Seminar | Velkommen til Sommerseminar 2024
2-1
ecoonline sommerseminar 2024

Norges største fagseminar om HMS, bærekraft og kjemikalier

Tønsberg 10-12 juni

Få med deg årets fagseminar!

Bli med EcoOnlines store fagseminar for deg som jobber med HMS, bærekraft & kjemikalier. Få inspirasjon og innblikk i siste trender og møt kollegaer og fagfolk i sommerlige omgivelser i Tønsberg! 

 • Sted: Quality Hotel, Tønsberg
 • Dato: 10-12. juni 2024

NB. Vi er nå fullbooket på hotellrom. Det er kun mulig å bestille dagpakke. Kryss av for dagpakke ved bestilling. Spørsmål? Ta kontakt på info@ecoonline.com

Sommerseminar Teaser Topp

På agendaen:

HØYAKTUELLE CASER

Få innsikt og inspirasjon fra aktører som Yara, Circle K og Aquatic Chemistry AS 

TRENDER OG SISTE NYTT 

Hør siste oppdateringer innen kjemikaliehåndtering og HMS. Vi ser på sikkerhetsaspekter, krav og oppdateringer i lovverket nasjonalt og innen EU. Arbeidstilsynet presenterer oppdaterte regler om sikkerhetsdatabladenes innhold. Miljødirektoratet vil snakke om CLP forordningen og Kreftforeningen snakker om arbeidsliv og tilrettelegging. Og mye mer!

BÆREKRAFT

Hva skjer innen bærekraftsarbeid i Norge og globalt? Vi har flere innlegg som går i dybden på tematikken. Sopra Steria vil snakke om datadrevet bærekraftsarbeid, og FN-Sambandet ser på verdens bærekraftsmål i et større perspektiv.

NETTVERKSBYGGING OG IDEUTVEKSLING 

Vi tilrettelegger for hyggelig sosialt samvær i en perfekt setting i vakre Tønsberg! Det blir "Kvelden Før" på Foynhagen for de som ønsker å kick-starte arrangementet ledet an av stand-up veteran Christer Torjussen. Det blir også italiensk festaften i flotte omgivelser!

Dessuten: Fenriken fra "Kompani Lauritzen" vil motivere oss til god ledelse basert på egne erfaringer fra mange års tjeneste...  

Vi gleder oss!

Fenriken Play

 

Small Header Top Sommerseminar

En møteplass for deg som jobber med kjemikalier, HMS og bærekraft

EcoOnline Sommerseminar 2024 er designet for å være en opplevelse der deltakerne kan vokse profesjonelt, bygge relasjoner og skape minner. Hvert år samler vi over 200 mennesker fra ulike deler av Norge for et spennende og faglig viktig program.

Det vil i tillegg være utstillere som presenterer de nyeste løsningene og innovasjonene, noe som gir deltakerne en hands-on opplevelse med det nyeste innen bransjen.

Program & Informasjon

Sosial samling Kvelden Før - Mandag 10. Juni

Denne sosiale happeningen har blitt ekstrem populær, og vi er sikre på at det skyldes den unike atmosfæren alle de flotte deltakerne skaper sammen! 

Kvelden Før er en fin mulighet for å skape gode relasjoner og lade opp til to fulle dager med faglig innhold og inspirasjon. I år inviteres du med til "Foynhagen", en populær restaurant  og konsertscene i Tønsberg sentrum. 

Christer Torjussen kommer for å underholde oss under kveldens festligheter. Christer Torjussen er en av veteranene på den norske standupscenen med over tjue års fartstid i humorfaget. Han har vært med på flere oppsetninger, produksjoner og turnéer i regi av Stand Up Norge.

Christer_Torjussen_01.12.2021_DSC_4511

Vi gleder oss til å tilbringe denne kvelden med deg! 

Tid og sted: kl. 19.00, Foynhagen Tønsberg 

Påmelding: huk av i boksen "Kvelden Før"

Pris: inkludert for alle som velger  «komplett pakke».

Foynhagen

Agenda - Tirsdag 11. juni

07:30 - 10:00 - Registrering
Kort mottas ved resepsjonsområdet.

08:00 - 09:30 - Morgenfugl 
Bli bedre kjent med EcoOnlines nye og spennende produkter og videre utvikling av det gode gamle. 
EcoOnline

10:00 - 10:10 - Velkommen
Helene ønsker alle velkommen.
Helene Melby Brodersen, EcoOnline

10:10 - 10:50 - Samtaler om Bærekraft: Fra virkelige hendelser til praksis
Vi knytter ekte hendelser direkte til regelverk og praktiske tiltak. Dette foredraget vil ikke bare belyse hvorfor bærekraft er kritisk for alle virksomheter, men også hvordan vi kan omskape teori til handling. Bli med oss på denne reisen for å utforske, lære og inspireres til å ta bærekraftige valg som gjør en forskjell.
David Picton & Helene Melby Brodersen, EcoOnline

10:50 - 11:20 - Miljøfyrtårn
Arne Brynildsen går igjennom hvorfor man blir sertifisert, veien fra kjemi til bærekraft, hvordan kutte kostnader og oppnå konkurransefortrinn.
Arne Brynildsen, Envita

11:20 - 12:00 - Trygg lagring av kjemikalier - dette må du tenke på
Er du trygg på vilke kjemikalier som kan stå sammen og ikke? Når må du oppbevare kjemikaliene i brannsikre skap? Og hva når det har blitt til farlig avfall?
Aquatiq Chemistry AS

12:00- 13:00  - Lunsj og utstillerbesøk

13:10 - 13:30 - Datadrevet Bærekraftsarbeid
Hva skjer innen bærekraft, hvorfor velger stadig flere bedrifter og virksomheter å jobbe målrette med å bli mer datadrevet i sitt bærekraftsarbeid. Hvordan brukes ESG data og hvordan effektivisere bruken til ulike formål, f.eks rapportering. 
Bastian Klunde, Consulting Director, Sopra Steria Footprint 

13:30 - 14:00 - Fra innkjøpsrutine til avfallshåndtering
Internkontroll og bærekraft i et kjemikalieperspektiv. Gode og gjennomtenkte rutiner er viktig for å redusere tilløp til og forekomst av uønskede hendelser, samt bidra til å ivareta et bærekraftig perspektiv. Dette kan redusere kostnader og bidra til mer effektiv utnyttelse av tid og ressurser. Vi ser nærmere på kjemikaliehåndtering trinn for trinn, hva som bidrar til god kjemikaliehåndtering i praksis og gir konkrete tips på veien.  
Irene Sortland, EcoOnline

14:00 - 14:30 - Hva sier publikum?  
En engasjerende øvelse i kunnskap og refleksjon.

14:30 - 15:00 - Kaffe/utstillerbesøk

15:00 - 15:20 - Revisjon av CLP
Ingunn Correll Myhre fra Miljødirektoratet kommer for å snakke om revisjonen av CLP-forordningen. Denne endringen kommer som følge av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, og inneholder en rekke endringer for å gi økt beskyttelse av helse og miljø.
Ingunn Corell Myhre
, Miljødirektoratet


15:20 - 15:50 - Verdensmålene i bærekraft 
Hvilket ansvar kan du og jeg ta i vår jobb, og hvorfor vårt bidrag virkelig kan gjøre en forskjell.  
Catharina Bu - FN Sambandet

15:50 - 16:10 - Oppsummering
Vi tar et kjapt tilbakeblikk på dagen.
EcoOnline

16:10 - Fristelser i foajeen og Utstillerbesøk

18:00-19:00 - Aperitif!
Velkommen for litt forfriskninger før selve festaften.

19:00-23:00- Italiensk Festaften (Storsalen)
Velkommen til en festaften med fantastisk mat og underholdning i festsalen på hotellet! 

Agenda - Onsdag 12. juni

07:30 - 09:00 - Frokost og god morgen!

09:00 - 09:30 - Oppdatering om nye regler for diisocyanater 
Arbeidstilsynet har etter endringene rundt krav til opplæring for arbeid med diisocyanater gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å sjekke om opplæringskravet er ivaretatt. 
Liv-Stephanie Haug Bantle, Arbeidstilsynet

09:30 - 10:00 - Kreft og arbeidsliv – hvordan tilrettelegge på en god måte?
Hvert år får om lag 17 000 mennesker i arbeidsfør alder kreft i Norge. Noen av dem er under utdanning, andre er eller skal inn i arbeidslivet. Mange som har hatt kreft blir helt friske, men noen sliter med senskader etter behandlingen. Hvordan kan bedrifter tilrettelegge slik at enda flere klarer å komme i jobb etter sykdommen?
Trine Hveem, Kreftforeningen

10:00 - 10:30 - Kan vi alene stole på SDS for råstoff?
Ved kvalifisering av nye råstoffer er det nødvendig å forstå hvilke farer som kan oppstå ved bruk av stoffet og dermed hvilke tiltak som må til for å beskytte seg. For råstoff som er basert på et naturlig forekomster er det ikke krav til SDS eller eksponeringsscenario. Hvordan kan man ivareta en god prosess uten tilgang på detaljerte SDS'er? Yara vil fortelle litt om hvordan vi har utviklet en prosess for å ivareta dette.
Vidar Jarle Ersnes,  Principal HESQ Engineer, Yara  

10:30 - 11:00 - Kaffe/utstillerbesøk

11:00 - 11:20 - Kjemikaliesikkerhet - fra sikkerhetsdatabladet til gode rutiner
Friske øyne i dobbelforstand - En revisjon av kjemikaliehåndteringen fra en utenforstående ekspert, kan se farer og forbedringspotensiale som du selv ikke legger merke til i hverdagen. Kanskje kan det også bidra til at alle går hjem med friske øyne etter endt arbeidsdag?  Leif vil gå igjennom noen eksempler og nyttige punkter fra tidligere kunderevisjoner. Bli med og få inspirasjon til å forbedre deres kjemikaliehåndtering, så du kan bidra til å forhindre ulykker og langsiktige skader i din bedrift. 
Leif Lotherington, EcoOnline

11:20 - 11:40 - Brann i avfallsanlegg 
Tilsyn med farlig stoff og industrisikkerhet. Regelverket for skader, storulykker, Kjemi - oppbevaring, forebygging, noe som er viktig uavhengig av størrelse på virksomhet.
Brit Skadberg, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

11:40 - 12:00 - Arbeidsulykker - hvordan implementere et rammeverk som sikrer best practice? 
ISS vil vise eksempel på hvordan man kan ta utgangspunkt i et konkret case og utarbeide nye prosesser og rutiner for krisehåndtering.  
Irene Sørgård Brekke, ISS 

12:00- 13:00 - Lunsj og utstillerbesøk

13:00 - 13:20 - Substitusjonsplikten
Alle virksomheter som har produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, må vurdere substitusjon. Men hva innebærer substitusjonsplikten for din virksomhet?  
Anna S Strid, Rådgivare Substitutionscentrum

13:20 - 13:40 - Substitusjonsvurdering i praksis - en trinnvis prossess
Å finne alternativer til kjente arbeidsprosesser, materialer og produkter kan være en ressurskrevende prosess. Hvordan kan du arbeide systematisk og effektivt med substitusjonsprosessen og ivareta et «bedre føre var»-prinsipp?
Aida Radoncic, Circle K

13:40 - 14:00 - Hvordan god HMS og internkontroll = en bærekraftig og lønnsom arbeidsplass 
Hvordan god HMS og internkontroll = en bærekraftig og lønnsom arbeidsplass (med senkede skuldre). Internkontroll og ESG - hvordan henger det sammen. Har du fokus på god internkontroll så er du sannsynligvis godt i gang med ESG også. 
Karine Einang, konsulent og fagekspert

14:00 - 15:00 - Geir Aker (Fenriken)
I 2020 ble Geir Aker et fenomen over natta da han dukket opp i publikumssuksessen “Kompani Lauritzen”. Som kompaniets Fenrik ledet han deltakerne gjennom programmet med disiplin,  tydelighet og en stødig hånd. Denne kunnskapen lar seg overføre fra det militære til det sivile – disiplin, mestring og utvikling er noen av favoritt-temaene til Geir Aker, og vi gleder oss til han skal formidle dette til oss på Sommerseminar. 

_DSC0596

15:00 - Avslutning og oppsummering av dagen

 

Priser

*Vi tar forbehold om eventuelle prisjusteringer

 

Finn alternativet som passer deg best!

Komplett pakke - 12.100,- eks. mva.

 • Deltakelse "Kvelden Før"
 • Deltakelse på Morgenfugl
 • 2 fulle dager med faglig påfyll
 • Alle måltider
 • 2 overnattinger på Quality Hotel Tønsberg
 • Festaften

Standard pakke – 10.200,- eks. mva.

 • Deltakelse på Morgenfugl
 • 2 fulle dager med faglig påfyll
 • Alle måltider
 • 1  overnatting på Quality Hotel Tønsberg
 • Festaften

Dagpakke – 4900,-

eks. mva.

 • Faglig påfyll en av dagene
 • Lunsj
 • Hvis ønskelig kan deltakelse på festaften bestilles i tillegg.

  *14-dagers Avbestillingsfrist

  Vi forstår at planer kan endre seg. Derfor har vi implementert en 14-dagers avbestillingsfrist for EcoOnline Sommerseminar 2024.

  Hvis du trenger å avbestille din påmelding, vennligst gi oss beskjed minst 14 dager før arrangementet starter. Avbestillinger som mottas mindre enn 14 dager før arrangementet starter, vil dessverre ikke kunne kanselleres og faktureres dermed fullt ut. Dette skyldes forpliktelser og arrangementer som vi må ordne på forhånd, inkludert overnatting og måltider på Quality Hotel Tønsberg, samt tilrettelegging av de planlagte aktivitetene.

  For avbestillinger, vennligst kontakt oss på info@ecoonline.com

  Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående dette, ikke nøl med å kontakte oss.Praktisk informasjon

Hvordan kommer du deg enklest til Tønsberg? Vi gir deg våre beste tips.

Sommerseminar arrangeres på Quality Hotel Tønsberg, som ligger perfekt til rett ved bryggekanten.

Vi ordner alt det praktiske for deg når det gjelder overnatting og måltider. Vennligst gi oss beskjed dersom det er spesielle hensyn vi må ta.

Parkering


Det finnes parkering i kjelleren på hotellet.

Slik kommer du deg enkelt til Tønsberg

Fly til Torp
For de av dere som kommer med fly til Torp, går det flybuss til Tønsberg, se www.nor-way.no for busstider. I tillegg stopper alle togene på Vestfoldbanen på Torp stasjon. Gratis shuttlebuss til og fra  flyplassen (ca. 3 min). Se togtider på Vy

Fly til Gardermoen
Lander du på Gardermoen kan du sette deg på et tog der, som tar deg direkte til Tønsberg, se Vy for rutetider.

Tog til Tønsberg
For togtider til Tønsberg, se Vy. Fra jernbanestasjonen til hotellet er det ca. 1 km, dette kan være en fin gåtur gjennom Tønsbergs gater til hotellet. Ønsker du å ta en drosje, er det holdeplass på jernbanestasjonen.

Båt til Tønsberg
Tønsberg har en gjestehavn som ligger 5. min. i gangavstand fra hotellet, se www.gjestehavn.no for mer informasjon.

Fra togstasjonen i Tønsberg tar det ca 10 min å gå ned til hotellet.

Innsjekk på hotellet

Rommene er klare for innsjekk fra kl 15:00 ankomstdagen. Nøkkelkortene vil dere finne på ett eget merket bort ved resepsjonen.

Utsjekk er innen kl 12:00. Anbefaler å gjøre dette i en av pausene før lunsj. Bagasjerom finnes rett ved resepsjonen.

Bli utstiller

Sommerseminar er årets viktigste samlingspunkt for myndigheter, bedriftsledere, innkjøpsansvarlige, verneombud og HMS – ansvarlige, som har et brennende engasjement for kjemikalieproblematikken.

Benytt muligheten til å komme i kontakt med en rekke ulike fagmiljøer. La nye og gamle kunder bli bedre kjent med dine produkter og tjenester, på en uformell og nøytral arena.

Utstillerpakken inkluderer:

 • To dager i foajeen på hotellet med ca 8 kvm standplass, strøm, utstyr som bord og stoler
 • Deltakelse "Kvelden Før" på Foynhagen
 • Deltakelse i konkurranse for økt besøk
 • Deltakelse på hele arrangementet for en person med overnatting 1 natt på Quality Tønsberg
 • Profilering på vår hjemmeside
 • Lunsj begge dager
 • Festmiddag m/underholdning

Pris komplett utstillerpakke: Kr. 19.500,- eks. mva.

Om dere ønsker å ha med dere flere personer, koster det 4.990 pr. person eks. mva. Dette inkluderer alle måltider, festaften og overnatting (en natt).

 

For mer informasjon om arrangementet og deltakelse kontakt:

info@ecoonline.com

Gode minner fra tidligere år..

 

Noen av årets foredragsholdere:

Catharina
Catharina Bu, FN-Sambandet

Hvorfor bærekraft betyr noe

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for en bedre verden, og vi har alle en rolle å spille i å skape det samfunnet vi ønsker oss.
Geir
Geir Aker (Fenriken)

Inspirasjonsforedrag om ledelse og utvikling

Vi gleder oss til å høre Geir Aker, kjent fra Kompani Lauritzen, fortelle om lederskap og praktisk lære. Med bakgrunn fra militæret, snakker han om hvordan disiplin, mestring og utvikling lar seg overføre fra det militære til det sivile.    
Bastian
Bastian Klunde, Sopra Steria

Datadrevet bærekraftsarbeid

Hva skjer innen bærekraft, hvorfor velger stadig flere bedrifter og virksomheter å jobbe målrette med å bli mer datadrevet i sitt bærekraftsarbeid. Hvordan brukes ESG data og hvordan effektivisere bruken til ulike formål.

Trine
Trine Hveem, Kreftforeningen

Arbeidsliv og kreft - hvordan tilrettelegge?

Hvordan kan bedrifter tilrettelegge på en god måte for at flere kan komme i arbeid etter sykdom? Hvert år får om lag 17.000 mennesker i arbeidsfør alder diagnosen. Trine Hveem er leder i Kreftforeningen, og har jobbet med bedrifter og næringsliv med verktøy for å håndtere miljø og helse på arbeidsplassen.

Meld deg på Norges største fagseminar om HMS, bærekraft og kjemikalier