Sådan drager din virksomhed fordel af at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed

Sådan drager din virksomhed fordel af at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed

Published 9 december, 2019

6 minute read

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at dårlige eller ikke eksisterende praksisser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed koster virksomheder mange penge. Men vidste du, at undersøgelser viser, at for hver krone du investerer i arbejdsmiljø og sikkerhed, så får du et afkast på 2,2 kroner?

Undersøgelsen blev indledt af International Social Security Association (ISSA) og omfattede 337 interviewede virksomheder, der repræsenterede 19 lande.

Opretter du et sikkert og farefrit miljø, bidrager du ikke kun til bedre mental og fysisk trivsel og højere produktivitet blandt dine medarbejdere; med højere sikkerheds- og sundhedsstandarder sikrer du også, at din virksomhed bliver mere konkurrencedygtig og bæredygtig.

Se 5-minutters demovideo af vores EHS-software til sundhed og sikkerhed

 

Arbejdsrettigheder er menneskerettigheder


Vidste du, at et sikkert arbejdsmiljø betragtes som en menneskerettighed? At give anstændige arbejdsvilkår hører også til et af de 17 bæredygtige udviklingsmål (SDG). Som senior manager betyder det, at du har et enormt ansvar, der går ud over de daglige arbejdsopgaver, hvor budgetter og bundlinjer ofte får mest opmærksomhed.

Dette er ikke en historie, der sigter mod at prædike eller "lære dig en lektion", men der er ingen tvivl om, at dårlig arbejdspladssikkerhed og sundhed koster penge. Ved at læse denne artikel ønsker vi at skabe nogle refleksioner og forhåbentlig give dig et nyt perspektiv på, hvordan din virksomhed kan omdanne de overvældende og tidskrævende arbejdsmiljøopgaver til overskud.

Vi er overbevist om, godt understøttet af et stort antal rapporter og forskning, at du ved at investere i god styring af arbejdsmiljø og sikkerhed forbedrer både indsats og rentabilitet.

 

Et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed er godt for forretningen


Med indsigt i at identificere omkostningerne er vi overbeviste om, at det vil være lettere for dig og dit ledelsesteam at øge opmærksomheden på omfanget af problemet. Vores mål er at hjælpe dig med at opsætte prioriteringer og at bidrage til en mere effektiv fordeling af ressourcer til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Den seneste rapport fra Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdet (EU-OSHA) ”Værdien af OSH og de samfundsmæssige omkostninger ved arbejdsrelaterede skader og sygdomme” gør det tydeligt, hvorfor du skal gå op i arbejdsmiljø og sikkerhed.

Du kan læse alle 116 sider, eller du kan læse vores vigtigste take-aways fra rapporten.

Rapporten præsenterer tal fra 2016:

 • Cirka 2,4 millioner ikke-dødsulykker, der kræver mindst 4 dages fravær fra arbejde

 • Der blev rapporteret 3.182 dødsulykker i EU's medlemsstater

 • 7,9 % af arbejdsstyrken led af arbejdsmiljøproblemer, hvoraf 36 % resulterede i fravær fra arbejde i mindst 4 dage

 • 3,3 % af det europæiske BNP bruges til at håndtere arbejdsrelaterede skader og sygdomme

 • Samfundsomkostninger ved arbejdsrelaterede skader og sygdomme løber op i 476 milliarder Euro

New call-to-action

 

Typiske årsager til omkostningerne


Arbejdsskader, sygdomme og dødsfald har de højeste økonomiske omkostninger for arbejdsgivere, mens den øverste ledelse har det endelige ansvar. Da nogle omkostninger, såsom tab af kvalificeret personale og fravær, er indlysende, så er der negative effekter, hvor omkostningerne ikke er så lette at estimere.

For eksempel tilstedeværelse, hvor medarbejderne går på arbejde trods sygdom, hvilket øger sandsynligheden for fejl.

Flere eksempler på direkte, indirekte og immaterielle omkostninger ved arbejdsskader, sygdomme og dødsfald er:

 • Omkostninger til sundhedspleje
 • Tab af produktivitet og output
 • Omkostninger til arbejdsgiverjustering
 • Overarbejde blandt andre medarbejdere
 • Ansættelse af vikarer
 • Rekruttering og uddannelse af erstatningsmedarbejdere
 • Forsikringspræmier
 • Produktionsforstyrrelser
 • Administrationsomkostninger

 


Drag fordel af arbejdsmiljø- og sundhedsstyring


Som identificeret ovenfor er det klart, hvordan et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en vigtig bidragyder til arbejdsproduktiviteten og fremmer økonomisk vækst. Investering i arbejdsmiljø og sikkerhed øger din virksomheds konkurrenceevne og produktivitet ved at reducere omkostningerne som følge af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede, sundhedsmæssige problemer og ved at øge dine medarbejderes motivation.

En stærk strategi initieret og vedtaget af den øverste ledelse fører til adskillige fordele, såsom:

Når den øverste ledelse implementerer en stærk strategi, opnår du fordele, såsom:

 • Forbedret produktivitet gennem mindre sygefravær
 • Reducering af omkostninger til sundhedsydelser
 • Holder dine medarbejdere i beskæftigelse
 • Stimulering af mere effektive arbejdsmetoder og teknologier
 • Reduktion af antallet af mennesker, der skal skære ned på timerne for at pleje et familiemedlem


Vær proaktiv og imødekom de nye risici, der viser sig


Europæiske arbejdspladser udvikler sig konstant under påvirkning af ændringer i økonomiske og sociale forhold. Traditionelt set er muskelskelet-lidelser (MSD'er) det mest almindelige arbejdsrelaterede problem i Europa.

Næsten 24 % af arbejdstagerne i EU-25 rapporterer, at de lider af rygsmerter og 22 % klager over muskelsmerter.

Også farlige stoffer er et stort arbejdsmiljøproblem på mange arbejdspladser i Europa. Da næsten ingen sektor er helt fri for farlige stoffer, bruges de mere, end de fleste mennesker er klar over:

 • Næsten 40 % af virksomhederne rapporterer, at der er kemiske eller biologiske stoffer i form af væsker, dampe eller støv til stede
 • 18 % af arbejderne rapporterer at blive udsat for kemikalier


I 2014 blev der gennemført en europæisk undersøgelse af virksomheder om nye og fremspirende risici (ESENER-2). I alt blev 49.320 virksomheder - på tværs af alle aktivitetssektorer og beskæftigede mindst fem personer - undersøgt i 36 lande. Undersøgelsen afspejler den fortsatte vækst i servicesektoren og introducerer nye risikofaktorer, som at skulle håndtere vanskelige kunder, elever eller patienter (58 %).

Det, vi finder mest interessant i denne undersøgelse, er, at psykosociale risikofaktorer opfattes som mere udfordrende end andre. Næsten én ud af fem af virksomhederne, der håndterer vanskelige kunder, rapporter, at de oplever tidspres. 

Er du ajour med disse risici?

 

Sikkerhed på arbejdet er din skjulte mulighed


Arbejdsmiljø og sikkerhed får mere og mere fokus, da lovgivningsmæssige krav, miljøhensyn og produktionsstandarder som ISO-certificering alle får større betydning. Introduktion af FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG) betyder et voksende behov for at styre sundheds- og miljøansvar proaktivt på arbejdspladsen.

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan være nøglen til bæredygtig udvikling, og investeringer deri er en vigtig konkurrencemæssig fordel for både offentlige og private virksomheder.

Læs vores guide til ISO 45001-certificering her >

I vores kontakt med hundreder af kunder hver dag ser vi, at vi praktiserer sundhed og sikkerhed på en ny måde. Fra en traditionel hierarkisk tankegang, hvor vi ofte har opereret med flere systemer på en manuel og besværlig måde, så drager HSE-styring i dag tydeligt fordel af innovative og digitale løsninger.

Ny teknologi har gjort det muligt for os at udvikle løsninger, der er 100 % skræddersyede til hver virksomheds unikke behov. Introduktion af EcoOnline Platformen har været banebrydende for, hvordan vores kunder kan planlægge, handle og evaluere i samarbejde med medarbejderne. Ved hjælp af et centraliseret og tilpasset system kan sikkerhedsstyring udføres proaktiv, og beslutninger kan baseres på information i realtid.

 

New call-to-action


En undersøgelse af 1,8 mio. ansatte i 230 organisationer i 49 brancher og i 73 lande gør det klart, at medarbejderengagement er meget relateret til centrale organisatoriske resultater i ethvert økonomisk klima.

Selv i vanskelige økonomiske tider kan medarbejderengagement gøre en afgørende konkurrencemæssig forskel for organisationer.

Ovenstående undersøgelse viser, at jo mere du involverer dine medarbejdere i sikkerhedsarbejdet, jo flere fordele er der at hente.

De adspurgte i undersøgelsen beretter om 70 % færre hændelser og et 40 % mindre fravær relateret til arbejdsulykker. De beretter også, at både produktiviteten og rentabiliteten er steget med omkring 20 %.

Læs også indlægget "Sikkerhed på arbejdspladsen: Derfor betaler det sig" >

 

Hvis ikke det økonomiske incitament overbeviser dig, så bør overholdelse af regler gøre det


Arbejdsmiljø og sikkerhed reguleres af en af de mest omfattende og komplekse lovgivninger, som virksomhederne skal overholde. Da risikoen på arbejdet ændrer sig med nye teknologier og nye arbejdsmiljøer, er lovgivningen i konstant ændring. Er du ajour med denne?

Vi forstår, at det kan være vanskeligt og let at lave genveje for at undgå besværet, der ofte er forbundet med styring af HSE-opgaver. Men ansvaret påhviler dig som manager at sikre, at du overholder loven. Det betyder ikke noget, om du administrerer en lille, lokal virksomhed eller en stor international virksomhed - hvis der opstår en ulykke, er det dit ansvar.

Risiciene varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads, fra traditionel høj risiko forbundet med brug af maskiner eller arbejde i højder, til nye og fremspirende risici såsom stress, mobning og chikane (psykosociale risici).

Uanset om der er få eller mange risici på din arbejdsplads, så kan fraværet af HSE-styring have alvorlige konsekvenser for dig og din virksomhed. Både for dit omdømme, økonomien og vigtigst af alt, dine kollegaers helbred. Tør du tage chancen og ikke tage det fulde ansvar?

 

Sådan forbedrer du HSE på en omkostningseffektiv måde


EcoOnline har de værktøjer, der giver dig kontrol og hjælper dig med at styre HSE-opgaverne effektivt og i henhold til loven. Med EcoOnline Platformen er det lettere at opbygge en stærk intern sikkerhedskultur. Hver opgave, fra rapportering og undersøgelse af hændelser, risikovurderinger og sikkerhedsrevisioner, er bygget med det formål at være brugerdefinerbar og intuitiv.

En af de vigtigste drivere for at blive mere omkostningseffektiv er at minimere risikoen. I EcoOnline Platformen får du adgang til kritiske sikkerhedsoplysninger med det samme, som hjælper dig med at få et overblik over de risici, dine medarbejdere udsættes for. Dette gør det muligt for dig at reducere disse risici og dermed spare din tid brugt på dokumentation og omkostninger forbundet med sygeorlov og produktionsstop.

Det gør det lettere at få et fuldt overblik over alle de opgaver, dine forskellige medarbejdere er ansvarlige for samt en status på dem. Og hvis du har brug for hjælp, så er vores supportteam klar til at hjælpe dig gratis.

Stop med at bruge økonomi som en undskyldning for ikke at investere i det mest omfattende og skræddersyede HSE-system på markedet og skabe et sikkert arbejdsmiljø for dine kolleger. Det er let at få kontrol, når du har de rigtige værktøjer.

Nu kan du få et konkret eksempel på, hvordan du kan drage fordel af at investere i et HSE-værktøj.

 

Et eksempel på en virksomhed, der har investeret i at forbedre HSE

Edelfarm Salten Aqua

Edelfarm - Salten Aqua producerer og sælger laks af høj kvalitet fra dens lokaliteter i Skjerstadfjorden. Med kun 10 ansatte er de en lille virksomhed, men ejer andele i andre virksomheder så som Salten Smolt og Salten Aqua.

Som i alle andre akvakulturvirksomheder skal Edelfarm overholde strenge regler med hensyn til miljøcertifikater og certificeringer. Derfor havde de høje krav, da de skulle vælge et sundheds-, sikkerheds- og miljøledelsesværktøj.

Efter at have testet flere udbydere af HSE-tjenester, var de ikke tilfredse med brugergrænsefladen, som de syntes, var vanskelig at navigere i. Det var, indtil de opdagede EcoOnline, som de fandt let at bruge og på samme tid imødekom alle deres behov.

For Edelfarm var det også vigtigt at vælge en udbyder med en lang historie og en velkendt ekspertise inden for sikkerhedsstyring. Og også for at være i stand til at samle alle HSE-opgaver ét sted i stedet for at have mange forskellige systemer og papirer rundt omkring.

 

Sådan gør du HSE-arbejdet nemt og effektivt

Med EcoOnline EHS får du en softwareløsning, der kan gøre din virksomheds HSE-arbejde overskueligt og effektivt. Samtidig engagerer du alle virksomhedens medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet. Med HSE-softwaren kan du bl.a.:

 • Bruge vores APV-skabeloner eller lave dine egne
 • Planlægge og gennemføre audits
 • Uddelegere og følge op på arbejdsmiljøopgaver
 • Minimere risikoen for ulykker ved at lade medarbejdere anmelde arbejdsmiljørisici
 • Se grafiske rapporter over dit arbejdsmiljø

Læs mere om EcoOnline EHS her >

New call-to-action


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...