Miljøpolicy | EcoOnline
ECOONLINES MILJØPOLICY

Miljøpolitikk - vi er miljøsertifiserte

Low angle view of tall trees against the sky

Vi er miljøsertifiserte

Vi er et programvareselskap som utvikler og selger nettbasert programvare, konsulenttjenester og opplæring i kjemikaliehåndtering/HMS. Våre produkter hjelper produsenter, forhandlere og sluttbrukere av kjemikalier til aktivt å fremme arbeidet med helse, sikkerhet og miljø på arbeidsplassen, samt å overholde gjeldende lovgivning om kjemikaliehåndtering og arbeidsmiljø.

Våre produkter er hovedsakelig basert på kunnskap og er dermed immaterielle og påvirker ikke miljøet. Ressursene som kreves for å produsere produktene våre kan imidlertid ha en miljøpåvirkning. Av denne grunn følger vi nøye med og følger nye funn, samt gjeldende lovgivning og krav til vår virksomhet. Vi stiller også høye krav til aktivt miljøarbeid fra våre leverandører og prøver å minimere miljøpåvirkningen på møter og under opplæring.

EcoOnlines virksomhet må alltid foregå på en slik måte at de ansattes helse blir beskyttet, at miljøet er beskyttet og at energi og naturressurser spares. Arbeidet rundt disse områdene må være preget av kontinuerlig forbedring.

protect the environment concept - earth with a tree isolated over a white background

Hva betyr miljøsertifisering?

Miljøsertifisering betyr at vi i EcoOnline tar ansvar for miljøet og jobber aktivt for å minimere vår egen miljøpåvirkning. Med våre tjenester og produkter hjelper vi også kundene våre med å jobbe effektivt med miljøspørsmål knyttet til kjemikaliehåndtering. Miljøledelsessystemet er et verktøy for å få kontroll og orden i miljøarbeidet og for effektivt å redusere virksomhetens miljøpåvirkning. Vi har et miljøledelsessystem i samsvar med kravene i norsk lov for å bidra til å synliggjøre de viktigste miljøaspektene av vår virksomhet og stadig forbedre oss.

  • Ved kjøp velger vi først og fremst miljødeklarerte og etiske produkter.
  • Vi har systemer og rutiner for resirkulering og følger opp mengdene over tid.
  • Vi krever at rengjøringsleverandørene bruker miljøvennlige rengjøringsmidler. Vi jobber for å minimere strømforbruket.
  • Vi velger primært e-post som kommunikasjon og jobber aktivt med å erstatte brev, avtaler, tilbud og DM i papirform med digitale alternativer.
  • Vi holder møtene våre, både med kunder og internt, primært online, noe som minimerer behovet for miljøbelastende reiser. For lengre reiser bruker vi primært tog.
  • Vi sørger for at våre ansatte er tilstrekkelig opplært til å kunne anvende denne policyen i sitt daglige arbeid.
  • Vi hjelper kundene våre kontinuerlig med å forbedre kjemikaliehåndteringen for økt sikkerhet og bedre miljø.

Les mer om miljøsertifisering i henhold til miljøfyrtån.