva nødtiltakene er i tilfelle en ulykke eller nødsituasjon.

Regelverket for SDS kan variere litt over hele verden, men generelt, når du er leverandør av et kjemikalie som er farlig eller inneholder farlige stoffer til yrkesmessigbruk, er du forpliktet til sørge for at mottaker av kjemikaliet får et SDS som er i samsvar med lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter. Dette gjelder uansett om du er fremstiller, importør, etterfølgende bruker eller distributør hvilket betyr at du enten må sørge for at SDS du har oppfyller alle krav og er av tilstrekkelig kvalitet i det landet du setter kjemikalie på markedet, eller du må få en kvalifisert person til å utarbeide et for deg.

Hvilke tjenester tilbyr vi?


UTARBEIDELSE
 
Sikkerhetsdatablad (SDS) i henhold til gjeldene regelverk utarbeides basert på leverandør SDS og/eller formulering og annen tilgjengelig dokumentasjon.

OVERSETTELSE

Oversettelse av utarbeidet SDS til andre språk.  Vi sørger for at nasjonale regelverk er ivaretatt i landet det bestilles SDS for. 

REVISJON

Oppdatering av SDS tidligere utarbeidet av EcoOnline. SDS skal oppdateres kontinuerlig når det er endring i klassifisering, yrkeshygieniske grenseverdier, begrensning/forbud tilknyttet stoffer, formuleringer eller informasjon som påvirker risikoforhold oppgitt i SDS. Utover dette anbefaler norske myndigheter å oppdatere SDS hvert annet år.

KVALITETSJEKK AV LEVERANDØR SDS


Det er viktig å ha rutiner for å sikre at SDS har tilfredsstillende kvalitet, og at de oppfyller kravene gitt i regelverket. Det skal komme frem av virksomhetens rutiner hvem som har ansvaret for å kontrollere dette. Om virksomheten ikke innehar denne kompetansen selv, kan vi gjøre det for deg.

En standardkontroll inkluderer:

  • Gjennomgang av inngående stoffer angitt i avsnitt 3, inkludert sjekk av klassifisering i henhold til CLP Vedlegg VI og grenseverdiene angitt i avsnitt 8.
  • Gjennomgang av klassifisering av kjemikaliet, samt merkeelementer angitt i avsnitt 2.
  • Gjennomgang av SDS for å se at resterende informasjon underbygger eller er i henhold til klassifiseringen angitt i avsnitt 2.
  • Kunde får en oversikt over våre funn, eller vi sender tilbakemelding direkte til SDS leverandør mot en tilleggskostnad.

MERKING OG EMBALLERING

Vi kan:
  • Lage en mal for fareetikett som oppfyller kravene gitt i CLP (EU 1272/2008).
  • Sjekke samsvar med deres etikett mot SDS, samt lovkrav
  • Gi Rådgivning knyttet til merking og emballering av kjemikalier.

 

NEW-SDS-Authoring-Hero-Mockups_900x650_2021
Database for sikkerhetsdatablad

Søk blant flere hundre tusen sikkerhetsdatablad

AA---Quote-Valvoline-150x100

“Uten EcoOnline hadde vi måttet ansette en ekstra person til å håndtere alle våre sikkerhetsdatablader!"

- Juliana Hestad, Product Manager, Valvoline Oil AS 

Kontakt oss for å utforske SDS utarbeidelse


Hvis du ønsker å snakke med noen i forhold til SDS utarbeidelse, kontakt teamet vårt i dag.

 
Send forespørsel
Untitled design (6)-Aug-03-2022-12-12-23-48-PM-2

Irene Solvang Sortland

Director of Training & Consultancy

EcoOnline Norge

Se våre siste artikler