Goldman Sachs investerer i EcoOnline

Goldman Sachs investerer i EcoOnline

Published 26 februar, 2020

3 minute read

EcoOnline sikrer ny kapital fra Goldman Sachs Merchant Banking Division og Summa Equity for å realisere internasjonale ambisjoner.

 

Sikrer vekst i internasjonale markeder

Summa Equity og Goldman Sachs signerte 18. februar 2020 en avtale som sikrer ny kapital fra Summa Equity Fund II og Goldman Sachs Merchant Banking Division. Summa Equity Fund II og Goldman Sachs Merchant Banking Division har begge skaffet seg en eierandel på 33 % i EcoOnline fra selgende aksjonærer som inkluderer Summa Equity Fund I og Viking Venture. Både Summa Equity Fund I og Viking Venture vil forbli aksjonærer i selskapet.

– Vi er glade for å fortsette samarbeidet og fortsatt dra nytte av kompetansen til Summa Equity, samtidig som Goldman Sachs kommer inn som ny nøkkelaksjonær som vil gi ytterligere støtte til vår vedvarende vekst i eksisterende- og nye internasjonale markeder, sier administrerende direktør Göran Lindö i EcoOnline.

– I vår neste vekstfase er vi glade for å få på plass ett nytt, sterkt, ansvarlig og ambisiøst team på eiersiden og ny kapital som vil hjelpe oss med å bygge videre på vår visjon og gjøre det mulig å realisere ambisjonen om å være en europeisk leder innen styring av kjemikaliesikkerhet og HMS-arbeid, legger Göran Lindö til.

Avkastning og bærekraft

EcoOnline er en ledende leverandør av programvare for helse, miljø og sikkerhets (HMS) som fokuserer på å redusere den negative innvirkningen kjemikaler kan ha på mennesker og miljøet, slik at kundene enkelt kan overholde kompleks lovgivning. EcoOnlines tjenester og løsninger er i tråd med FNs bærekrafts mål #3 om god helse, #8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og #12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Christian Melby, Partner i Summa Equity og styremedlem i EcoOnline sier følgende:

– Vi er stolte av det vi har oppnådd hos EcoOnline gjennom vårt 2,5 års eierskap. Vi har konsentrert oss om å fremtidssikre selskapet ved å styrke organisasjonen, investere i forskning og utvikling og vi har gjennomført flere verdiskapende oppkjøp for å hjelpe EcoOnline med å ekspandere sin HMS-service og tilstedeværelse i Europa. Vi er veldig glade for Summa Equity fortsetter som majoritetseier. EcoOnlines mål og verdiskapingspotensial viser at avkastning og bærekraft kan gå hånd i hånd, noe som er en sentral del av vår investeringsstrategi.

– Etter å ha støttet EcoOnline siden 2014, er vi nå glade for å få med Goldman Sachs og Summa Equity Fund II som investorer. Selskapet er nå klar til å bli ledende i Europa på HMS-programvare, sier Erik Hagen, administrerende direktør og partner i Viking Venture.

Pioner for tryggere og mer bærekraftige arbeidsplasser

For de fleste er Goldman Sachs mest kjent som en global forretningsbank, verdipapir- og investeringsforvaltningsfirma.  I løpet av de neste 10 årene, vil Goldman Sachs målrette $ 750 milliarder i finansiering, investering og rådgivningsvirksomhet til ni områder som fokuserer på klimaomstilling og inkluderende vekst.

– EcoOnline er en pioner innen programvare for en trygg arbeidsplass, og selskapet er usedvanlig godt posisjonert til å dra nytte av- og drive trenden mot tryggere og mer bærekraftige arbeidsplasser. Vi ser frem til å arbeide med selskapet og de andre aksjonærene de neste årene, både for å støtte selskapets organiske og oppkjøpsbaserte vekst, sier Michael Bruun, partner i Goldman Sachs Merchant Banking Division.

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

 

Göran Lindö, Administrerende direktør i EcoOnline: +47 45 20 06 60, goran.lindo@ecoonline.com

Christian Melby, Partner i Summa Equity: +47 95 81 32 77, christian.melby@summaequity.com

Joseph Stein, Medierelasjoner, Goldman Sachs: +44 207 774 4080

 

Fakta om selskapene

Om EcoOnline

EcoOnline er en ledende leverandør av innovativ programvareteknologi for økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt HMS-arbeid. Selskapet ble grunnlagt i Norge i 2000 og har i dag 6.000 kunder og over 230 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Irland. EcoOnline opplever rask vekst og økt etterspørsel etter sine tjenester i alle markeder. www.ecoonline.com

Om Summa Equity

Summa Equity er et tematisk investeringsselskap som fokuserer på nordiske små og mellomstore bedrifter og forvalter mer enn 1,4 milliarder Euro. Summa Equity ble grunnlagt i 2016 og investerer i selskaper som er positivt drevet av megatrender innen områdene ressursknapphet, demografiske endringer og teknologiintensive virksomheter. Summa Equity er blant de første oppkjøpsfondene som benytter FNs bærekraftsmål i sin investeringsstrategi. www.summaequity.com

Om Viking Venture

Viking Venture er en nordisk programvare investor, som forvalter 2,6 milliarder norske kroner. Viking Venture ble grunnlagt i 2001 og er en aktiv minoritets investor i vekst fasen til programvareselskaper i Norden. www.vikingventure.com

Om Goldman Sachs Merchan Banking Division

The Goldman Sachs Group, Inc. ble grunnlagt i 1869 og er en ledende global investeringsbank, verdipapir- og investeringsforvaltningsfirma. Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) er det primære senteret for firmaets langsiktige og viktigste investeringsaktivitet. MBD er en av de ledende private kapitalinvestorene i verden med investeringer på tvers av Private Equity, infrastruktur, privat gjeld, vekstkapital og eiendom. Mer informasjon om Goldman Sachs fins på nettstedet: www.goldmansachs.com


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| EcoOnline
EcoOnline lanserer programvare for rapportering av bærekraft

London, Storbritannia, 5 mars 2024: EcoOnline, et ledende globalt SaaS-teknologiselskap, dedikert til å tilby...

| EcoOnline
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| EcoOnline
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...