REACH: EUs kjemikalieregelverk | EcoOnline

REACH: EUs kjemikalieregelverk

REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

 

Hvorfor trenger vi REACH?

I dag finnes det over 100 000 kjemiske stoffer på det europeiske markedet. Det er kun et fåtall av disse vi kjenner risikoen til. Målet med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet, samt å styrke bedriftenes konkurranseevne og nyskapning.

Hva betyr REACH for din virksomhet?

Produsenter, importører, distributører og brukere av kjemiske stoffer eller blandinger, berøres alle av REACH. Det samme gjør også virksomheter som produserer, importerer eller distribuerer produkter. Hvilke forpliktelser du har varierer, derfor er det viktig at du vet hvilken rolle/roller din virksomhet har ovenfor REACH.

Dine roller og forpliktelser i henhold til REACH

Alle virksomheter som bruker eller leverer kjemikalier omfattes av REACH. For at du skal vite hvilke forpliktelser du skal forholde deg til, må du vite hvilken rolle du har. Merk at din virksomhet kan ha flere ulike roller. For eksempel kan en og samme virksomhet være både fremstiller og bruker av kjemikalier.

Rollene i henhold til REACH defineres noe annerledes enn hva vi er vant med i den norske terminologien. I tillegg finnes det definerte roller som ved første øyekast ikke er enkle å forstå, som for eksempel begrepet etterfølgende bruker (nedstrømsbruker).

Informasjon i leverandørkjeden – du kan ha forpliktelser

Leverandører skal informere sine kunder dersom de leverer produkter som inneholder farlige kjemikalier. Denne informasjonen skal bestå av opplysninger om risiko og hvilke forhåndsregler man må ta. Dette skjer blant annet gjennom et sikkerhetsdatablad med tilhørende eksponeringsscenarioer.

Sikkerhetsdatabladet skal alltid være oppdatert. Oppdateringene kan innebære informasjon om risiko og farer, eller nye krav til selve utformingen av dokumentet.

Fremstiller, importerer eller selger du et produkt?

REACH forordningen definerer et produkt til å være et stoff som under produksjon får en særskilt form, overflate eller design.

For å vurdere om noe defineres som et produkt må man derfor se på om det er formen som bestemmer funksjonen. Objekter, som har fått en form som for eksempel en kopp eller en plaststol, er derfor definert som et produkt. Farge, rengjøringsmiddel og kosmetikk er derimot ikke produkter ifølge REACH. De er kjemiske blandinger.

 

Kontakt Oss!

Vi kan regelverk og har digitale løsninger som kan hjelpe deg i gang. 

Book En Demo
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline