Nyheter | EcoOnline | Katarina Dyreskog

EcoOnline Nyheter

Å bygge relasjoner med våre kunder er ekstremt viktig for oss. Våre dynamiske og brukervennlige løsninger bidrar til å forbedre deres daglige HMS-prosedyrer, samtidig som de sparer tid, penger og bygger en varig sikkerhetskultur i deres organisasjoner.

null Katarina Dyreskog

|
40 % av billige leker kjøpt på nett hadde et høyt innhold av farlige stoffer

Myndigheter i EU og EØS land samarbeider tett for å overvåke markedet og varene som selges, blant annet gjennom...

|
EcoOnline ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en god og trygg jul!

Julen forbindes med gleden rundt det å gi, og EcoOnline har en lang tradisjon med å hvert år donere en pengegave til en...

Se våre webinarer

Få innsikt og kunnskap med våre live webinarer og on-demand. 

Meld deg på
|
Flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Selv om asbest har vært forbudt siden 1985 blir arbeidstakere fortsatt eksponert for svært helseskadelige...

|
7 av 10 bryter regelverket

De fem siste årene har Arbeidstilsynet kontrollert over 3 000 virksomheter i ulike deler av bilbransjen....

|
EcoOnline med ny nettside, nye produktnavn og nytt design!

EcoOnline lanserer ny visuell profil med helt ny nettside, nye produktnavn og nytt design - utviklet for at det skal...

|
Dette blir prioriterte tilsynspunkter de neste fire årene

REACH og CLP er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning, begrensning og merking av kjemikalier. Gjennom...

Les mer