Nytt EU-rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Nytt EU-rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Published 19 august, 2021

2 minute read

I over 20 år har EU definert de viktigste prioriteringene og tiltakene for å forbedre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Nå moderniserer EU sitt HMS-rammeverk for å tilpasse seg de raske endringene i økonomi, demografi og arbeidsmønstre. 

Covid-19-pandemien har vist hvor avgjørende det er at HMS på arbeidsplassen blir ivaretatt.  Samtidig har teknologi, digitalisering og det grønne skiftet ført til nye muligheter. Med de nye retningslinjene til et nytt HMS-regelverk er målet å mobilisere alle medlemsland i EU og EØS til å slutte opp om et felles sett med regelverk og rettigheter for arbeidstakere og næringslivet. 

Den nye strategien bygger på tre viktige prioriteringer:

1) Forutse og håndtere endring i sammenheng med en grønn, digital og demografisk omstilling

2) Å få alle medlemsstatene til å oppfylle en "visjon null" tilnærming og forplikte seg til å eliminere arbeidsrelaterte dødsfall og redusere arbeidsrelatert sykdom innen 2030

3) Å øke beredskapen til å håndtere nåværende og fremtidige kriser 

Objectives-1

EU varsler at for å tilpasse seg det nye rammeverket må alle bedrifter, store og små, offentlige og private, iverksette umiddelbare tiltak.  

Covid-19 har ført til mer fokus på helse og sikkerhet
Pandemien kan ha fungert som en katalysator for endringer i arbeidslivet. Blant annet ser vi konsekvensene av at opptil 59 prosent av den norske arbeidsstyrken jobbet hjemmefra under pandemien. Ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), øker risiko for psykososiale -og ergonomisk plager, samt arbeidsrelatert stress. 

I tråd med at mange virksomheter tilpasser seg den "nye normalen", er trenden at stadig flere ønsker å bygge et mer bærekraftig og robust samfunn. I løpet av de siste årene har det blitt innført flere initiativer som skal bidra til en ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi. Med et budsjett på 1,8 billioner for 2021 – 2027, skal "NextGenereationEU" generere betydelige investeringer som bidrar til vekst, innovasjon. Målet er å skape nye og fleksible arbeidsplasser med søkelys på de ansattes sikkerhet, fysiske og mentale helse. 

Tidligere i år publiserte EU-kommisjonen en rapport som beskriver hvordan virksomheter kan lykkes med å skape mer menneskesentrerte organisasjoner. Nøkkelen til suksess ligger i opplæring av de ansatte, slik at de kan tilegne seg og oppdatere ferdigheter som hjelper dem med å tilpasse seg ny risiko og forbedre sikkerhet og helse på jobben.

En «Vision Zero»-tilnærming til arbeidsrelaterte dødsfall
De siste tiårene har fokus på å forbedre HMS-standarder i hele EU redusert dødsulykker på arbeidsplassen med 70 prosent. Til tross for dette var det fortsatt over 3 300 dødsulykker og 3,1 millioner arbeidsrelaterte skader i EU i 2018. Over 200 000 arbeidere dør hvert år av en arbeidsrelatert sykdom.

I en resolusjon fra desember 2020 oppfordrer Europaparlamentets medlemsstater til å eliminere arbeidsrelaterte dødsfall og redusere arbeidsrelatert sykdom innen 2030.

For å nå dette målet, vil det nye HMS-rammeverket spille en viktig rolle. Som det står, vil forebygging av arbeidsrelaterte dødsfall bare være mulig hvis følgende forpliktelser gjelder på tvers av alle sektorer og yrker, for både offentlige og private arbeidsgivere:

• En nøye undersøkelse av ulykker og dødsfall på arbeidsplassen;
• Identifisere og adressere årsaken til disse ulykkene og dødsfallene på arbeidsplassen;
• Øke bevisstheten om risikoen knyttet til ulykker, skader og yrkessykdommer;
• Ta lærdom fra nestenulykker

Bærekraftig HMS er ryggraden i EUs økonomi
Ifølge estimater basert på Eurostat- og Verdensbankens data presentert av EU-OSHA, koster arbeidsrelaterte ulykker og sykdom EU-økonomien over 3,3% av BNP årlig (ca. EUR 460 milliarder i 2019). Sunne og trygge arbeidsforhold er med andre ord kritisk for enhver virksomhet som har som mål å tilby bærekraftige og konkurransedyktige arbeidsplasser. 

I en rapport om sosioøkonomiske kostnader for ulykker på jobb og arbeidsrelatert sykdom kommer det frem at for hver euro som investeres i HMS, er avkastningen for arbeidsgiveren rundt dobbelt så mye. Det finnes med andre ord ingen unnskyldning for å ikke investere i tiltak for å sikre en bærekraftig arbeidsplass. 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| EcoOnline
EcoOnline lanserer programvare for rapportering av bærekraft

London, Storbritannia, 5 mars 2024: EcoOnline, et ledende globalt SaaS-teknologiselskap, dedikert til å tilby...

| EcoOnline
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| EcoOnline
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...