Krisehåndteringssystem | Digital krisehåndtering | EcoOnline

Hendelse- og krisehåndtering

EcoOnline Crisis Management er et digitalt verktøy for varsling, krisehåndtering og informasjonsdeling. Gjør det enklere å sikre liv, helse, verdier og miljø. Få kontroll over din beredskapsplan og full oversikt over situasjonen ved en hendelse.

Hero_CSM_main_new

Med digitalt krisehåndteringsverktøy er beredskapen kun et tastetrykk unna

EcoOnline Crisis Management er en moderne og brukervennlig krisehåndteringsplattform som egner seg for alle type virksomheter og industrier.

Crisis Management hjelper deg å gjøre beredskapsplanen tilgjengelig og håndterlig for alle som trenger det. Slik at du kan være trygg på at virksomheten overholder regelverk og forskrifter for internkontroll, beredskap og storulykke. 

Løsningen dokumenterer alle øvelser og hendelser.  Optimaliserer varslingsrutiner samt sørger for effektiv kommunikasjon og smart krisehåndtering.

Se Harald forklare mer om Krisehåndtering

Kontakt oss

Ønsker du å komme i gang eller har du spørsmål vi kan hjelpe deg med å besvare?

Atlantic

“Med EcoOnlines krisehåndteringssystem sparer vi tid på å nå alle berørte personer med tale, e -post, pushvarsler og tekstmeldinger samtidig. Vi kan også, i sanntid, bekrefte hvem som har sett meldingen. Dette gjør det mulig for oss å konsentrere oss om å håndtere situasjonen raskt”.

Jens Eystein, Løðu sjef for krisehåndtering, Atlantic Airways

Ta kontroll over krisehåndteringen

Kontakt oss og få en 20 minutters innføring i hvordan vi kan hjelpe deg å digitalisere og forbedre beredskashåndteringen i din organisasjon.

Book demo
Ina_forside

Ina Thrane Grove

Sales Executive, EcoOnline

Ofte stilt spørsmål

Hva er en beredskapsplan?

Hensikten med en beredskapsplan er å begrense konsekvensene av en uønsket hendelse. 

En beredskapsplanen er en enkel og oversiktlig plan som beskriver tiltakene som må iverksettes ved forskjellige krisesituasjoner.  

For at bedriften best mulig skal håndtere en uønsket hendelse, ulykke eller dataangrep, bør det utvikles en beredskapsplan. Det bør lages tiltak for hver eventuell hendelse som er identifisert.       

Hva bør en beredskapsplan inneholde?

En beredskapsplan bør være lett tilgjengelig og enkel å forstå. Den bør inneholde litt om formålet med planen og virkeområdet. Der prinsippene og begrepene er definert og hvem som er med i kriseorganisasjonen, herunder roller og ansvar.  

En god kriseplan har definert hvordan varsling av kriseorganisasjonen skal foregå, klart definerte varslings- og mobiliseringslister. 

En god kriseplan bør være utformet slik at bedriften kan håndtere enhver situasjon basert på den generelle beredskapsplanens utforming i tillegg til scenarie-spesifikke tiltakskort for ulike hendelser.  

Beredskapsplanen bør også si noe om oppfølging av ansatte og eventuelle pårørende under og etter en uønsket hendelse. God kommunikasjon internt og eksternt er en suksessfaktor i krisehåndtering, inkluder derfor litt om krisekommunikasjon og hvem som har kommunikasjonsansvaret. 

Hvor ofte bør man øve beredskapen i en bedrift?

Bedrifter som er underlagt beredskapsforskriften må øve beredskapen 2 eller 4 ganger per år. Antall øvelser en bedrift må gjennomføre er avhengig av myndighetskrav. Uansett bør alle bedrifter øve minst 1 gang per år og da er det lurt å øve på det grunnleggende som varsling, innkalling og gjennomføring av første møte.