Dette blir prioriterte tilsynspunkter de neste fire årene

Dette blir prioriterte tilsynspunkter de neste fire årene

Published 28 januar, 2019

1 minute read

REACH og CLP er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning, begrensning og merking av kjemikalier. Gjennom EØS-avtalen gjelder EUs kjemikalieregelverk også for Norge, og mange av tilsynene som utføres skjer parallelt i alle land.

 

Regelverkskravene varierer i forhold til hvor i verdikjeden virksomheten befinner seg. Men uansett om du produserer, importerer, bruker eller selger kjemikalier må du forholde deg til både REACH og CLP.

 

Selv om EUs kjemikalieregelverk i over 10 år har gitt alle europeiske land ett sett regler for kjemikalier, viser flere rapporter at det er vanskelig for mange å håndheve regelverket.

 

For å få flere virksomheter til å følge regelverket, har Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA opprettet et nettverk (The Forum for Exchange of Information on Enforcement) med representanter fra ulike ansvarlige myndigheter i EU, Norge, Island og Liechtenstein.

 

Vi har lest deres «Forum Work Programme 2019 – 2023», om prioriterte tema for tilsyn de neste fire årene. Du skal slippe lese denne rapporten, men ta deg gjerne litt tid og les vår oppsummering så står du enda litt bedre rustet til å møte fremtidens kjemikalieutfordringer.

 

Noen hovedpunkter for 2019 - 2023

 

  • CLP –merking av kjemikalier
  • Økt fokus på HMS
  • Salg av kjemikalier på nett
  • Kontroll av import
  • REACH registrering

 

CLP – merking av kjemikalier

 

Å sikre trygg bruk av kjemikalier krever at klassifisering og merkingen av stoffer og stoffblandinger er korrekt. At virksomheter overholder kravene gitt i CLP vil bli høyt prioritert blant tilsynsmyndighetene. Fareinformasjon om spesielt stoffblandinger til nasjonale giftsentraler, vil få et ekstra fokus i årene som kommer. Les mer om hvordan du fyller kravene til CLP.

 

Økt fokus på HMS

 

De neste årene vil REACH-forpliktelser knyttet til risikostyring bli særlig prioritert ved tilsyn. Dette vil kreve samarbeid med inspektører som har ansvar for arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidet med systematisk HMS vil med andre ord bli enda viktigere i årene som kommer. Les våre beste tips til arbeidet med systematisk HMS.


Forfatter Katarina Dyreskog

Relaterte innlegg

| EcoOnline
Knowit og EcoOnline inngår partnerskap innen ESG og bærekraft i Norden

Oslo, Norway, 18 juni 2024 - EcoOnline, en ledende leverandør av programvare for HMS, bærekraft og kjemikalier, inngår...

| EcoOnline
EcoOnline lanserer løsning for CSRD-rapportering

Oslo, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledende programvareleverandør for HMS, bærekraft og kjemikaliesikkerhet, lanserer sin...

| EcoOnline
EcoOnline lanserer programvare for rapportering av bærekraft

EcoOnline, et ledende globalt SaaS-teknologiselskap, dedikert til å tilby transformativ programvare som beskytter både...