Sommerseminar agenda | EcoOnline
Hero Image 1920x1080
Eco Online Sommerseminar

Detaljert Program

Mandag /  Tirsdag  / Onsdag
Mandag 10. juni

"Kvelden før" på Foynhagen

Denne sosiale happeningen har blitt ekstrem populær, og vi er sikre på at det skyldes den unike atmosfæren alle de flotte deltakerne skaper sammen! 

Tidspunkt: 19:00-23:00

Kvelden Før er en fin mulighet for å skape gode relasjoner og lade opp til to fulle dager med faglig innhold og inspirasjon. I år inviteres du med til "Foynhagen", en populær restaurant  og konsertscene i Tønsberg sentrum. 

Christer Torjussen kommer for å underholde oss under kveldens festligheter. Christer Torjussen er en av veteranene på den norske standupscenen med over tjue års fartstid i humorfaget. Han har vært med på flere oppsetninger, produksjoner og turnéer i regi av Stand Up Norge.

Christer_Torjussen_01.12.2021_DSC_4511

Påmelding: For deg som har meldt deg på "Kvelden Før" ved registrering, Aktiviteten er inkludert for alle som velger  «komplett pakke».

Tirsdag 11. juni

Program dag 1

07:30 - 10:00 - Registrering
Kort mottas ved resepsjonsområdet.

08:00 - 09:30 - Morgenfugl 
Bli bedre kjent med EcoOnlines nye og spennende produkter og videre utvikling av det gode gamle. 
EcoOnline

10:00 - 10:15 - Velkommen
Helene ønsker alle velkommen.
Helene Melby Brodersen, EcoOnline

10:15 - 10:55 - Samtaler om Bærekraft: Fra virkelige hendelser til praksis
Vi knytter ekte hendelser direkte til regelverk og praktiske tiltak. Dette foredraget vil ikke bare belyse hvorfor bærekraft er kritisk for alle virksomheter, men også hvordan vi kan omskape teori til handling. Bli med oss på denne reisen for å utforske, lære og inspireres til å ta bærekraftige valg som gjør en forskjell.
David Picton & Helene Melby Brodersen, EcoOnline

11:00 - 11:30 - Miljøfyrtårn
Arne Brynildsen går igjennom hvorfor man blir sertifisert, veien fra kjemi til bærekraft, hvordan kutte kostnader og oppnå konkurransefortrinn.
Arne Brynildsen, Envita

11:30 - 12:00 - Kundecase                                  

12:00- 13:00  - Lunsj og utstillerbesøk

13:10 - 13:30 - Datadrevet Bærekraftsarbeid
Hva skjer innen bærekraft, hvorfor velger stadig flere bedrifter og virksomheter å jobbe målrette med å bli mer datadrevet i sitt bærekraftsarbeid. Hvordan brukes ESG data og hvordan effektivisere bruken til ulike formål. Bastian Klunde er Consulting Director i Sopra Steria Footprint. Han har over 10 års praktisk erfaring og ekspertise innen grønn omstilling, og lang erfaring med å lede og implementere bærekraftsprosjekter i offentlige og private virksomheter. Han er særlig interessert i hvordan esg data og digitale verktøy kan effektivisere arbeid med bærekraft, og gjøre bærekraft til et konkurransefortinn. Av Bastian Klunde, Consulting Director, Sopra Steria Footprint

13:30 - 14:00 - Hvorfor bærekraft betyr noe
FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for en bedre verden, og vi har alle en rolle å spille i å skape det samfunnet vi ønsker oss.
Catharina Bu, FN-Sambandet

14:00 - 14:30 - Kundecase

14:30 - 15:00 - Kaffe/utstillerbesøk

15:00 - 15:20 - Revisjon av CLP
Ingunn Correll Myhre fra Miljødirektoratet kommer for å snakke om revisjonen av CLP-forordningen. Denne endringen kommer som følge av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, og inneholder en rekke endringer for å gi økt beskyttelse av helse og miljø.
Ingunn Corell Myhre
, Miljødirektoratet


15:20 - 15:50 - Fra innkjøpsrutine til avfallshåndtering
Internkontroll og bærekraft i et kjemikalieperspektiv. Gode og gjennomtenkte rutiner er viktig for å redusere tilløp til og forekomst av uønskede hendelser, samt bidra til å ivareta et bærekraftig perspektiv. Dette kan redusere kostnader og bidra til mer effektiv utnyttelse av tid og ressurser. Vi ser nærmere på kjemikaliehåndtering trinn for trinn, hva som bidrar til god kjemikaliehåndtering i praksis og gir konkrete tips på veien.  
Irene Sortland, EcoOnline

15:50 - 16:10 - Oppsummering
Vi tar et kjapt tilbakeblikk på dagen.
EcoOnline

16:10 - Fristelser i foajeen og Utstillerbesøk

18:00-19:00 - Aperitif!
Velkommen for litt forfriskninger før selve festaften.

19:00-23:00- Italiensk Festaften (Storsalen)
Velkommen til en festaften med fantastisk mat og underholdning i festsalen på hotellet! 

Onsdag 12. juni

Program dag 2

07:30 - 09:00 - Frokost og god morgen!

09:00 - 09:30 - Oppdatering om nye regler for diisocyanater 
Arbeidstilsynet har etter endringene rundt krav til opplæring for arbeid med diisocyanater gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å sjekke om opplæringskravet er ivaretatt. I tillegg vil Gry også snakke om et felles tilsynsprosjekt i EU om de nye kravene til sikkerhetsdatabladets innhold. 
Gry Koller, Arbeidstilsynet

09:30 - 10:00 - Kreft og arbeidsliv – hvordan tilrettelegge på en god måte?
Hvert år får om lag 17 000 mennesker i arbeidsfør alder kreft i Norge. Noen av dem er under utdanning, andre er eller skal inn i arbeidslivet. Mange som har hatt kreft blir helt friske, men noen sliter med senskader etter behandlingen. Hvordan kan bedrifter tilrettelegge slik at enda flere klarer å komme i jobb etter sykdommen?
Trine Hveem, Kreftforeningen

10:00 - 10:30 - Kundecase - Strategisk Risikohåndtering

Vi får besøk av Yara som vil gi oss innsikt i hvordan de jobber med strategisk risikohåndtering i forkant og etterkant av en hendelse. Av Yara Global Plants & Operational Excellence

10:30 - 11:00 - Kaffe/utstillerbesøk

11:00 - 11:20 - Kjemikaliesikkerhet - fra sikkerhetsdatabladet til gode rutiner
Friske øyne i dobbelforstand - En revisjon av kjemikaliehåndteringen fra en utenforstående ekspert, kan se farer og forbedringspotensiale som du selv ikke legger merke til i hverdagen. Kanskje kan det også bidra til at alle går hjem med friske øyne etter endt arbeidsdag?  
Leif vil gå igjennom noen eksempler og nyttige punkter fra tidligere kunderevisjoner.
Bli med og få inspirasjon til å forbedre deres kjemikaliehåndtering, så du kan bidra til å forhindre ulykker og langsiktige skader i din bedrift. 
Leif Lotherington, EcoOnline

11:20 - 11:40 - Ekspert case

11:40 - 12:00 - Kundecase: Trygg lagring av kjemikalier - dette må du tenke på
Er du trygg på hvilke kjemikalier som kan stå sammen og ikke? Når må du oppbevare kjemikaliene i brannsikre skap? Og hva når det har blitt til farlig avfall?
Aquatiq Chemistry AS

12:00- 13:00 - Lunsj og utstillerbesøk

13:00 - 13:20 - Substitusjonsplikten
Alle virksomheter som har produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, må vurdere substitusjon. Men hva innebærer substitusjonsplikten for din virksomhet? 

Anna S Strid, Rådgivare Substitutionscentrum

13:20 - 13:40 - Kundecase: Circle K
Substitusjonsvurdering i praksis - en trinnvis prosess. Å finne alternativer til kjente arbeidsprosesser, materialer og produkter kan være en ressurskrevende prosess. Hvordan kan du arbeide systematisk og effektivt med substitusjonsprosessen og ivareta et «bedre føre var»-prinsipp?
Aida Radoncic, Circle K

13:40 - 14:00 - HMS og internkontroll
Internkontroll og ESG - hvordan henger det sammen. Har du fokus på god internkontroll så er du sannsynligvis godt i gang med ESG også. 
Anita Åsebø Murel, EcoOnline

14:00 - 15:00 - Geir Aker (Fenriken)
I 2020 ble Geir Aker et fenomen over natta da han dukket opp i publikumssuksessen “Kompani Lauritzen”. Som kompaniets Fenrik ledet han deltakerne gjennom programmet med disiplin,  tydelighet og en stødig hånd. Denne kunnskapen lar seg overføre fra det militære til det sivile – disiplin, mestring og utvikling er noen av favoritt-temaene til Geir Aker, og vi gleder oss til han skal formidle dette til oss på Sommerseminar. 

15:00 - Avslutning og oppsummering av dagen

 
Påmelding

Det er fortsatt noen ledige plasser!

Sommerseminaret er et populært arrangement for nye og eksisterende kunder av EcoOnline. Vi ønsker også bransjekollegaer og deg som jobber i fagfeltet hjertelig velkommen!

Mer informasjon om priser webside her.