Presentasjoner fra Sommerseminar 2021

Last ned presentasjonene fra Sommerseminar 2021 her

Sommer host-1

 

Hans Christian Smith fra Kiwa - Bærekraft er viktig for liten og stor virksomhet

John-Kåre Egeland - Unger Fabrikker - Gull i bærekraft - ett forbilde til etterfølgelse 

Shit! Alle sikkerhetsdatabladene må oppdateres. (video) 

Heidi Videhi Røsdal fra Aquatiq - Nyttige tips for å nå fristen

Mette Ekeland fra Giftinformasjonen - UFI - ett ledd i din sikkerhet

Hanne Jensen fra Jotun - Innovasjon, klimaendringer og endringer i kjemikaliebruk?

Merete Eggesbø fra FHI - Hormonforstyrrende stoffer - hva skjer med kroppen?

Tor Atle Jakobsen fra NSO - Viktig å vite - Regelverk om krisehåndtering

Harald Axelsen fra Pilotech - Krisehåndtering - hva og hvorfor

Anna Karina Pereira Boness fra Vard - Når krisen inntreffer - hva gjør man?

Kari Mork fra Arbeidstilsynet - Kreftfremkallende eksponering i arbeidslivet

Astrid Lund Ramstad fra Arbeidstilsynet - Implementering av nye grenseverdier for kreftfremkallende stoffer

Kari Mork fra Arbeidstilsynet - Ny veiledning om kartlegging og vurdering av kjemisk eksponering

Forsker Jo S. Stenehjem fra Kreftregisteret  - Kreft-epidemiologiske studier - tid fra eksponering til sykdom

Ann Kristin Vikhagen & Jørn Harald S. Andersen fra NorConsult - Farlig stoff  på avveie - hva må virksomhetene vurdere?

Camilla Ormset Castro og Solveig Aamodt fra Kiwa Kompetanse - Innkjøp - starten på kontroll

Tove Sørensen og Yngvil Holt fra Porsgrunn Kommune - Ett godt eksempel på stoffkartotekarbeid