kurskatalog e-læring

Nettkurs og e-læring

Munio Market - det meste du har behov for innen helse, miljø og sikkerhet.
Ferdig laget læring. Oppdatert og tilgjengelig.

Nettkurs HMS
Arbeid i høyden Kampanjebilder produktlandingsside

Arbeid i høyden til kampanjepris

Fall fra høyde er en av de mest vanlige årsakene til arbeidsrelaterte ulykker, skader og dødsfall. Du kan falle fra en stige eller et takmøne, en gulvåpning eller et hull i bakken. Få den kunnskapen du trenger for å jobbe i høyden på en ansvarlig og risikobevisst måte. 

Pris Nå!: 553 NOK 
(Før 790 ,-)

HMS

HMS for ledere (§3-5)

HMS for ledere (§3-5)

HMS-opplæring for ledere og mellomledere. Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

Pris: 3100 NOK

HMS grunnkurs arbeidsmiljø

HMS grunnkurs arbeidsmiljø

Dette kurset er laget i samsvar med krav til opplæringen for verneombud og medlemmer i AMU i henhold til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom NHO og LO. For komplett "40-timers" opplæring må dette kurset kombineres med 2 dagers samling. Kurset passer også godt som HMS opplæring for ledere og andre som ønsker en utfyllende HMS-opplæring

Pris: 5750 NOK

HMS Praktisk introduksjonskurs

HMS Praktisk introduksjonskurs

Dette er et praktisk rettet introduksjonskurs til HMS. Kurset tar ca 4-5 timer å gjennomføre og passer for ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Pris: 3100 NOK

HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1

HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1

oppfyller Arbeidstilsynets reviderte opplæringsplan Modul 1 - mars 2020. Kurset kan brukes som erstatning for undervisning hos sertifisert opplæringsvirksomhet, men sertifisert opplæringsvirksomhet vil gjennomføre ordinær avsluttende prøve for Modul 1 i forbindelse med videre opplæring på Kran, truck eller maskin i Modul 2.*

Pris: 990 NOK

HMS-regelverk

HMS-regelverk

Kurset er en lederstøtte og gir en innføring risikovurdering, HMS regelverk og opplæringskrav. Kurset er også god hjelp for alle som driver opplæring av farlig arbeidsutstyr.

Pris: 525 NOK

Munio Access to Industry

Munio Access to Industry

Access to Industry er et fellesprosjekt for industrien i Norge. Hittil har det å klarere seg inn på industriområder vært tungvint, uoversiktlig og tidkrevende, spesielt hvis du utfører arbeid i flere fabrikker. Access to Industry standardiserer og forenkler for deg som skal gjøre en jobb.

Pris: 550 NOK

Reisesikkerhet

Reisesikkerhet

Kurset fokuserer på hvordan du gjennom forberedelser og løpende vurderinger av situasjonen skal unngå å utsette deg for potensielt truende situasjoner og lærer deg en proaktiv og forebyggende tilnærming til ivaretakelse av egen sikkerhet på reise i utlandet.

Pris: 855 NOK

Kurs i bruk av åndedrettsvern

Kurs i bruk av åndedrettsvern

Dette kurset omhandler beskyttelse mot støv i arbeidsatmosfæren – hvordan bruke rett åndedrettsvern? kurset er ment å gi en så enkel som mulig veiledning for bruk av åndedrettsvern som de fleste norske virksomheter kan forholde seg til.

Pris: 500 NOK

Førstehjelp

Førstehjelp

I løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retingslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring. 

Pris: 425 NOK

Søvn, hvile og helse (Fatigue Management)

Søvn, hvile og helse (Fatigue Management)

I dette kurset kan du lære om søvn, og vi ser på hvordan du kan unngå utmattelse. Enten du kjører mye i jobben, har opplevd mikrosøvn, arbeider turnus eller du lider av søvnmangel, så har vi tips og teknikker som kan hjelpe.

Pris: 1200 NOK

Ergonomi

Ergonomi

Kurset tar for seg tre områder der ergonomisk tilrettelegging har betydning: Ergonomi for administrasjons-medarbeidere, på byggeplassen og tilrettelegging for gravide.

Pris: 1590 NOK

Beskytt hendene dine

Beskytt hendene dine

Det er mange risikoer som truer hendene våre. Dette materialet dekker forskjellige typer håndskader og utslett og ser på forebyggende tiltak og valg og bruk av vernehansker.

Pris: 120 NOK

Beskytt føttene dine

Beskytt føttene dine

Det å beskytte føttene er en nødvendighet på nesten alle arbeidsplasser. Ved å bruke riktig fottøy kan du beskytte deg selv mot fallende gjenstander, skliulykker, skader som følge av at du tråkker på skarpe gjenstander, samt andre farer.

Pris: 120 NOK

Beskytt åndedrettet

Beskytt åndedrettet

Når vi puster inn, kommer støv, giftige gasser og røyk ned i lungene. Dette kurset tar for seg helseeffekter av eksponering og valg av åndedrettsvern.

Pris: 120 NOK

Støykurs

Støykurs

De fleste av oss utsettes for støy i hverdagen. Støy fra trafikken, støy på jobben, for høy musikk, eller støy i barnehagen er bare noe av det vi kan eksponeres for daglig. Støy kan føre til helseproblemer og øke risikoen for ulykker.

Pris: 685 NOK

Hørselvern

Hørselvern

Det er en risiko for støyindusert hørselstap når støynivået overstiger 80 dB. Dette gjennomgangen presenterer årsaker til hørselsskader og forskjellige typer beskyttere.

Pris: 120 NOK

Sklisikring

Sklisikring

Hvert eneste år gis det medisinsk behandling for skader etter å ha sklidd og falt. Denne presentasjonen vil hjelpe deg til å gjenkjenne sklifare og forhindre skliulykker.

Pris: 120 NOK

Farlig arbeid/HMS

Prosjekt fareblind

Prosjekt fareblind

Prosjekt Fareblind er en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Det er arbeidsgiver plikter å legge til rette for sikkerhet på arbeidsplassen.

Gratis

Lås og merk - Lockout-Tagout

Lås og merk - Lockout/Tagout

Dette opplæringsmaterialet dekker risikoene og sikkerhetsteknikkene knyttet til utilsiktet oppstart og ukontrollert frigjøring av energi med tanke på forskjellige former for energi og risikofaktorer.

Pris: 150 NOK

Dokumentert sikkerhetsopplæring-Asfaltutstyr

Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr

Kurset gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av det aktuelle asfaltutstyret. Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Pris: 745 NOK

ISPS-havnesikring

ISPS/havnesikring

Dette kurset gir deg som skal ha adgang til en ISPS-havn, nødvendig generell informasjon om det havnesikringssystemet du blir en del av. Du som utfører arbeid på havneområdet skal gjøre deg kjent med sikkerhetsreglementet.

Pris: 790 NOK

Gassikkerhetskurs

Gassikkerhetskurs

Det eksisterer krav til dokumentert kompetanse for alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, herunder alle typer gasser. Kurset gir helt nødvendig og lovpålagt kunnskap om gassfarer og gassikkerhet.

Pris: 795 NOK

Dokumentert sikkerhetsopplæring Håndholdt verktøy og bygningssager

Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager

Kurset gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av de aktuelle vertkøyene. Det gis opplæring om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Pris: 745 NOK

Anhukerkurs - Stroppekurs

Anhukerkurs / Stroppekurs

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk sikkerhetsopplæring må gjennomføres i tillegg.

Pris: 1190 NOK

Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte)

Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte)

Kurset vil gi deg utvidede teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk sikkerhetsopplæring må gjennomføres i tillegg.

Pris: 1490 NOK

Farlig verktøy - HMS på arbeidsplassen

Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned.

Pris: 650 NOK

Bruk av personløfter

Bruk av personløfter

Det er krav om sikkerhetsopplæring for de som skal bruke arbeidsutstyr som kan medføre fare på liv og helse ved bruk. Du som bruker arbeidsutstyret må ha innsikt i hvilken risiko bruk av personløfter innebærer, og utføre arbeidet på en sikker måte.

Pris: 1370 NOK

Vinterdrift av veg

Vinterdrift av veg

Etter å ha gjennomført opplæringen skal operatørene og arbeidslederne bl.a: Kjenne til hvilke HMS krav som gjelder, kjenne til utstyr, riktig bruk og vedlikehold, koordinering, planlegging av driftsoppgaver samt Kjenne til informasjonskilder og kunne innhente informasjon for beslutningsstøtte.

Pris: 1375 NOK

Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt

Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt

Forskrift om utførelse av arbeid § 4-5 stiller krav til virksomheter som skal arbeide med asbest. Alle som skal håndtere asbest skal ha særskilt opplæring. Kurset skal forberede deg som arbeidsgiver og til å identifisere og beskytte deg mot eksponering av asbest.

Pris: 893 NOK

EL og brann

Elbillading - Grunnleggende

Elbillading – Grunnleggende

Kurset gir brukere av elbiler en bevisst holdning til lading av elektriske kjøretøy og en innføring i de viktigste elementene.

Pris: 571 NOK

Varme arbeider lag-3

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Dette betyr at du vil få avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør dersom du mangler sertifikat.

Pris: 1740 NOK

Brannalarmanlegg - Grunnleggende teori

Brannalarmanlegg - Grunnleggende teori

Dette kurset gir en oversikt over regelverket knyttet til planlegging, installasjon, dokumentasjon og drift av brannalarmanlegg. Du vil få en kort innføring i brannfysikk og hvordan dette påvirker valg av detektortyper og plasseringen av disse.

Pris: 1595 NOK

FSE for instruert togpersonell

FSE for instruert togpersonell

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. for togelektrikere.

Pris: 902 NOK

FSE for togelektrikere

FSE for togelektrikere

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. for togelektrikere.

Pris: 1595 NOK

Lading av elektriske kjøretøy

Lading av elektriske kjøretøy

Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til lading av elektriske kjøretøy og en innføring i de viktigste elementene i denne type installasjoner. Kurset skal også gjøre deltakeren i stand til å gi kunder og byggherrer råd ved valg av løsning.

Pris: 636 NOK

Førstehjelp for elektropersonell

Førstehjelp for elektropersonell

I løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retingslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring. Gjennom portalen kan du ta kurset når det måtte passe deg.

Pris: 485 NOK

FSE for instruert personell

FSE for instruert personell

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap pålegger instruerte personer en årlig gjennomgang av "Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg - FSE". Kurset er revidert etter siste NEK EN 50110 og ivaretar den teoretiske av kurs i FSE.

Pris: 646 NOK

FSE Høy- og lavspenning

FSE Høy- og lavspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.

Pris: 1595 NOK

FSE Høyspenning

FSE Høyspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.

Pris: 902 NOK

FSE Lavspenning

FSE Lavspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.

Pris: 902 NOK

Arbeider i høyden

Fallsikring

Fallsikring

Dette kurset gir deg den teoretiske kompetansen du trenger for å utøve arbeider i høyden på en ansvarlig og risiko-bevisst måte. Etter kurset må du ta en dokumentert praktisk opplæring. Da vil du kunne sette sammen et godkjent fall-sikringssystem og bruke det på en sikker måte.

Pris: 1210 NOK

Arbeid i høyden

Arbeid i høyden

Fall fra høyde er en av de mest vanlige årsakene til arbeidsrelaterte ulykker, skader og dødsfall. Du kan falle fra en stige eller et takmøne, en gulvåpning eller et hull i bakken. Få den kunnskapen du trenger for å jobbe i høyden på en ansvarlig og risikobevisst måte. 

Pris: 553 NOK

Stillas brukerkurs

Stillas brukerkurs

Kurset er for deg som skal bruke stillas som arbeidsplattform i henhold til §17-5 i «Forskrift om utførelse av arbeid».
Kurset er et supplement til den opplæringen som skal gis på arbeidsstedet.

Pris: 265 NOK

Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter)

Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter)

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Pris: 2240 NOK

Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter)

Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter)

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Pris: 2240 NOK

Kjemikalier/Diisocyanater

Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring

Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring

Dette kurset er for alle som bruker produkter og produktblandinger som inneholder 0,1 % eller høyere konsentrasjoner av diisocyanater. Ved å fokusere på kunnskap, forståelse og anvendelse gir dette kurset deg et solid grunnlag for å forstå diisocyanater.

Pris: 1400 NOK

Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Påføring med kost og rulle

Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Påføring med kost og rulle

I dette kurset lærer du hvordan du kan unngå eller redusere risiko under påføring av diisocyanatholdige produkter med kost og rull.

Gratis

Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Spraying i ventilert kabin

Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Spraying i ventilert kabin

I dette kurset vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å kunne håndtere diisocyanatholdige produkter på en sikker måte ved sprøyting i en ventilert sprøytekabin.

Gratis

Sikker bruk av kjemikalier

Sikker bruk av kjemikalier

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering og tiltak for sikker håndtering.

Pris: 890 NOK

Aktuelle kurs

Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter, men det er mange fallgruver og disse vil bli belyst i dette kurset. Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter å inngå lovlige samarbeidsformer.

Pris: 764 NOK

Energikrav i byggteknisk forskrift

Energikrav i byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav om energibruk i bygg. Krav til bygningens energieffektivitet gjelder som hovedregel for alle bygninger over 70 kvm oppvarmet bruttoareal. Energikravene i byggteknisk forskrift er blitt oppdatert flere ganger de siste årene for å oppfylle nasjonale og internasjonale mål om å redusere energiforbruket i, og dermed klimagassutslippene fra bygg.

Pris: 405 NOK

Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll small

Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger.
Et av disse områdene er Bygningsfysikk.

Pris: 1250 NOK

Trevirke - skogen og trekvalitet

Trevirke – skogen og trekvalitiet

Ønsker du å vite mer om hvordan trevirket blir påvirket av vekstvilkårene i skogen?
Hvordan kan trevirket sorteres slik at egenskapene blir best mulig? Hvorfor oppstår det spenninger og skjevheter i materialene?

Pris: 450 NOK

Prosjektering - krav, risiko og ansvar

prosjektering - krav, risiko og ansvar

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for
lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger. Kursdeltakeren skal få en god forståelse for lov og forskrifter og prosjektering.

Pris: 2900 NOK

Hvordan treffe bedre på kalkylene!

Hvordan treffe bedre på kalkylene!

Kurset tar for seg noen grunnleggende forhold som er viktige når du skal kalkulere et byggeprosjekt. Viktige elementer du trenger å skaffe deg oversikt over enten du benytter et kalkyleverktøy eller ikke, gjennomgås i løpet av kurset.

Pris: 750 NOK

Massivtre

Massivtre

Ønsker du å vite mer om massivtre som byggemetode? massivtre som byggemetode er relativ ny i norge. samtidig er interessen og etterspørselen fra offentlige og private byggherrer økende.

Pris: 2900 NOK

Mangfoldsdugnaden

Mangfoldsdugnaden

Mangfoldsdugnaden er et holdningsendrende kurs i mangfold og inkludering. Kurset er for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen uavhengig om du er konsernsjef, prosjektleder, fagarbeider, lærling eller hjelpearbeider.

Pris: 190 NOK

Cyber Crime Time

Cyber Crime Time

Ta rollen som en hacker og lær om de mest brukte teknikkene som blir brukt. Bli enda bedre på cybersikkerhet slik at du kan beskytte deg mot angrep online. Lær deg og gjenkjenne farer og ta praktiske grep for å bli mindre sårbar på nett. 

Pris: 890 NOK

Koronavirus - Informasjon og råd

Koronavirus - Informasjon og råd

I dette kurset vil du finne nyttig informasjon om koronaviruset. Vi har laget kurset for å gi råd om viruset, hvordan det smitter og hvordan du kan forhindre å bli smittet eller spre det videre til andre.

Gratis

E-bøker

E-bok - Håndbok for anhukere-1

E-bok - Håndbok for anhukere

Elektronisk utgave av Bok 2 - Håndbok for anhukere utg. 11. Du kan: - søke på ord - velge kapittel og innhold - forstørre bilder og illustrasjoner - løse øvingsoppgaver, med respons på feil eller riktig svar og klikke på aktuelle linker til ressurser på nett.

Pris: 248 NOK

E-bok - Sikker bruk av Traverskraner-1

E-bok - Sikker bruk av Traverskraner

Elektronisk utgave av Bok 5 - Sikker bruk av Traverskraner - Utg. 6 Du kan: - søke på ord - velge kapittel og innhold - forstørre bilder og illustrasjoner - løse øvingsoppgaver, med respons på riktig eller feil svar og klikke på aktuelle linker til ressurser på nett.

Pris: 264 NOK

E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner small-1

E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner

Elektronisk utgave av Bok 6 - Sikker bruk av Lastebilkraner - Utg. 5 Du kan: - søke på ord - velge kapittel og innhold - forstørre bilder og illustrasjoner - løse øvingsoppgaver, med respons på riktig eller feil svar og klikke på aktuelle linker til ressurser på nett.

Pris: 276 NOK

Kom i gang med e-læring for dine ansatte!

Har du spørsmål om våre kurs eller noe annet? Ta kontakt.

Få svar på dine spørsmål