EcoOnline kunngjort som en av verdens ledende leverandører av HMS-programvare

EcoOnline kunngjort som en av verdens ledende leverandører av HMS-programvare

Published 3 februar, 2021

2 minute read

Det globale analysebyrået Verdantix, omtaler EcoOnline som leder i den prestisjetunge rapporten «Green Quadrant: EHS Software 2021». Rapporten gir en detaljert analyse av de 22 mest kjente tilbyderne innen HMS-programvare i verden.

«Det er første gang EcoOnline er blitt invitert med i denne analysen, og at vi dermed klatrer rett inn som «en leder» er noe vi er enormt stolte av. Denne anerkjennelsen er et bevis på at vår innsats med å hjelpe våre kunder til en tryggere og mer bærekraftig arbeidsplass blir lagt merke til», sier administrerende direktør i EcoOnline, Göran Lindö.

Verdantix er et uavhengig byrå som gjennom ulike typer forskning og analyse tilbyr strategisk rådgivning innen helse, miljø, sikkerhet, kjemikaliehåndtering og bærekraftspørsmål. Med stor innsikt til hvilke behov virksomheter har til håndtering av sine HMS- og kjemikalierelaterte oppgaver, kombinert med en unik oversikt over hva de ulike programleverandørene tilbyr, har Verdantix oppnådd stor definisjonsmakt innen SaaS markedet for HMS og kjemikaliestyring.

Verdantix-metoden kombinerer referansedata fra tre timer med produktdemonstrasjon, et 332-punkts spørreskjema samt intervjuer av ulike kunder. Resultatet er en nyttig rapport som kategoriserer de forskjellige leverandørene som utfordrere, innovatører, spesialister eller leder.

«Green Quadrant» - rapporten er en viktig referanse til hva man kan forvente av dagens leverandører inne HMS-programvare og hvordan de ulike aktørene er tilpasset dagens og fremtidens behov.

I rapporten mener Verdantix at EcoOnline er et godt valg for virksomheter som ønsker «en brukervennlig løsning for håndtering av sikkerhetsdatablad, intuitiv rapportering og effektiv risikovurdering».

Rapporten trekker også frem EcoOnlines evner til å utnytte ny teknologi til å skape og forbedre sine løsninger, og anbefaler virksomheter med interesse for å ta i bruk ny HMS-teknologi å velge EcoOnline. 

EcoOnline EHS: Et HMS-system for en tryggere arbeidsplass >

Dette er noen av grunnene Verdantix fremhever som hvorfor EcoOnline trygt kan velges som leverandør:

  • Håndtering av kjemikalier: EcoOnline scoret over gjennomsnittet for kjemikaliehåndteringskategorien. EcoOnline Chemical Manager-programvaren er designet for å hjelpe kunder med å oppfylle kjemikalieregelverket, inkludert CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging), REACH (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier). For å oppnå dette tilbyr EcoOnline verktøy for å skape, redigere og distribuere sikkerhetsdatablad (SDS). Andre sentrale funksjoner i Chemical Manager er det digitale stoffkartoteket for enkel lagring og automatisk oppdatering av SDS, enklere oversikt over virksomhetens kjemikalier, mer effektiv gjennomføring av risikovurdering, substitusjon, mobilapp, QR-koder og rapporter.

  • Håndtering av avvik og arbeidstillatelser (AT): EcoOnline får høy score for sitt brede utvalg av metoder for innsamling av data, som blant annet inkluderer mobilapp, WhatsAPP, sms og QR-koder. Med dataene kan du analysere og bergene blant annet ulykkefrekvens.

  • Opplæring: med det nye eLæringsverktøyet Learning Manager vil EcoOnline kunne tilby et bredt utvalg av digitale HMS-kurs. Verktøyet gir også mulighet til å opprette og delegere kurs direkte til de ansatte, holde oversikt over fremdrift og administrere kvalifikasjoner .

I løpet av de siste fem årene har markedet for helse, miljø og sikkerhet (HMS) hatt en betydelig utvikling. Stadig flere virksomheter oppdager hvordan et systematisk HMS-arbeid er nært knyttet til redusert risiko, økt produktivitet og lønnsomhet. Parallelt har teknologi åpnet opp for at programleverandører kan utvikle bedre og mer brukervennlige løsninger som kan hjelpe virksomheter til å effektivisere HMS-arbeidet.

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...