Bærekraft hos EcoOnline | EcoOnline
hero-Sustainability

Én av fire ansatte uttrykker bekymring for sikkerheten og mener at deres helse og trivsel er truet på arbeidsplassen i EU

Ulykker og dårlig arbeidsplass-sikkerhet er globale utfordringer, og farlige kjemikalier er fortsatt et betydelig problem til tross for strenge reguleringer.

 

Sustainability_in_EcoOnline
Vårt ansvar

Bærekraft hos EcoOnline

I EcoOnline ser vi det som vårt ansvar å hjelpe og veilede våre kunder mot å skape sunnere og tryggere arbeidsplasser. Vår posisjon, der vi befinner oss ved skjæringspunktet mellom utvikling av programvare og muliggjøring av faktiske tiltak fra kundene våre, gjør vår digitale fingeravtrykk like viktig som kundenes karbonavtrykk.

Porsgrunn_case_study
For en mer bærekraftig arbeidsplass

Porsgrunn kommune sparer en halv million - og reduserer klimagassutslippene med 40 tonn

Ved å jobbe strategisk for å redusere farlige kjemikalier, risiko og eksponering for kjemikalier, kan vi rapportere resultater som er knyttet til flere av FNs bærekraftsmål. For å støtte kommunens klimaprosjekt, brukes de digitale løsningene som EcoOnline tilbyr, for å overvåke, rapportere og vurdere risikoen knyttet til kjemikalier.

Hvordan vi hjelper deg med å oppnå Bærekraftsmålene (SDG)

E-WEB-Goal-03
Mål 3 – God helse og trivsel

EcoOnline bidrar til god helse og trivsel ved å legge til rette for en tryggere arbeidsplass gjennom kontroll og håndtering av kjemikalier og hendelser. Gjennom EcoOnlines risikostyringsprogrammer kan bedrifter i alle størrelser og markeder identifisere en rekke ESG-risikoer (miljø, samfunn og styring) og sikre at effektive forbedringstiltak blir tildelt.

E-WEB-Goal-04
Mål 4 – Kvalitetsutdanning

Ansatteopplæring er avgjørende for å være attraktiv som arbeidsgiver, redusere ulykker og forbedre arbeidsplasssikkerheten. Med EcoOnline Learning Manager kan bedrifter i alle bransjer gjennomføre opplæring av ansatte for å opprettholde overholdelse, redusere ulykker og yrkessykdommer, og bidra til mindre miljøpåvirkning.

E-WEB-Goal-08
Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

EcoOnline sin programvareplattform bidrar til å fremskynde, forbedre og fremme trygge og sikre arbeidsmiljøer for alle arbeidere.

E-WEB-Goal-11
Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

EcoOnline sin modul for bedriftssosialt ansvar (CSR) samler inn data for å overvåke og spore viktige målinger knyttet til bedriftssosialt ansvar. Den svært konfigurerbare plattformen kan registrere flere sosiale resultater for en enkelt CSR-aktivitet.

E-WEB-Goal-12
Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

EcoOnline sine moduler hjelper med å bygge tillit og gjennomsiktighet blant interessenter. Korrekt håndtering av kjemikalier reduserer også den negative miljøpåvirkningen av farlige utslipp.

Climate_action

 Klimatiltak

EcoOnline har tilpasset seg vitenskapsbaserte mål (SBT) rammeverket for å redusere sin interne karbonavtrykk. Som en SaaS-selskap kommer vårt karbonavtrykk hovedsakelig fra indirekte utslipp. Vi evaluerer kontinuerlig verdikjedens negative påvirkning, sikrer høye etiske standarder og overholdelse.

Diversity-inclusion

Mindre ulikhet

EcoOnline mener sterkt at mangfold bidrar til bedre forretninger og en sterkere samfunn. Vi fremmer aktivt mangfold og tilbyr en arbeidsplass med like muligheter.

Compliance_Management_Program

Vårt program for styring av overholdelse

For EcoOnline går retningslinjer og kontroller utover å oppfylle juridiske, kontraktsmessige og regulatoriske krav. For oss er det avgjørende å gi kundene og interessentene tillit til hvordan vi håndterer risiko og beskytter våre verdifulle data og immaterielle eiendeler.

Our-goals-2025

Våre mål for 2025

EcoOnline's bærekraftsplan for 2025 er en viktig retningslinje for hvordan vi som selskap må handle for å nå en rekke identifiserte miljømessige, sosiale og styringsmessige mål basert på en materialitetsanalyse.

Planen består av to søyler hvor den første søylen fokuserer på å sikre ansvarlige operasjoner hos EcoOnline, med temaer som klimatiltak og mangfold. Den andre søylen fokuserer på hvordan våre forretningsløsninger og tjenester har en betydelig innvirkning på å skape trygge, sunne og bærekraftige arbeidsplasser.