Utsatt frist til 20. mai 2022 for mengderapportering 2021

Utsatt frist til 20. mai 2022 for mengderapportering 2021

Published 14 februar, 2022

1 minute read

Utsatt frist for mengderapportering 2021 for stoffer og stoffblandinger.

 

Stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfarlig, i henhold til artikkel 3 i CLP-forordningen, og som importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kilo eller mer per år skal registreres i Produktregisteret for å gi myndighetene en oversikt over hvilke fareklassifiserte stoffer og stoffblandinger som finnes på det norske markedet. Deklareringspliktige kjemikalier skal være deklarert til Miljødirektoratet senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge.

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

Plikten til å deklarere kjemikalier til Produktregisteret er nedfelt i deklareringsforskriften, og det er også registreringsplikt for biocider, mikrobiologiske produkter og utgangsstoffer for eksplosiver. Dette er en nasjonal forskrift som gjelder i tillegg til de felles europeiske kjemikalieregelverkene CLP og REACH. Deretter skal registranten rapportere faktiske mengder som er produsert, importert og eksportert foregående år senest 15. mars hvert år. Deklareringen gjøres elektronisk via «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret» i Altinn.

Produktregisteret holder i disse dager på å rulle ut en ny løsning for kjemikaliedeklarering. Den nye løsningen er forventet å komme innen 31.03.2022. Det er ikke mulig å gjennomføre rapportering i det gamle systemet og dette innebærer at den vanlige fristen på 15. mars utsettes til 20. mai 2022.

Spørsmål om dette temaet? EcoOnline har rådgivere som kan hjelpe deg med spørsmål om, og gjennomføring av, deklarasjon i Produktregisteret.

 

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem

 

Forfatter Katarina Dyreskog

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
Tom Goodmanson vår nye Direktør

Til den første av mange...

| Arbeidsmiljø
HMS for byggebransjen

En viktig del av arbeidsmiljøarbeidet innen byggsektoren handler om å utarbeide en skriftlig plan for sikkerhet, helse...

| Arbeidsmiljø
EUs nye krav til merking av hormonforstyrrende og helse- og miljøfarlige kjemikalier

EU har foreslått å øke kravene til merking av kjemikalier som inneholder hormonforstyrrende eller andre helse- og...