5 praktiske steg til å endre sikkerhetskulturen i din virksomhet

5 praktiske steg til å endre sikkerhetskulturen i din virksomhet

Published 1 mars, 2020

3 minute read

 I følge Nasjonal sikkerhetsmyndighet defineres sikkerhetskultur som «summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd». Hvordan er det med atferd og holdninger knyttet til sikkerhet i virksomheten din?

En sunn sikkerhetskultur er avgjørende for å lykkes med alle helse- og sikkerhetsrelaterte prestasjoner i virksomheten. Med en praktisk og trinnvis tilnærming til å endre holdninger, atferd og normer for organisasjonens ansatte, er sjansen for å lykkes større. La deg inspirere av de fem trinnene nedenfor for å endre sikkerhetskulturen i bedriften din.

Lær mer om et HMS-system som fremmer sikkerhetkultur her >

1. Engasjement og kommunikasjon

Begge deler er viktig for å skape en vellykket og positiv sikkerhetskultur på arbeidsplassen. For det første er engasjement et essensielt element som krever at virksomhetens toppledelse forplikter seg til sikkerhetstiltak. En tilnærming kan for eksempel være å benytte fakta og statistikk. Presenter konkrete fordeler der ledelsen kan se lønnsomheten i en god sikkerhetskultur. For eksempel gjennom måling av de ansattes trivsel, mindre fravær, bedre rapportering og en bedre oversikt over eventuelle utfordringer. Sett tydelige og oppnåelige mål. Ideelt sett ønsker du å forsikre deg om at ingen blir skadd eller syke som følge av jobben de gjør.

Les mer om hvordan rapportering av nestenulykker kan være en effektiv tilnærming for å redusere antall ulykker.

Kommunikasjon på tvers av selskapet kan lette overgangen til en bedre sikkerhetskultur på arbeidsplassen. En god metode å øke sikkerhetskommunikasjonen på er å holde jevnlige sikkerhetssamtaler om aktuelle og relevante sikkerhetsnyheter i bransjen din. Ekte eksempler på konsekvensene av dårlig sikkerhetskultur kan ofte få mye oppmerksomhet. Å gjøre bedriftens sikkerhetspolitikk lett tilgjengelig for dine ansatte kan bidra til å implementere forventninger og beste praksis når det gjelder å fullføre trygt arbeid.

guide - sikkerhetsengasjement

2. Vær et godt forbilde

Det er viktig at du går foran som et godt eksempel ved å følge alle interne regler for sikkerhet og oppfordre de ansatte til å gjøre det samme. Hvis ledelsen er villig til å engasjere seg i sikkerhet, vil de ansatte følge den. Ved å utnevne ansvarlige personer for helse- og sikkerhetsprosedyrer, kan du bidra til å fremme ansvarlighet.

Virksomheter med en sterk sikkerhetskultur forstår at krisesituasjoner og hendelser kan oppstå når som helst og har robuste systemer for å håndtere dem omgående. De har effektive metoder for å kommunisere disse hendelsene internt, samt kunnskap for å undersøke og forstå deres årsaker til hendelsen. Viktigst av alt er at de lærer av disse hendelsene og sikrer at det aldri skjer igjen.

Les «5 måter å få medarbeiderne dine involvert i HMS-arbeidet» for flere tips.

3. Utvikle og implementere en positiv rapporteringsprosess

Å utvikle en positiv holdning til rapportering av helse- og sikkerhetsproblemer er avgjørende for å forbedre sikkerhetskulturen i virksomheten. En måte å fremme dette på er å utvikle et vurderingssystem ved å belønne ansatte som rapporterer sikkerhetsrisiko eller bekymring. En positiv sikkerhetskultur vil være mye enklere å bygge og vedlikeholde når ansatte føler seg komfortable med å rapportere om hendelser og ulykker. Det kan også bidra til å forhindre og redusere nestenulykker og alvorlige hendelser.

Se hvordan du burder fåreta en risikovurdering.

Bedrifter med sterk sikkerhetskultur er åpne for endring og leter alltid etter den beste måten å sikre at sikkerhetsstyring blir gjort på den mest effektive måten. Heldigvis finnes det mange smarte og digitale verktøy på markedet som kan være med og effektivisere rapportering av hendelser, etterforskning av ulykker, opplæring og mye mer.

New call-to-action
Se her hvordan man utfører en HMS internkontroll

4. Gi opplæring

Effektiv sikkerhetskultur krever kompetanse og ansatte som har blitt opplært vil enklere kunne relatere til sikkerhetskulturen fordi de er oppmerksomme på risiko og effekten de kan ha på å opprettholde sikkerhet på arbeidsplassen. Å investere i å trene de ansatte i helse- og sikkerhetsrutiner beviser ditt engasjement for sikkerhet og bør inngå som en del av alle nyansatte "onboarding".

Les hvordan ISO 45001 bidrar i arbeidet om sikkerhetskultur


5. Involver medarbeiderne

En metode for å bygge og opprettholde en god sikkerhetskultur er gjennom sterkt engasjement fra de ansatte ved å involvere dem i hele prosessen. Å opprette en sikkerhetskomité med ansatte fra alle avdelinger kan sikre at ulike meninger og spørsmål blir adressert. Vedtak som gjøres av slike komiteer har som regel større innvirkning på organisasjonens overordnede fokus på sikkerhetsinitiativer, enn dersom de ansatte kun blir diktert hvilke vedtak som gjelder. Noen av de mer etablerte komiteene har også bestemmelsesrett over helse- og sikkerhetsbudsjettet. God ledelse og jevnlige møter er avgjørende for komiteens suksess.

Det kan i tillegg være viktig å ha en god HMS plan for å trygge både arbeidsmiljø og involvering av medarbeidere.

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...